Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 2. Making arrangements

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phan Phương Ngân
Ngày gửi: 07h:50' 11-09-2017
Dung lượng: 110.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 8
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* The telephone massage 1.
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* The telephone message 1.


A customer ...(1)... The Thang Loi Delivery Service on ...(2)... Just before midday. She wanted to ...(3)...to Mr Ha but he was out. So Mr. Tam ...(4)...a message for Mr. Ha. The customer’s ...(5)... was Mrs. Lien, and she wanted to know about her furniture ...(6)... . She wanted ...(7)...to call her. She said Mr. Ha could reach her ...(8)... 8645141 after lunch.
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* The telephone message 1.

A customer ...called/phoned... The Thang Loielivery Service on ...May 12... Just before midday.She wanted to ...speak...to Mr Ha but he was out. So Mr Tam ...took...a message for Mr Ha.The customer s’ ...name... Was Mrs Lien, and she wanted to know about her furniture ...delivery... . She wanted ...Mr Ha...to call her. She said Mr Ha could reach her ...at... 8645141 after lunch.

* Structures.
-to take a message for smb:
-to reach smb at phone number :
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* The telephone massage 2..
* The telephone massage 1.
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* The telephone massage 2..
* The telephone massage 1.
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* The telephone massage 3.
Eg 1: Would you like to leave her a message?
-to leave smb a message:
Eg2: I ll’ come over to pick her up.
-to pick smb up :
* The telephone massage 1.
* The telephone massage 2..
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* Eg 1: Would you like to leave her
a message?
-to leave smb a message:
Eg2: I ll’ come over to pick her up.
-to pick smb up :
* The telephone massage 1.
* The telephone massage 2..
Unit 2. Making arrangements
(Write)
* Eg 1: Would you like to leave her
a message?
-to leave smb a message:
-to take a message for smb:
-to reach smb at phone number:
Eg2: I ll’ come over to pick her up.
-to pick smb up :
* The telephone massage 1.
* The telephone massage 2..
good bye
 
Gửi ý kiến