Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Điệp THCS Lê Quý Đôn HD
Người gửi: Nguyễn Thị Điệp
Ngày gửi: 10h:11' 11-09-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
Nguyễn Thị Điệp – Thcs Lê Quý Đôn Hải Dương
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
*Nguyên nhân:
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
*Nguyên nhân:
- Bị áp bức bóc lột nặng nề.
- Phải lao động nặng nhọc từ 14-16 giờ/ngày
- Tiền lương chết đói.
- Điều kiện lao động thiếu an toàn
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
* Hình thức đấu tranh:
- Đầu tiên là đập phá máy móc, đốt công xưởng. bãi công. Cuộc đấu tranh nổ ra ở Anh, lan sang Pháp, Đức, Bỉ...
- Đến đầu thế kỉ XIX, công nhân đã chuyển sang bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm, thành lập các công đoàn để bảo vệ mình.
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840
* Nguyên nhân:
- Giai cấp công nhân đã lớn mạnh, tiến hành đấu tranh chính trị trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
1831


1834
Công nhân dệt tơ Li-ông khởi nghĩa.

Công nhân dệt tơ Li-ông lại khởi nghĩa.
Tăng lương, giảm giờ làm, thiết lập nền cộng hòa.
1844
Công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa
Chống sự hà khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ.
1836
- 1847
“Phong trào Hiến chương”
- Đòi phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm.
- Các cuộc đấu tranh này cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng, chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

- Có ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840
* Mục tiêu:
Đòi các quyền lợi về kinh tế: tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện lao động.
Có mục tiêu chính trị rõ nét: thiết lập nền cộng hòa, quyền bầu cử.
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840
* Nguyên nhân thất bại:
Thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng,
Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.
I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
1. Phong trào phá máy móc và bãi công
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840
* Ý nghĩa lịch sử:
Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế
Tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.
- BÀI 4
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC
 
Gửi ý kiến