Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hoàng Ngọc Anh
Ngày gửi: 00h:23' 01-09-2017
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Bài 1
S? TUONG PH?N V? TRèNH D? PHT TRI?N KINH T? X H?I Gi?A CC NHểM NU?C. CU?C CCH M?NG KHOA H?C V CễNG NGHấ Hi?N D?I
Công nghiệp sản xuất ô tô
Trung tâm thương mại Newyork
Trồng cây trong dung dịch
Khu công nghiêp Hoa Kỳ
Dân tị nạn ở Ruanđa
Thu hoạch dứa ở ĐB sông Cửu Long
Sản xuất nông nghiệp ở Châu Phi
Khu công nghiêp Hoa Kỳ
Trồng cây trong dung dịch
Trung tâm thương mại
Công nghiệp sản xuất ô tô
Dân tị nạn ở Ruanđa
Sản xuất nông nghiệp ở Châu Phi
Thu hoạch dứa ở ĐB sông Cửu Long
Nhà máy dệt ở An-ba-ni
Em có nhận xét gì về hai nhóm hình ảnh trên?
I. Sự phân chia thành các nhóm nước.
- Tiêu chí phân chia:
+ GDP/người
+ Đầu tư nước ngoài FDI
+ Chỉ số phát triển con người (HDI)
* Ngoài ra hiện nay còn có một số nước công nghiệp mới (NICs): Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan, Braxin, Achentina.
- Phân chia thành 2 nhóm nước:
+ Nhóm các nước phát triển.
+ Nhóm các nước đang phát triển.
II.Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước
Hoàn thành phiếu học tập sau
Nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP/người?
71%
27%
2%
25%
43%
32%
Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004
Chỉ số HDI thế giới 2009
Nạn đói ở Châu Phi
III/ CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
+ Thời gian?
+ Đặc trưng?
+ Các lĩnh vực trụ cột?
+ Tác dụng?
+ Thời gian: diễn ra từ cuối thế kỷ XX, đầu XXI.
+ Đặc trưng: hình thành và phát triển bùng nổ các ngành công nghệ cao.
+ Các lĩnh vực trụ cột: năng lượng, vật liệu, sinh học, thông tin.
+ Tác dụng: thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, đồng thời hình thành nền kinh tế tri thức - nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao.
III/ CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO TRỤ CỘT
III. Củng cố
1.Chọn đáp án đúng nhất :
Câu 1 : Sự phân chia thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây?
a. Thế giới có nhiều quốc gia, dân tộc, tôn giáo.
b. Sư tương phản về trình độ phát triển giữa các nhóm nước.
c. Sự khác nhau về chế độ chính trị-xã hội giữa các nước.
d. Hậu quả kéo dài của chiến tranh lạnh
Câu 2 : ở các nước đang phát triển hiện nay, tỉ trọng lao động trong các ngành kinh tế theo thứ tự tăng dần là:
a. Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ.
b. Công nghiệp - Nông nghiệp - Dịch vụ.
c. Nông nghiệp - Dịch vụ - Công nghiệp.
d. Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp.
2. Dùa vµo h×nh 1/tr 6/SGK ,hoµn thµnh phiÕu häc tËp :

Nigiêria, Việt Nam, ấn độ, XuĐăng,.
Trung Quốc, Iran, Angiêri, Ucraina.
Braxin, Nam Phi, Liên bang Nga, Arâpxêut,.
Hoa Kì, Canada, Ôxtrâylia, Nhật Bản, Anh, Pháp,.
IV. Hướng dẫn về nhà.
Bài tập 3/ tr 9/ SGK
 
Gửi ý kiến