Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 3. At home

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: read líten
Người gửi: Trần Tuyết Anh
Ngày gửi: 21h:58' 12-09-2017
Dung lượng: 670.0 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
Well come to our lesson
Good morning Class!
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
What do you often
do at home?
washing dishes
cooking
feeding the chickens
making the bed
sweeping the floor
tidying up
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
Vocabulary:
chore(n)
cupboard(n)
rice cooker (n)
steamer(n)
saucepan(n)
= homework
công việc nhà, việc vặt
Tủ chạn, tủ ly
Nồi cơm điện
Nồi hấp
Cái xoong, nồi
Vocabulary:
chore
cupboard
rice cooker
steamer
saucepan
công việc nhà, việc vặt
Tủ chạn, tủ ly
Nồi cơm điện
Nồi hấp
Cái xoong, nồi
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
True/fasle statements prediction
1.Mrs.Vui has to go and visit her friends after work.
2.Mrs.Vui will be home before dinner.
3.Nam will have to cook dinner himself.
4.Mrs.Chi will go to the market and buy some fish and vegetables for Nam.
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
Nam: Hello.
Mrs.Vui: Nam, it`s Mom.
Nam: Hi, Mom.
Mrs.Vui: I`m going to be home late tonight. I have to go and visit grandma after work.
Nam: What time will you be home?
Mrs.vui: I`ll be home after dinner. I`m sorry, but you`ll have to cook dinner yourself.
Nam: all right.
Mrs.Vui: There`s rice in the cupboard, but you ought to go to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove.
Nam: OK. Give my love to Grandma.
Mrs.Vui: I will. Oh, I almost forget. Can you call Aunt Chi, please? Ask her to meet me at Grandma`s house.
Nam: No problem. Bye, Mom.
Mrs.Vui: Bye.
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
True/fasle statements prediction
1.Mrs.Vui has to go and visit her friends after work.
2.Mrs.Vui will be home before dinner.
3.Nam will have to cook dinner himself.
4.Mrs.Chi will go to the market and buy some fish and vegetables for Nam.
grandma
after
Nam ought to go to the market himself and buy some fish and vegetables.
F
F
F
T
Wednesday September 22th 2015
Unit:3. At home
Lesson:1. Getting started-Listen and read
-Complete the list of the things Nam has to do
Cook dinner.
Go to the market himself and buy some fish and vegetables.
Call Aunt Chi and ask her to meet his mother at Grandma`s house.
Wednesday September 22th 2015
Homework
-Learn new words.
-Do exercises in the workbook.
-Prepare for “speak”
 
Gửi ý kiến