Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tâm
Ngày gửi: 16h:00' 12-09-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ SINH HỌC LỚP 9
TIẾT 3 - Bài 3 :
LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (Tiếp theo)
Kết quả hợp tử ở F2 có tỉ lệ : 1 AA : 2Aa : 1aa
I. LAI PHÂN TÍCH
a) Một số khái niệm :
- Kiểu gen: Là tổng hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.
- Thể đồng hợp: Kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ AA, aa, BB…
Thể dị hợp : kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau
Ví dụ: Aa, Bb
Nêu tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 trong thí nhiệm của Men đen?

- Từ kết quả trên nêu các khái niệm Kiểu gen, thể dị hợp , thể đồng hợp?
* Kiểm tra bài cũ :
Th 1 : P : Hoa đỏ (AA)  Hoa trắng (aa)
GP : A a
F1 : Aa
Kết quả : KG : Aa ;
KH : Hoa đỏ
- Xác định kết quả của các phép lai :
Th 1 : P : Hoa đỏ  Hoa trắng
AA aa
Th 2 : P : Hoa đỏ  Hoa trắng
Aa aa
Th 2 : P : Hoa đỏ (Aa)  Hoa trắng (aa)
GP : A,a a
F1 : Aa ; aa
Kết quả : KG : 1Aa : 1 aa ;
KH : 1 Hoa đỏ : 1 Hoa trắng
- Bài tập điền từ :
Phép lai phân tích là phép là phép lai giữa cá thể mang tính trạng ………cần xác định ……………..với cá thể mang tính trạng ………Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen ……………, còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen ………
 Khái niệm lai phân tích ?
kiểu gen
trội
lặn
đồng hợp
dị hợp
b) Lai phân tích :
- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn .
+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp .
+ Nếu kết quả phép lai phân tích theo tỉ lệ 1 : 1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp .
I. LAI PHÂN TÍCH
a) Một số khái niệm :
- Kiểu gen: Là tổng hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.
- Thể đồng hợp : Kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau.
- Thể dị hợp : kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau .
b) Lai phân tích :
- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn .
+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp .
+ Nếu kết quả phép lai phân tích theo tỉ lệ 1 : 1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp .
- Nghiên cứu thông tin SGK  thảo luận .
+ Nêu tương quan trội lặn trong tự nhiên ?

+ Xác định tính trạng trội và tính trạng lặn nhằm mục đích gì ?


+ Việc xác định độ thuần chủng của giống có ý nghĩa gì trong sản xuất?


+ Muốn xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ?
II. Ý NGHĨA CỦA TƯƠNG QUAN TRỘI LẶN
- Trong tự nhiên mối tương quan trội – lặn là phổ biến .
- Tính trạng trội thường là tính trạng tốt  mục đích xác định tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen tạo ra giống có giá trị kinh tế.
- Tránh sự phân ly diễn ra, tránh xuất hiện tính trạng lặn xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng xuất cây trồng, vật nuôi...
- Kiểm tra độ thuần chủng của giống phải thực hiện phép lai
phân tích.
II. Ý NGHĨA CỦA TƯƠNG QUAN TRỘI LẶN
- Trong tự nhiên mối tương quan trội – lặn là phổ biến .
- Tính trạng trội thường là tính trạng tốt  Cần xác định tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen tạo giống có ý nghĩa kinh tế .
- Trong chọn giống để tránh sự phân li tính trạng phải kiểm tra độ thuần chủng của giống .
Nêu ý nghĩa của tương tác trội lặn ?
III. TRỘI KHÔNG HOÀN TOÀN
- Quan sát hình 3 , nghiên cứu thông tin SGK  nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1 , F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menđen ?

+ Kiểu hình của trội không hoàn toàn :
F1 : Tính trạng trung gian ;
F2: 1 trội:2 trung gian :1 lặn
- Bài tập điền từ .
Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện ………..………………..giữa bố và mẹ , còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là ………………
- Em hiểu thế nào là trội không hoàn toàn ?
Tính trạng trung gian
1 : 2 : 1
- Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ , còn F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1 .
BÀI TẬP CỦNG CỐ :
Khoanh tròn vào chữ cái (a,b,c,....) chỉ ý trả lời đúng .
1. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích . Kết quả thu được :
a) Toàn quả vàng ; c) 1 quả đỏ : 1 quả vàng ;
b) Toàn quả đỏ ; d) 3 quả đỏ : 1 quả vàng

2. Ở đậu Hà Lan , gen A quy định thân cao , gen a quy định thân thấp . Cho lai cây thân cao với cây thân thấp F1 thu được 51% cây thân cao : 49% cây thân thấp . Kiểu gen của phép lai trên là:
a) P : AA  aa ; c) P : Aa  Aa ;
b) P : AA  Aa ; d) P : Aa  aa.
b) Toàn quả đỏ ;
d) P : Aa  aa
Bài giảng đến đây là kết thúc .
Tôi xin thân thành cảm ơn !
TẠM BIỆT !
 
Gửi ý kiến