Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Phản xạ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Nghĩa
Ngày gửi: 20h:52' 12-09-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu 1.
Mô thần kinh có cấu tạo như thế nào?
Câu 2.
Mô thần kinh có chức năng gì?
+ Sờ tay vào vật nóng :
Ở người có các hiện tượng:
→ rụt tay lại
→ tiết nước bọt
+ Nhìn thấy quả chua :
- Hiện tượng rụt tay, tiết nước bọt đó là phản xạ. Vậy phản xạ là gì? Cơ sở vật chất của phản xạ là gì? Phản xạ được thực hiện nhờ cơ chế nào?
Bài 6
PHẢN XẠ
? Quan sát hình 6-1 và mô tả cấu tạo của một nơron điển hình?
-Thân nơron chứa nhân
-Sợi phân nhánh ở các góc thân
-Sợi trục ở một góc thân, ngoài có bao miêlin
Cấu tạo của một nơron điển hình
?Đọc thông tin SGK và cho biết chức năng cơ bản của nơron?
-Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại bằng hình thức phát sinh xung thần kinh(TK).
-Dẫn truyền xung TK là khả năng lan truyền xung TK theo một chiều nhất định
nơron hướng tâm
nơron li tâm
nơron trung gian
Bảng. Phân biệt các loại nơ ron
Thân nằm bên ngoài trung ương TK
Truyền xung TK từ cơ quan thụ cảm đến trung ương TK
Nằm trong trung ương TK
Liên hệ giữa các nơron
Thân nằm trong trung ương TK, sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng.
Truyền xung TK từ trung ương tới cơ quan phản ứng
Em có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung TK ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?
1. - Cho 1 số ví dụ về phản xạ?
2. - Phản xạ là gì?
3. - Hiện tượng cảm ứng ở thực vật (chạm tay vào cây trinh nữ, lá cụp lại) có phải là phản xạ không? Vì sao?
- Đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm lớn ( 2 p) trả lời các câu hỏi sau?
1. - Cho 1 số ví dụ về phản xạ?
2. - Phản xạ là gì?
3. - Hiện tượng cảm ứng ở thực vật (chạm tay vào cây trinh nữ, lá cụp lại) có phải là phản xạ không? Vì sao?
+ Sờ tay vào vật nóng :
→ rụt tay lại
→ tiết nước bọt
+ Nhìn thấy quả chua :
- Phản xạ là phản ứng của cơ thể để trả lời kích thích của MT dưới sự điều khiển của hệ TK
- Không phải, vì thực vật không có hệ thần kinh
nơron hướng tâm
nơron li tâm
nơron trung gian
Cơ quan thụ cảm (da)
Cơ quan phản ứng (bắp cơ)
Quan sát hình:Kể tên các thành phần tham gia vào cung phản xạ ?
2. Cung phản xạ:
- Cung phản xạ làcon đường mà xung TK truyền từ cơ quan thụ cảm(da.)qua trung ương TK đến cơ quan phản ứng(cơ,tuyến.)
- Thành phần 1 cung phản xạ gồm 5 yếu tố: cơ quan thụ cảm, 3 nơron và cơ quan phản ứng
Quan sát hình sau, phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh của phản xạ trên?
Trung ương thần kinh
Cơ quan thụ cảm
Cơ quan phản ứng
(1)
(2)
(3)
(3)
Xung
TK thông
báo
ngược
SƠ ĐỒ VÒNG PHẢN XẠ
(4)
Xung
TK
li tâm điều chỉnh
- Thế nào là vòng phản?
- Vòng phản xạ có ý nghĩa gì trong đời sống con người?
Trung ương thần kinh
Cơ quan thụ cảm
Cơ quan phản ứng
(1)
(2)
(3)
(3)
Xung
TK thông
báo
ngược
SƠ ĐỒ VÒNG PHẢN XẠ
(4)
Xung
TK
li tâm điều chỉnh
- Thế nào là vòng phản xạ?
- Vòng phản xạ là luồng Tk bao gồm cung phản xạ và đường phản hồi. Đường phản hồi thông tin ngược về trung ương TK để điều chỉnh phản ứng
(nơ ron li tâm)
Bị ngứa (kích thich)
ngón tay
Cơ quan thụ cảm ở da
(nơ ron hướng tâm)
đưa tay gãi
Em hãy phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó?
Tuỷ sống (phân tích)
Cho phản xạ: bị ngứa
Nếu như động tác gãi lần đầu chưa đúng chỗ ngứa hoặc gãi nhẹ nên ta vẫn thấy ngứa. Vậy phản ứng tiếp theo sẽ là gì?
Gãi tiếp nhưng sẽ mạnh hơn (cường độ và tần số co cơ) để gãi đúng chỗ
? Vậy theo em nhờ đâu mà TW thần kinh có thể biết được phản ứng cua cơ thể đã đáp ứng được kích thích chưa?
Nhờ có thông tin ngược từ cơ quan thụ cảm cũng như thụ quan trong cơ quan phản ứng theo dây hướng tâm về TWTK.
- Nếu chưa đáp ứng được thì TW TK tiếp túc phát lệnh để điều chỉnh phản ứng theo dây li tâm tới cơ quan trả lời
Thông tin ngược có vai trò gì?
- Thông báo tình trạng của phản ứng theo dây hướng tâm về TWTK
- Do tốc độ truyền xung trên dây TK ở người rất lớn: có thể tới 100m/s nên các phản ứng xảy ra rất mau lẹ
- Em h·y ph©n biÖt cung ph¶n x¹ vµ vßng ph¶n x¹?

Sơ đồ cung phản xạ
Trung ương TK
Cơ quan thụ cảm
Cơ quan phản ứng
Xung TK hướng tâm
Xung TK li tâm
Sơ đồ: H6.3: Vòng phản xạ
Trung ương TK
Cơ quan thụ cảm
Cơ quan phản ứng
Xung TK hướng tâm
Xung TK li tâm
Xung TK thông báo ngược
XTK li tâm điều chỉnh
Vòng phản xạ: bao gồm cung phản xạ và đường phản hồi
Em có kết luận gì về các phản xạ ở cơ thể người?
- Các phản xạ đều được thực hiện theo 1 vòng khép kín

- Chú ý: trong trường hợp phản ứng chỉ 1 lần đã đáp ứng được yêu cầu trả lời kích thích cũng vẫn có thông tin ngược. Vì vậy dù phản xạ đơn giản nhất thì xung TK vẫn được truyền trong vòng phản xạ
Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2 / trang 23 SGK.
Dọc mục "Em có biết"
Chuẩn bị bài 7, thực hiện các lệnh ?.
 
Gửi ý kiến