Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học,

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn SA
Ngày gửi: 07h:27' 31-08-2017
Dung lượng: 458.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu
Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học Đoàn trường
Làm thế nào để tham gia NCKH?
Ý tưởng
Bạn quan tâm gì?
Bạn thấy vấn đề gì?
Bạn được hỗ trợ gì?
Nguồn: môn học, cuộc sống, hội thảo, báo chí, …
Kiến thức
Tổng quát về phương pháp nghiên cứu: ai muốn đi học?
Lĩnh vực nghiên cứu
Đam mê và kiên nhẫn
May mắn

Quy trình thực hiện đề tài NCKH
Nghiên cứu các khái niệm và lý thuyết
Đề cương nghiên cứu là gì?
The main purpose of a research proposal is to show that the problem you propose to investigate is significant enough to warrant the investigation, the method you plan to use is suitable and feasible, and the results are likely to prove fruitful and will make an original contribution. In short, what you are answering is `will it work?` (University of Queensland)
Đề cương nghiên cứu không phải là tóm tắt
Đề cương nghiên cứu không phải là mục lục
Tại sao phải viết đề cương
nghiên cứu
Định hướng:
Nếu bạn viết được 1 đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, bạn đã đi được 1/3 chặng đường của quá trình thực hiện đề tài
Chấp thuận
Kinh phí
Vào thư viện? :D
Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
1. Giới thiệu
Tại sao cần nghiên cứu?
Nghiên cứu cho ai?
Đem lại lợi ích gì?
2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát
Câu hỏi nghiên cứu: mô tả, khám phá, đánh giá, giải thích, dự báo
Kinh nghiệm
Những đề tài thành công thường là những đề tài biết tự giới hạn
Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
3. Khảo sát lý thuyết
Mục tiêu: xây dựng khung phân tích, thu hẹp mục tiêu nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Những khái niệm chính
Những lý thuyết liên quan
Những nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành (đối với các nghiên cứu thực nghiệm)
Kinh nghiệm
3.1. Các khái niệm và lý thuyết chính
3.2. Tìm hiểu những phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu để giải quyết câu hỏi nghiên cứu
3.3. Tìm hiểu sự thay đổi của kết quả nghiên cứu dưới các điều kiện khác nhau


Cấu trúc có thể có của một đề cương nghiên cứu
4. Giả thuyết nghiên cứu
5. Khung phân tích
Tóm tắt các biến/mô hình chính trong nghiên cứu
Là kết quả của bước 2 và bước 3
6. Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu
7. Cấu trúc dự kiến của nghiên cứu
8. Lịch trình dự kiến:
Kinh phí
Thời gian, hậu cần
(9. Giới thiệu người nghiên cứu)
10. Tài liệu tham khảo
(11. Phụ lục) 
Gửi ý kiến