Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xích
Ngày gửi: 22h:20' 11-09-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
GIỚI THIỆU
TRƯỜNG THPT VÕ VĂN TẦN
BÀI DỰ THI:
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH
ĐỐI TƯỢNG: HỌC SINH LỚP 11 THPT
BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

TỔ :THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG
BIÊN SOẠN: NGUYỄN ANH THAO
I- MỤC TIÊU
1. Về nhận thức
- Hiểu được khái niệm, sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.
- Biết được cách xác định đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển trên không và trong lòng đất.
- Quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; nội dung biện pháp cơ bản về xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
2. Về thái độ
Xác định đúng thái độ trách nhiệm của công dân và bản thân trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
II- CẤU TRÚC NỘI DUNG, THỜI GIAN.
1- Cấu trúc nội dung.
Bài học gồm 3 phần:
A- Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
1- Lãnh thổ quốc gia.
2- Chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
B- Biên giới quốc gia.
1- Lịch sử hình thành biên giới quốc gia Việt Nam.
2- Khái niệm biên giới quốc gia.
3- Xác định biên giới quốc gia Việt Nam
C- Bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCNVN
1- Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước CHXHCNVN.
2- Nội dung cơ bản xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCNVN.
3- Trách nhiệm của công dân
2- Nội dung trọng tâm của bài học:
- Chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
- Khái niệm biên giới quốc gia, xác định biên giới quốc gia Việt Nam.
- Nội dung cơ bản bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trách nhiệm của mỗi công dân trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.
3- Thời gian.
- Tổng số : 05 tiết.
- Phân bố :
Tiết 1: Lãnh thổ quốc gia. .
Tiết 2: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, sự hình thành biên giới quốc gia Việt Nam
Tiết 3: Khái niệm biên giới quốc gia, xác định biên giới quốc gia Việt Nam.
Tiết 4: Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Tiết 5: Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trách nhiệm của công dân.
III- CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên
a- Chuẩn bị nội dung.
- Chuẩn bị chu đáo giáo án, sách giáo khoa, tài liệu có lên quan đến nội dung bài giảng.
- Luyện tập kỹ giáo án, kết hợp tốt các phương pháp dạy trong quá trình giảng; định hướng, hướng dẫn học sinh tiếp cận nắm vững nội dung bài học.
b- Chuẩn bị phương tiện dạy học.
- Sách giáo khoa, luật biên giới quốc gia.
- Chuẩn bị hình vẽ 1, 2, 3 trong sách giáo khoa.
- Máy tính và máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
- Ôn tập kiến thức bài trước.
- Đọc trước nội dung bài học.
- Vở ghi, sách giáo khoa, bút mực
I. Lnh th? qu?c gia v ch? quy?n lnh th? qu?c gia ( ti?t 1, 2).
II. Bin gi?i qu?c gia nu?c CHXHCN Vi?t Nam ( ti?t 3)..
1. Sự hình thành biên giới quốc gia Việt Nam:
- Phía Bắc giáp Trung Quốc có đường biên giới dài 1449,566 km,
- Phía Tây giáp Lào có đường biên giới dài 2067 km,
- Phía Tây Nam giáp Campuchia có đường biên giới dài 1137 km,
- Phía Đông giáp Biển Đông có bờ biển dài 3260 km.
*Vùng biển nước ta tiếp giáp với 9 quốc gia và vùng lãnh thổ là: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippin, Brunay, Singapo và Đài Loan.
? Nhìn trên bản đồ và cho biết: Nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền và trên biển?
2. Khái niệm BGQG:
a. Khái niệm:
- Dấu hiệu đặc trưng của các khái niệm về BGQG:
+ Một là, BGQG là giới hạn lãnh thổ của một QG
+ Hai là, BGQG xác định chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của QG đối với lãnh thổ (vùng đất, vùng nước, vùng trời, lòng đất)

BGQG Nước CHXHCN Việt Nam
!
- BGQG nước CHXHCN Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng sa và Trường sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước CHXHCN Việt Nam.
2. Khái niệm biên giới quốc gia
a. Khái niệm:
b. Các bộ phận cấu thành BGQG:
Đường BGQG được cấu thành bởi các bộ phận nào?
Biên giới trên đất liền
Biên giới trên biển
Biên giới lòng đất
Biên giới trên không
b. Các bộ phận cấu thành BGQG:
- Biên giới trên đất liền:
Là để phân chia chủ quyền trên đất liền. Được hoạch định và phân giới cắm mốc.
- BGQG trên biển:
Có thể có hai phần:
+ Một phần là đường phân định nội thủy, lãnh hải giữa hai nước có bờ biển tiếp liền…
+ Một phần là ranh giới ngoài của lãnh hải để phân cách các vùng biển và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của QG ven biển…
* Biên giới quốc gia trong lòng đất:
Là mặt phẳng thẳng đứng từ đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển xuống lòng đất.

* Biên giới quốc gia trên không:
Là mặt phẳng thẳng đứng từ đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển lên không trung.
3. Xác định biên giới quốc gia
a. Nguyên tắc cơ bản xác định biên giới quốc gia
- Được xác định bằng điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định.
- Xác định biên giới quốc gia theo 2 nguyên tắc:
. Các nước có chung biên giới và ranh giới trên biển sẽ thương lượng để giải quyết; có thể đàm phán trực tiếp đi đến ký kết hiệp định hoặc thông qua trọng tài quốc tế để giải quyết.
. Đối với biên giới giáp các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia thì Nhà nước tự quy định biên giới quốc gia trên biển theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
b. Cách xác định biên giới quốc gia
- Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách ký kết hiệp định, hoạch định phân giới cắm mốc trên thực địa.
- Xác định biên giới trên biển bằng việc hoạch định và đánh dấu các tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải đất liền, lãnh hải các đảo, quần đảo của Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước hữu quan.
- Biên giới quốc gia trong lòng đất được mặc nhiên thừa nhận.
- Biên giới quốc gia trên không do nước ta tự xác định.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
LÃNH THỔ-BIÊN GIỚI QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
LÃNH THỔ-BIÊN GIỚI QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
LÃNH THỔ-BIÊN GIỚI QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
LÃNH THỔ-BIÊN GIỚI QUỐC GIA
BÀI 3
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
LÃNH THỔ-BIÊN GIỚI QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
LÃNH THỔ-BIÊN GIỚI QUỐC GIA
BÀI 6
 
Gửi ý kiến