Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1. Back to school

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Ngân
Ngày gửi: 23h:18' 31-08-2017
Dung lượng: 50.3 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
A3(P.4)
A4(P.4)
IV (P.9)
Where is Hoa from?
A. I am from Hue
B. She is from Hue.
C. She is from Ha Noi.
D. She from Hue.
2. Where do Hoa’s parents live ?
They live on Hue.
B. They live in Ha Noi.
C. They live in Hue.
D. They lives in Hue.
3. Which class is Hoa in?
A. She is in class 7A.
B. I am in class 7A.
C. She is in class 6A.
D. I am in class 6A.


4. Hoa is staying with …………..
A. her friends.
B. her uncle and aunt.
C. her parents.
D. her uncle.
CHOOSE THE BEST ANSWER.
A3.1. How are you?
2. What are your family name and your first name?
3. Who is Miss Hong talking to?
4. How far is it from HCM City to Nha Trang?
5. Where does Nam lives?
6. Who is talking to Nam?
7. When do you go to school?
8. Who does Lan miss?
A4.
Much 2. a lot 3. man
4. many 5. much 6. much
7. Much 8. much 9. many
10. A lot
IV(P.9)
Bigger 2. hotter 3.unhappy
4. Talking 5. classrooms
6. Classmate 7. teacher 8. staying

Unit 1: BACK TO SCHOOL
Lesson 4: Names and addresses B (1, 2, 3)
Pham Thi Hoa 12 Tran Hung Dao Street
Who is Miss Lien talking to?
What is Hoa’s family name?
What is her middle name?
Where does she live?
Answer the questions
She is talking to Hoa
It’s Pham.
It’s Thi.
She lives at 12 Tran Hung Dao
Answer key
Who
who
Which
Where
Where
How
What’s your name?
My name is Lan
How old are you ?
I am 13 years old
Which class are you in ?
I am in class 7A
Where do you live ?
I live at 7 Yen Ninh Street
Lan
13
7A
7 Yen Ninh street
Homework:
B3,4,5,6,7,8 (P.6)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓