Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài 8 tính toán thiết kế máy biến áp một pha

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Ngày gửi: 00h:24' 30-08-2017
Dung lượng: 280.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: Lê Văn Hiểu
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

1. Xác định công suất máy biến áp
S2 = U2.I2 = 24 x 2 = 48 (VA)
Vậy: Công suất máy biến áp cần chế tạo: Sđm = U2.I2
2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
a: chiều rộng trụ dây quấn
b: chiều dày trụ dây quấn
c: độ rộng cửa sổ
h: chiều cao cửa sổ
a/2: độ rộng lá thép chữ I
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
1. Xác định công suất máy biến áp
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
Shi = a.b diện tích hữu ích trụ (cm2)
Sđm công suất định mức MBA
kl là hệ số lắp đầy được cho trong bảng 8- 1
Diện tích thực của trụ lõi thép
1. Xác định công suất máy biến
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Hệ số lắp đầy được tra theo bảng
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
* Ktn:Hằng số thực nghiệm lấy giá trị từ 42 - 50 tuỳ theo chất lượng lõi thép nếu: thép tốt chọn Ktn thấp và ngược lại
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
- Số vòng dây cuộn sơ cấp:
N1 = U1. n
- Số vòng dây cuộn thứ cấp:
N2 = (U2 + 10%U2).n
Trong đó:
- n là số vòng/vôn
- 10%U2 là lượng sụt áp khi có tải của dây quấn thứ cấp
1. Xác định công suất máy biến
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
Tra bảng để chọn số vòng dây
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
4. Tính tiết diện dây dẫn:
Trong đó:
Sdd: là tiết điện dây (mm2)
I: là cường độ dòng điện (A)
J: mật độ dòng điện cho phép (A/mm2)
Tra bảng 8-4 trang để tìm J
1. Xác định công suất máy biến
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

4. Tính tiết diện dây dẫn:
Bảng chọn mật độ dòng điện cho phép
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
4. Tính tiết diện dây dẫn:
1. Xác định công suất máy biến
* Dòng điện sơ cấp và thứ cấp được tính:
* Tra bảng để chọn mật độ dòng điện và tính tiết diện 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
4. Tính tiết diện dây dẫn:
* Tiết diện dây cuộn sơ cấp:
* Tiết diện dây cuộn thứ cấp:
1. Xác định công suất máy biến
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
4. Tính tiết diện dây dẫn:
5. Đường kính dây:
Từ Sdd ta có thể tính đường kính (d) được không? Tại sao?
Vì dây dẫn ta sử dụng là dây dẫn tròn, nên Sdd chính là diện tích của đường tròn.
1. Xác định công suất máy biến
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

5. Đường kính dây:
Đối với máy biến áp nhỏ, khi chọn mật độ trung bình D = 2,5, ta có công thức:
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

5. Đường kính dây:
Tra bảng 8-5 đ tìm d (đường kính dây)
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

5. Đường kính dây:
Tra bảng 8-5 đ tìm d (đường kính dây)
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

2. Tính toán mạch từ:
a. Chọn mạch từ:
b. Tính tiết diện lõi thép:
3. Tính số vòng dây của các cuộn dây:
4. Tính tiết diện dây dẫn:
5. Đường kính dây:
6. Tính diện tích cửa sổ lõi thép:
Diện tích của sổ được tính theo công thức
1. Xác định công suất máy biến
Scs = h.c ( theo kinh nghiệm h = 3c sẽ tiết kiệm vật liệu.
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

6. Tính diện tích cửa sổ lõi thép:
Tổng diện tích 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp chiếm diện tích cửa sổ là:
* Ssc = N1.Sdq1
* Stc = N2.Sdq2
Trong đó: Scs; N1; Sdq1; N2; Sdq2;
Trong thực tế còn thêm phần cách điện và khoảng hở, người ta dùng hệ số lắp đầy Kl
Bài 8: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

6. Tính diện tích cửa sổ lõi thép
Diện tích của sổ được tính theo công thức:
Chú ý:
- Nếu của sổ quá rộng sẽ lãng phí vật liệu.
- Nếu của sổ nhỏ hơn yêu cầu cần xử lí như sau:
+ Chọn lại lõi thép.
+ Tăng tiết diện trụ quấn (tăng số lá thép).
+ Giảm tiết diện dây dẫn (giảm công suất MBA)
1. Hãy tính số vòng dây quấn cho một MBA có U1 = 220V; U2 = 36; I2 = 2,5A
BÀI TẬP
2. Tính tiết diện lõi thép để quấn một MBA có U1 = 220V; U2 = 36; I2 = 2,5A
BÀI TẬP
3. Tính toán thiết kế hoàn chỉnh một máy biến áp có các số liệu sau: U1 = 220V; U2 = 6V, 9V, 12V, 15V, 24V, 36V; I2 = 3A.
BÀI TẬP
No_avatar

Điện áp vào cuộn sơ cấp U1= 220V-5OH2 
Điện ấp ra cuộn thứ cấp U2= 12.V
Công suất của máy biến áp là 2.5VA

 
Gửi ý kiến