Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Axit nuclêic

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Trung
Ngày gửi: 20h:38' 11-09-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 196
Số lượt thích: 1 người (trịnh thị hồng liệu)
Tập thể lớp 10a3
TRƯờNG THPT NÔNG CốNG 4
NGUYễN VIếT TRUNG


Về dự giờ
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
KIỂM TRA BÀI CỦ
Em hãy trình bày các đại phân tử hửu cơ đả học. Vì sao những phân tử đó được gọi là đại phân tử?
AND (axit deoxiribonuclic)
ARN (axit Ribonuclic)
AXIT NUCLEIC
I. CẤU TRÚC VÀ CHỨC
NĂNG CỦA AND (Axit nucleic)
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1. Có mấy loại Nucleotit? Là những loại nào?
2. Mỗi Nu gồm những TP nào?
3. Các loại Nu có điểm nào giống và khác nhau?
CÁC LOẠI NUCLEOTIT CỦA ADN
1. Nucleotit – đơn phân của ADN
I. CẤU TRÚC VÀ CHỨC
NĂNG CỦA AND
1. Nucleoti – đơn phân
của AND
2. Cấu trúc của ADN
Watson và Crick
Cấu trúc phân tử ADN: chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch đơn. Nhờ công trình này mà hai ông nhận được giải thưởng Nô-ben về y học và sinh lý học năm 1962.
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND
2. Cấu trúc của ADN
Nghiên cứu SGK mục 2 (cấu trúc AND),
Thảo luận nhóm. Hoàn thành PHT sau:
KẾT QUẢ PHT
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân của AND
Cấu trúc của ADN

Nu ở vị trí từ số 1
đến số 4 là những
loai nu nào?
Tại sao?
1
2
3
4
X
G
A
T
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân của AND
Cấu trúc của ADN
Phân tử có đường
kính không đổi suốt dọc
chiều dài của nó,
em hảy giải thích tại sao?
NTBS là gì? NTBS có ý nghĩa như thê nào?
CH
BT
ADN SVNS
ADN SVNT
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND

2. Cấu trúc của ADN
3. Chức năng của ADN
G
Tính đa dạng và đặc thù của ADN
G
G
G
G
G
G
1
2
3
4
ADN
mARN
PROTEIN
TÍNH
TRẠNG
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND

2. Cấu trúc của ADN
3. Chức năng của ADN
ATGXAXXGTXTG…
TAXGTGGXAGAX(gốc)
AUGXUXXGTXTG
GEN/ADN
mARN
Phiên mã
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND

2. Cấu trúc của ADN
3. Chức năng của ADN
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND

2. Cấu trúc của ADN
3. Chức năng của ADN
ATGXAXXGTXTG…
TAXGTGGXAGAX(gốc)
AUGXUXXGTXTG
A1
A2
A3
A4
GEN/ADN
mARN
Protein
Phiên mã
Dịch mã
Nhân đôi ADN
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND

2. Cấu trúc của ADN
3. Chức năng của ADN
CŨNG CỐ
?
?
?
?
?
?
CHON PHƯƠNG ÁN ĐÚNG, SAI
1 đoạn AND có 40 nucleotit thì chiều dài
của đoạn AND đó là bao nhiêu nm?
BT
I. CẤU TRÚC VÀ
CHỨC NĂNG CỦA AND
Nucleoti – đơn phân
của AND

2. Cấu trúc của ADN
3. Chức năng của ADN
BÀI TẬP VỀ NHÀ
BTVN:
Trả lời các câu hỏi sau (Xem sách lớp 9)
1. ARN có cấu trúc như thế nào?
2. Có mấy loại ARN? Chức năng của chúng
3. So sánh điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của một nu và về cấu trúc của ADN với ARN
 
Gửi ý kiến