Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thiều Bích Thủy
Ngày gửi: 14h:26' 25-08-2017
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Mục đích của kiểm tra hạt giống để làm gì?
Câu 2: Theo em hạt giống đem gieo phải đảm bảo các tiêu chí nào?
Đáp án:
Câu 1: Kiểm tra hạt giống nhằm đảm bảo hạt giống có chất lương tốt đủ điều kiện đem gieo
Câu 2: -Tỉ lệ nảy mầm cao
-Không có sâu bệnh
-Độ ẩm thấp
-Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại.
-Sức nảy mầm mạnh
-Kích thước to
Quan sát và cho biết người trong hình là ai ? Đang làm gì?
Ti?t 16 : Bài 19
CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
Quan sát và cho biết nội dung tranh?
C
Làm cỏ
Dặm cây
Tưới
A
D
Bón phân
Kể tên các công việc chăm sóc cây trồng?
1.Tỉa, dặm cây.
2.Làm cỏ, vun xới.
3.Tưới, tiêu nước.
4.Bón thúc phân.

B
Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY CẢNH

I- TỈA, DẶM CÂY

II-LÀM CỎ, VUN XỚI

III-TƯỚI, TIÊUNƯỚC

IV-BÓN THÚC PHÂN
I. TỈA ,DẶM CÂY
Tỉa cây
Cây yếu
và bị sâu
BÀI 19: CÁC BiỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
Dặm cây
CH:Thế nào là tỉa ,dặm cây ?
-Tỉa bỏ cây yếu, sâu bệnh
Dặm cây khoẻ vào chỗ cây không mọc , bị chết
Tỉa
Dặm
BÀI 19: CÁC BiỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
Hình: Dặm cây
-Tỉa bỏ cây yếu, sâu bệnh
Dặm cây khoẻ vào chỗ
cây không mọc , bị chết
Đảm bảo mật độ cây trồng
Mục đích của việc tỉa , dặm cây ?
BÀI 19: CÁC BiỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
Hình: Sau khi Tỉa
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Nhân dân ta có câu: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”
BÀI 19: CÁC BiỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Cho biết hình 29 (a) và (b)
người nông dân đang làm gì ?
Làm cỏ, vun xới kịp thời.
BÀI 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Vậy mục đích của việc làm cỏ, vun xới là gì?
-Em hãy lựa chọn các nội dung sau:
-Diệt cỏ dại
-Làm cho đất tơi xốp
-Diệt sâu, bệnh hại.
-Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn.
-Chống đổ
Làm cỏ , vun xới phải kịp thời
M?c dích:
+Di?t c? d?i
+Lm cho d?t toi x?p
+H?n ch? b?c hoi nu?c, b?c m?n, b?c phn.
+Ch?ng d?
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Cần lưu ý gì khi làm cỏ và vun xới?
Làm cỏ, vun xới kịp thôøi
Mục đích:
+Diệt cỏ dại
+Làm cho đất tơi xốp
+Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn.
+Chống đổ
* Những điều cần lưu ý khi làm cỏ, vun xới cho cây trồng:
- Làm cỏ, vun xới phải kịp thời.
- Không làm tổn thương cho cây và bộ rễ.
- Cần kết hợp các biện pháp bón phân, bấm ngọn, tỉa cành, trừ sâu bệnh.
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
Ngòai các biện pháp trên khi chaêm soùc cây ta còn phải thöïc hieän bieän phaùp naøo nöõa ?
“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”
CH: Nghĩa của câu nói đó là gì?
1. Tưới nước
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
CH: Tại sao phải cung cấp nước cho cây trồng? Và biện pháp tưới như thế nào?
-Töôùi nöôùc ñaày ñuû vaø kòp thôøi
Cho ví dụ cây trồng trên cạn? Và cho biết giai đoạn cây trồng cần nhiều nước?
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
-Tưới nước đầy đủ , kịp thời.
Dưa hấu
Lúa
Tùy từng loại cây trồng, từng thời kỳ sinh trưởng mà nhu cầu về nước và phương pháp tưới nước của cây khác nhau
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ,VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
Tưới gốc
2.Phương pháp tưới

Quan sát cho biết nội dung tranh
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
B
A
Tưới ngập
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ,VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
C
Tưới thấm
2.Phương pháp tưới

BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
Tưới phun mưa
D
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

Em hãy kể tên các phương pháp tưới cây trồng mà em biết?
-Tới theo hàng, vào gốc cây
-Tới thấm
-Tới ngập
-Tới phun mưa
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG

Tưới………
Tưới……
Tưới……….
Tưới………
a
b
c
d
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Em hãy ghi vào bảng các phương pháp tưới và nêu kỹ thuật tưới

Ngập
Thấm
Vào gốc cây
Phun mưa
a
b
c
d
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Tưới ngập
Cho nước ngập tràn mặt ruộng
Gốc cây
Tưới thấm
Tưới phun mưa
Tưới theo hàng, đều vào gốc
Đưa nước vào rãnh để thấm dần
Phun bằng hạt tỏa ra như mưa
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phát (Bình Dương) vừa cho ra đời hệ thống tưới thấm tự động làm bằng ống nước mềm ruột gà hiệu Courant (Pháp). Loại ống này có dạng xoắn ruột gà có thể uốn cong mà không bị gập gãy nên thuận tiện cho việc đi chìm dưới lòng đất trong vườn từ 5-10cm. Với ống nước Courant trong hệ thống tưới thấm tự động sẽ tiết kiệm được nước, chỉ cần trong vòng 15-20 phút có thể tưới được một vùng rộng lớn, do đó tiết kiệm được chi phí nhân công.
Trung tâm Tin học Bộ NN&PTNT
-Tưới theo hàng, vào gốc cây
-Tưới thấm
-Tưới ngập
-Tưới phun mưa
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phát (Bình Dương) vừa cho ra đời hệ thống tưới thấm tự động làm bằng ống nước mềm ruột gà hiệu Courant (Pháp). Loại ống này có dạng xoắn ruột gà có thể uốn cong mà không bị gập gãy nên thuận tiện cho việc đi chìm dưới lòng đất trong vườn từ 5-10cm. Với ống nước Courant trong hệ thống tưới thấm tự động sẽ tiết kiệm được nước, chỉ cần trong vòng 15-20 phút có thể tưới được một vùng rộng lớn, do đó tiết kiệm được chi phí nhân công.
Trung tâm Tin học Bộ NN&PTNT
Thông tin!!!!!
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

3.Tiêu nước
Cây bị ngập ta phải làm gì đây?
Tại sao phải tiêu nước và kỹ thuật tiêu như thế nào?
-Cây bị úng và có thể chết
-Tiến hành kịp thời và nhanh chóng
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓCCÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

3.Tiêu nước
-Cây bị úng và có thể chết
-Tiến hành kịp thời và nhanh chóng
Lúa chín
Ruộng cấy
Giai đoạn nào cần tiêu nước?
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM
SÓC CÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

3.Tiêu nước
-Cây bị úng và có thể chết
-Tiến hành kịp thời và nhanh chóng
Em hãy cho ví dụ hệ
thống tiêu nước?
Kênh, luống, máy bơm
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

3.Tiêu nước
-Cây bị úng và có thể chết
-Tiến hành kịp thời và nhanh chóng
Hệ thống thuỷ lợi kiên cố hoá và trị thuỷ
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
BÀI TẬP
Nước đưa vào rãnh luống
d
4. Tưới ngập
Tưới toả ra như mưa
C
3. Tưới thấm
Tưới vào gốc cây
B
2. Tưới phun nước
Tưới tràn trên mặt ruộng
A
1. Tưới theo hàng
Cột B
Nối
Cột A
Câu 1 : Nối nội dung cột A với cột B sao cho đúng ?
Quan sát hình cho biết nội dung?
Bón hốc
Bón phun trên lá
Bón gốc
Bón vãi
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

3.Tiêu nước
IV. BÓN THÚC PHÂN
Vậy bón hốc, theo hàng, bón vãi, phun trên lá áp dụng cho cách bón gì?
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
2.Phương pháp tưới

3.Tiêu nước
IV. BÓN THÚC PHÂN
CH:Bón thúc phân bằng loại phân gì? Và bón ở giai đọan nào?
CH:Vì sao phải bón phân hữu cơ hoai mục ?
CH:Phân hữu cơ chưa hoai mục mà bón thì như thế nào?
- Bón bằng phân hữu cơ (hoai mục)
- Bón phân hoá học
- Phân được phân giải ở dạng dễ tiêu , cây hút dễ dàng.
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Tưới nước : -Tưới nước đầy đủ, kòp thôøi
2. Tiu nu?c:-Cy b? ng cĩ th? Tưới tiêu kịp thời , nhanh chóng
- Bón bằng phân hữu cơ (hoai , mục) - Bón phân hoá học
- Phân được phân giải ở dạng dễ tiêu , cây hút dễ dàng.
-Tỉa bỏ cây yếu, sâu bệnh
-Dặm cây khoẻ vào chỗ cây không mọc , bị chết
Làm cỏ vun xới kịp thời.
Mục đích: + Diệt cỏ dại +Làm đất tơi xốp +Chống đổ +Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn
I. TỈA, DẶM CÂY
III. TƯỚI, TIÊU NƯỚC
3.Phương pháp tưới: Tưới gốc, tưới ngập, tưới ngấm, phun mưa
IV. BÓN THÚC PHÂN
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
Câu 2 : Điền từ , cụm từ thích hợp vào chỗ “:….” để hoàn thành kết luận sau:
a, Chăm sóc cây trồng phải tiến hành …… , đúng kĩ thuật, phù hợp với………
b, Tuỳ theo mỗi loại cây mà áp dụng các biện pháp…………., vun xới, …………….., bón phân phù hợp để tạo………………..cho cây trồng ……………. và phát triển tốt
kịp thời
yêu cầu của cây
làm cỏ
tưới nước
điều kiện
sinh trưởng
Phân hữu cơ
Tiêu nước
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
BÀI TẬP
Tưới thấm
Phân hoá học và
phân hoai , mục
Ô SỐ :
1. Loại cây nào thường được bón trên lá ?
2. Các loại phân nào thường được sử dụng bón thúc ?
3. Nhìn hình đoán sự việc ?
4. Là một công trình rất cần thiết trong trồng trọt
Hướng dẫn về nhà :
Học thuộc ghi nhớ (SGK – tr 46)
Trả lời câu hỏi (SGK – tr 46)
Đọc trước bài 20 ( SGK – tr 47)
Chúc các em học tốt :
No_avatar

Lỡ lời


 
Gửi ý kiến