Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Trang
Ngày gửi: 21h:01' 12-09-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Bài 4
Các nước Đông Nam á và ấn Độ
(Tiết 2)
Quốc kỳ
Huy hiệu
Diện tích hơn 4.5 triệu km2
Dân số: 634 triệu người (2016)
3) Sự ra đời và phát triển của tổ chức asean
3) Sự ra đời và phát triển của tổ chức asean
a) Sự ra đời
- Nhu cầu hợp tác và phát triển KT.
- Hạn chế sự ảnh hưuởng của các nưuớc lớn.
- Xu thế hợp tác khu vực trên thế giới ngày càng phát triển.
- 8/ 8/ 1967 Tổ chức asean được thành lập tại Băng cốc Thái lan (gồm 5 nuớc)
II. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước ĐNA:
Indonesia
Malaysia
Philippine
Singapore
Thái Lan
Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN:
b) Quá trình phát triển
- 1967 - 1975: asean cũn non y?u, l?ng l?o.
- 2 /1976 hiệp uước Ba li xác định nguyên tắc của asean:
.

Hội nghị Bali (1976)
b) Quá trình phát triển
- 1967 - 1975: asean chưua có vị trí trên TG
- 2 /1976 hiệp uước Ba li xác định nguyên tắc của asean:
+ Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Không can thiệp vào nội bộ của nhau.
+ Không sử dụng vũ lực , đe doạ nhau bằng vũ lực
+ Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hoà bình
+ Hợp tác, phát triển có hiệu quả về KT, VH, XH.

Hội nghị Bali (1976)

1984 thªm Brun©y, 1995 VN, 1997 Lµo, Mianma,1999 Campuchia
-=> §NA trë thµnh K/Vùc hoµ b×nh,æn ®Þnh, ph¸t triÓn.

Cơ hội và thách thức khi VN gia nhập
A sean?
II. ấn Độ
1) Cuộc đấu tranh giành độc lập
- TD Anh thực hiện kế hoạch MaoBátTơn chia cắt ấn Độ thành 2 quốc gia ấn Độ và Pakixtan
- Sau CTTGII: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại phong trào CM phát triển mạnh
- 26/1/1950 Nuước CH ấn Độ thành lập
2) Công cuộc xây dựng đất nuước
- 1995 là nước XK gạo đứng thứ 3 TG
- KHKT: Phát triển mạnh công nghệ phần mền, hạt nhân, vũ trụ.
- Đối ngoại: Hoà bình, trung lập. 7/1/1972 thiết lập quan hệ ngoại giao với VN

BAØI 4
Ông Nehru
Nehru và Indira Gandhi
Indira Gandhi
Ragip Gandhi
2. Công cuộc xây dựng đất nước
Thung lũng Silicon
Chủ tịch nước VN ghé thăm thung lũng Silicon
 
Gửi ý kiến