Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Trang
Ngày gửi: 21h:05' 12-09-2017
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
Tiết 10 - Bài 10: Thực hành : VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ
VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM .
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trình by hi?u bi?t c?a em v? ti nguyn r?ng ? nu?c ta ?
Mơ hình Nơng -Lm k?t h?p dem l?i l?i ích gì?
Thực hành : VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI
CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM .
TIẾT 10 - BÀI 10 :
* Nêu cách vẽ:
Biểu đồ Tròn ?
Biểu đồ đường ?
* Cách vẽ biểu đồ tròn :
Bước1: Xử lí số liệu

Bước2: Vẽ biểu đồ cơ cấu theo qui tắc:
1. Vẽ 1 vòng tròn,vẽ từ “tia 12 giờ”, vẽ thuận chiều kim đồng hồ
2. Vẽ các hình quạt ứng với tỉ trọng của từng thành phần trong cơ cấu.
3. Ghi trị số phần trăm vào các hình quạt tương ứng
4. Vẽ đến đâu tô màu đến đó, đồng thời thiết lập bảng chú giải


25 %
Cách vẽ biểu đồ đường :
Bước1: Vẽ hệ trục tọa độ vuông góc
( trục Tung ,hoành ) Ghi chú các đại lượng
Bước2: Lấy tỉ lệ chuẩn .
Vẽ theo bảng số liệu :
1. Xác định tọa độ các điểm .
2. Nối các điểm thành đường biểu diễn.
3. Dùng kí hiệu ghi chú các đại lượng .
4. Đặc tên biểu đồ.


Ví dụ :
%
Năm
60
80
100
120
140
160
1995
2000
2002
1990
180
Chú giải

200
Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng gia súc, gia cầm năm 1990-2002
a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.
b) Nhận xét sự thay đổi qui mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây.
1/ BÀI TẬP 1
Bảng 10.1: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)
TIẾT 10 - BÀI 10 :
Thực hành : VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI
CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM .
II/ BÀI TẬP 2: Dựa vào bảng 10.2 :
a/ Vẽ trên cùng một trục hệ toạ độ 4 đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995 và 2000.

b/ Dựa trên hiểu biết cá nhân và kiến thức đã học , giải thích : - Tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh nhất ?
- Tại sao đàn trâu không tăng ?
1/ BÀI TẬP 1
Bước1: Xử lí số liệu

Cách tính phần trăm và góc ở tâm
Tổng diện tích gieo trồng là 100 % . Từ đó có thể xác định % của các nhóm cây trồng

Vd: năm 1990 tổng diện tích gieo trồng là 9040 nghìn ha (100%).Vậy cơ cấu gieo trồng cây lương thực là(x):Biểu đồ hình tròn có góc ở tâm bằng 360 độ.Nghĩa là 1% tương ứng 3,6 0 (độ)

Vd: Góc ở tâm biểu đồ cơ cấu năm 1990 của nhóm cây lương thực là:
71,6 x 3,6 = 258 0 (độ)
1/ BÀI TẬP 1
Bước1: Xử lí số liệu
1/ BÀI TẬP 1
Bước1: Xử lí số liệu

Bước2: Vẽ biểu đồ
Lưu ý:
Bán kính biểu đồ :
1990 : 20 mm
2002: 24 mm
Nên dùng các nét khác nhau nhưng cùng một màu mực để phân biệt các kí hiệu trên biểu đồ và phần chú thích
BÀI TẬP 1
Năm 1990
Năm 2002
Biểu đồ: Cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và 2002 (%)
15,1
13,3
71,6
18,2
16,9
64,8
BÀI TẬP 1
-Nhận xét sự thay đổi về:
1.Qui mô diện tích
2.Tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây
BÀI TẬP 1
TIẾT 10 - BÀI 10 :
Thực hành : VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI
CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM .
II/ BÀI TẬP 2:
a/ Vẽ trên cùng một trục hệ toạ độ 4 đường biểu diễn tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995 và 2000.

b/ Dựa trên hiểu biết cá nhân và kiến thức đã học , giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng nhanh nhất? Tại sao đàn trâu không tăng?
2 / BÀI TẬP 2
%
Năm
60
80
100
120
140
160
1995
2000
2002
1990
180
Chú giải
Trâu

200
Lợn
Gia cầm
Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng gia súc, gia cầm năm 1990-2002
TIẾT 10 - BÀI 10 :
Thực hành : VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI
CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM .
1/ BÀI TẬP 1:
a)Veõ bieåu ñoà troøn.
b) Nhaän xeùt :
* Dieän tích gieo troàng caùc nhoùm caây ñeàu taêng, nhaát laø caây coâng nghieäp.
* Tæ troïng caùc nhoùm caây:
- Tæ troïng nhoùm caây löông thöïc giaûm.
- Tæ troïng nhoùm caây coâng nghieäp vaø caây aên quaû taêng .
=> Noâng nghieäp nöôùc ta phaùt trieån theo höôùng ña canh.
TIẾT 10 - BÀI 10 :
Thực hành : VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI
CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM .

Đàn lợn và gia cầm tăng nhanh nhất. Đây là nguồn cung cấp thịt,trứng chủ yếu. Tăng là do :
+ Nhu cầu về thịt, trứng tăng nhanh
+ Giải quyết tốt nguồn thức ăn
+ Hình thức chăn nuôi đa dạng
- Đàn trâu không tăng chủ yếu do nhu cầu về sức kéo đã giảm nhờ cơ giới hoá trong nông nghiệp
2/ BÀI TẬP 2 : a) Vẽ biểu đồ.
b) Nhận xét :
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Hoàn thiện bài tập 1
Làm bài tập 2
Soạn bài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp”
Đàn lợn,gia cầm tăng là do:
Tăng nhu cầu thịt,trứng
Giải quyết tốt nguồn thức ăn
Hình thức chăn nuôi đang dạng
Cả 3 loại
Đúng

CHC CC EM VUI V?, H?C GI?I

Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
DẶN DÒ:
-Học bài cũ
Làm bài tập số 3 SGK. Bài tập ở TBĐ
Chuẩn bị bài mới: Trả lời các câu hỏi in nghiêng trong SGK
Chào tạm biệt
Hướng dẫn về nhà:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓