Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phù đạo toán

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tuấn Kiệt
Ngày gửi: 18h:54' 12-09-2017
Dung lượng: 119.6 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Một máy bơm nước trong 1giờ 12 phút bơm được 97 200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?
Giải
Đổi 1giờ 12 phút= 72 phút
Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước
97 200/ 72=1350 lít
Đáp số:1350 lít
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Người ta đóng gói 3500 theo từng tá (mỗi tá có 12cái). Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa bao nhiêu cây bút chì?
Giải
Đóng được số tá bút chì và còn thừa số cây bút chì
3500/12=291(tá),dư 8(cây)
Đáp số: 291(tá),dư 8(cây)
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu cái hộp để sắp hết số gói kẹo đó?
Giải
Số gói kẹo được xếp
120*24=2880( gói)
Nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có số hộp để sắp hết số gói kẹo đó
2880/160=18( gói)
Đáp số: 18( gói)
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm viêc 305ngày?
Giải
Trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được số sản phẩm
49410/305=162(sản phẩm)
Đáp số: 162(sản phẩm)
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Người ta chia đèu 18kg vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?
Giải
Đổi 18kg=18000g
Mỗi gói có số gam muối
18000/240=75(g)
Đáp số: 75g
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Một sân bóng đá hìn chữ nhậtcó diện tích 7140 mét vuông, chiều dài105m.
Tính chiều rộng và chu vi sân bóng.
Giải
Chiều rộng sân bóng
7140/105=68( m)
Chu vi sân bóng đó là
(105+68)*2=346(m)
Đáp số: Chiều rộng 68m
Chu vi 346m

Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Nột mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài 2 cạnh liên tiếp là 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
Chiều dài mảnh đất
(307+97)/2=202(m)
Chiều rộng mảnh vườn
307-202=105(m)
Chu vi mảnh vườn
(202+105)*2=614(m)
Diện tích mảnh vườn
202*105=21210(m2)
Đáp số: chu vi 614m
Diện tích 21210 m2
Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng. Hỏi mỗi phòng có bao nhiêu bộ bàn ghế?
Giải
Một phòng có số bộ bàn ghế
240/15=16(bộ)
Đáp số:16bộ

Tiết 2 luyện tập
(Các bài toán liên quan đến phép chia nhiều chữ số)
Người ta dự định xếp 180 tấn hàng vào các toa xe lửa. Hỏi
A) Nếu mỗi toa chở được 20 tấn thì cần bao nhiêu toa loại đó?
B) Nếu mỗi toa chở được 30 tấn thì cần bao nhiêu toa loại đó?
Giải
a) Nếu mỗi toa chở được 20 tấn thì cần số toa loại đó
180/20=9(toa)
b) Nếu mỗi toa chở được 30 tấn thì cần số toa loại đó
180/30=6(toa)
Đáp số:a) 9 toa
b) 6 toa
 
Gửi ý kiến