Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Điệp THCS Lê Quý Đôn HD
Người gửi: Nguyễn Thị Điệp
Ngày gửi: 22h:21' 03-09-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
Bài 3
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
Nguyễn Thị Điệp – Thcs Lê Quý Đôn Hải Dương
Chương II
CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ-LA-TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 3
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
1. Các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh trước chiến tranh thế giới II
2. Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới II
Bài 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ
SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
1. Các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh trước chiến tranh thế giới II
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Lược đồ các nước đế quốc và các thuộc địa trước chiến tranh thế giới II
Bài 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ
SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
1. Các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh trước chiến tranh thế giới II
-Trước chiến tranh thế giới II, phần lớn các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh là thuộc địa hoặc lệ thuộc vào đế quốc phương Tây.
Bài 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ
SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
1. Các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh trước chiến tranh thế giới II
-Trước chiến tranh thế giới II, phần lớn các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh là thuộc địa hoặc lệ thuộc vào đế quốc phương Tây.
-Trong chiến tranh thế giới II, một số nước bị phát xít Italia, phát xít Nhật chiếm đóng và nô dịch.
=> Mục tiêu của các nước là đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi sự lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc.
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
2. Các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới II
1. Các nước châu Á, châu Phi và Mĩ – Latinh trước chiến tranh thế giới II
Từ1945
– giữa 1960s
Từ giữa 1960s
– giữa 1970s
Từ giữa 1970s
– giữa 1990s
Khởi đầu tại Đông Nam Á.
Nam Á
Bắc Phi: Ai Cập, An-giê-ri
Năm 1960 Năm Châu Phi
- 1.1959 cách mạng Cu-ba thắng lợi
Hệ thống thuộc địa của CNĐQ về cơ bản đã bị sụp đổ
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Lược đồ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Thế chiến II
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Trả lời:
Một số nước Đông Nam Á bị phát xít Nhật chiếm đóng, khi quân Nhật đầu hàng là cơ hội để các nước giải phóng dân tộc.
Giai cấp vô sản, tư sản dân tộc đã vươn lên nắm ngọn cờ lãnh đạo nhân dân đấu tranh.
Nhân dân Đông Nam Á có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm.
THẢO LUẬN
Vì sao khu vực Đông Nam Á là nơi khởi đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới?
- Ghi nê Bít xao
-Mô dăm bích
-Ăng gô la 
Sự tan rã các thuộc địa Bồ Đào Nha  là thắng lợi quan trọng.
Lu?c đồ châu Phi
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
- Chế độ Apartheid’ bị xóa bỏ.
-Zimbabwe,
Namibia, Cộng hòa Nam Phi
Hệ thống thuộc địa của CNĐQ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các nước sang trang mới
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và làm bài tập trong Tập bản đồ và tranh ảnh lịch sử 9.
- Vẽ sơ đồ tư duy các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới II đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
 
Gửi ý kiến