Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 4. Ôn TĐN: TĐN số 1. HBH: Lí cây đa. BĐT: Hội lim

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Linh
Ngày gửi: 18h:12' 09-09-2017
Dung lượng: 758.0 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
Âm NhẠc
Tổ 2
Tìm hiểu về một số làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh
Dân ca quan họ (còn được gọi là dân ca quan họ Bắc Ninh hay dân ca quan họ Kinh Bắc) là những làn điệu dân ca của vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam; tập trung ở vùng văn hóa Kinh Bắc - mà trọng tâm là 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay. Tên gọi Quan họ Bắc Ninh không có nghĩa tỉnh Bắc Ninh là chủ thể chính của thể loại dân ca này, Bắc Ninh hay Kinh Bắc được hiểu là tỉnh Bắc Ninh cũ gồm cả Bắc Giang ngày nay. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi di sản này có thể thay đổi theo thời gian, do các chủ thể văn hóa tạo ra.
1 , Sơ lược về quê hương quan họ
Do phần lớn các làng quan họ quần tụ trên mảnh đất Bắc Ninh, chỉ có vài làng nằm trên đất Bắc Giang; nên người ta vẫn thường nói Kinh Bắc ; hay có khi nói Bắc Ninh là quê hương, là chiếc nôi sinh ra và nuôi dưỡng các làng Quan họ.
Quan họ mới
Quan họ truyền thống
Hai loại hình quan họ
2, Trang phục
Trang phục của liền chị
Trang phục của các liền anh anh

Con cò là cò bay lả lả bay la
Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng 
Tình tính tang là tang tính tình
Chăm học hành vâng lời thầy cô
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng 
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng..

Con cò là cò bay lả lả bay la
Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng
Tình tính tang là tang tính tình 
Chăm học hành vâng lời thầy cô 
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng 
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng. 

Con cò là cò bay lả lả bay la
Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng 
Tình tính tang là tang tính tình
Chăm học hành vâng lời thầy cô
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng 
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng..

Con cò là cò bay lả lả bay la
Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng 
Tình tính tang là tang tính tình
Chăm học hành vâng lời thầy cô
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng 
Rằng có nhớ là nhớ cho chăng..
a,Bài hát : Cò lả
2, Một số làn điệu dân ca quân họ Bắc Ninh
Bỉ:
Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ í ơ ơ ớ ơ nơi, ôi hự hừ, Quan i ì họ mấy ì vội á rời thì, chân í i đi một à a mình lên núi í i Ba, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự  à Vì.
Hát:
Chim kêu hự hừ là vượn hót í ơ ơ quản chi i í ơ, đường i í ơ ơ đường rừng, vì tôi nay a mong bạn, vì tôi nay a nhớ bạn, tình tình nỗi thì, nên i tôi phải đi tìm mà qua trèo non.
Thuyền là thuyền ai i lơ lửng mà bên í hị kia sông i, có lòng hự hừ là đợi khách í ơ hay ì không i í ơ, hỡi i í ơ hỡi thuyền, vì tôi nay a mong bạn, vì tôi nay a nhớ bạn, tình tình nỗi thì, nên i tôi phải đi tìm là qua tới đây.
Người là người ơi người có mà yêu tôi, cho tôi hỏi i í ơ ơ nhời này thì, cho tôi hỏi í ơ nhời này. Đường về nơi Quan họ í ơ ơ bảo tôi i í ơ, về i í ơ ơ về à cùng, vì tôi nay a mong bạn, vì tôi nay a nhớ bạn, tình tình nỗi thì, nên i tôi phải đi tìm là qua tới đây.
.
Đổ:
Đi í a lá đi tìm, đi tìm là qua tới đây.
Lời thơ:
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,
Nhớ nơi Quan họ vội rời chân đi.
Một mình lên núi Ba Vì,
Chim kêu vượn hót quản chi đường rừng.
Thuyền ai lơ lửng bên sông,
Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền.
Người ơi, người có yêu tôi,
Đường về Quan họ cho tôi về cùng.
Vì tôi nay mong bạn,
Vì tôi nay nhớ bạn,
Nên tôi phải đi tìm qua tới đây
b, Bài hát : Lên núi Ba Vì
Lên í đến tận tiên đà trên í i Tiên Cung tôi bực í ì ì mình /.Lên i đếntận i Tiên đà trên í i Tiên Cung /.
Muốn đem ơ là đem ông Tơ Hồng xuống í i ì song í ì i/, hỏi thăm i song một í ì i vài nhời/. Trêu ghẹoấy mấy tôi song mà chi tôi ông nỡlòng nào/, trêu ghẹo ấy mấy tôi song mà chi tôi ì í i /.
Lênh đênh ơ là đênh bèo i nổi í i ì song í ì i /, hoa trôi i song một í ì vài thì /, biết i mặt ấy mấy chisong mà nhau chi tình chả có nên /, biết i mặt ấy mấy chi song mà nhau chi ì í i /.
Để đêm ơ là đêm tôi tưởng nhớ í i ì song í ì i/, Để à ngày thương lạitôi nhớ thương cái con í i tò vò /, mắc i phải ấy mấy tơ song con nhện vương, cái coní i tò vò /, mắc i phải ấy mấy tơ song con nhệnvương ì í i /
Đó trót i tình chung dan díu í i ìsong í ì i/, thời thương cùng ô ồ cùnglà thương nhau cùng /. Lên đếnấy mấy Cung lên tận Tiên Cung tình bằng tôi íi với ai /, lên đến ấy mấy Cung lên tận Tiên Cung ì í i..

c, Lên tiên cung
Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn í i í i cho em nhủ a bên nay a nhời về... nhắn cùng ì là cùng anh hai xuống i í i ì này cũng có a xuống thuyền là xuống thuyền xuôi đông là em có quản bao nhọc nhằn ì./

Lên thác í i i ì là em lại í à bên nay a xuống ghềnh ì /, anh rằng hai ơi! là em có quản bao nhọc nhằn ì / lên thác í i i ì là em lại í à bên nay a xuống ghềnh ì lên thác í i bây giờ đã vậy í i i ì này cũng có a xuống ghềnh/ là xuống ghềnh là thì sao/ là dù có yêu nhau là thì ì./

Ngõ cửa í i i ì là ngõ cửa à bên nay a ra chào/ anh rằng ba ơi! là dù có yêu nhau là thì ì/ ngõ cửa í i í i là ngõ cửa à bên nay a ra chào../

Phận em i em là phận í gái í i í i này cũng có a má đào là má đào duyên í ưa / là dù có yêu nhau là thì ì, nón i cũng í i í i là nón cũng í à bên nay a như dù ì /anh rằng tư ơi! là dù có yêu nhau là thì ì/ nón i cũng í i í ì là nón cũng í à bên nay a như dù ì./

trái duyên i là duyên em nhỡ số í i í ì này cũng có a bạc bù là bạc bù cho cam là dù có yêu nhau là thì, đã cũng í i í ì là đã cũng í à bên nay a như vàng, anh rằng năm í ơi! là dù có yêu nhau là thì ì/ đã cũng í i í ì là đã cũng í à bên nay a như vàng là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.../
d, Có ai xuôi
 
Gửi ý kiến