Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính.

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày gửi: 12h:10' 13-09-2017
Dung lượng: 671.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Bài 1
MáY TíNH Và CHƯƠNG TRìNH MáY TíNH
Start  Turn Off ComputerTurn Off
Ta có thể ra lệnh cho máy tình thông qua: Chuột, bàn phím….
Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện một công việc nào đó, con người đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó
Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình trên màn hình
1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?
Nhận xét:
+ Robot đã thực hiện 6 lệnh đơn lẻ
+ Nếu gộp 6 lệnh đơn lẻ đó lại ta sẽ được một lệnh tổng hợp “Hãy nhặt rác”
2. Ví dụ: rô-bốt nhặt rác
1. Tiến 2 bước;
2. Quay trái, tiến 1 bước;
3. Nhặt rác;
4. Quay phải, tiến 3 bước;
5. Quay trái, tiến 1 bước;
5. Bỏ rác vào thùng;
? 1 SGK
Nếu thay đổi thứ thự của lệnh 1 và 2 trong chương trình, rô-bốt có thực hiện được công việc “Hãynhặt rác” hay không; hãy xác định vị trí mới của rô-bót sau khi thực hiện song lệnh nhặt rác. Em hãy đưa ra lệnh để rô-bốt trở về vị trí ban đầu.
3. Vi?t chuong trỡnh - ra l?nh cho mỏy tớnh lm vi?c
Hãy nhặt rác
Bắt đầu
Tiến 2 bước;
Quay trái, tiến 1 bước;
Nhặt rác;
Quay phải, tiến 3 bước;
Quay trái, tiến 1 bước;
Bỏ rác vào thùng;
Kết thúc.
Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
Khi thực hiện chương trình máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình một cách tuần tự.
Viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay một bài toán cụ thể
4. Chuong trỡnh v ngụn ng? l?p trỡnh
- Ngôn ngữ máy: là ngôn ngữ riêng dùng cho máy tính trao đổi thông tin với nhau.
Ngôn ngữ lập trình: là ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính.
Chương trình dịch: là chương trình chuyển đổi một chương tình từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
Tóm lại: Việc tạo ra chương trình máy tính thực chất gồm 2 bước sau:
+ Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình;
+ Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được.
Ghi nhớ!
- Con người điều khiển máy tính thông qua lệnh
- Chương trình là cách giúp con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động.
- Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.
- Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là ngôn ngữ lập trình.
- Chương trình dịch có vai trò là dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
 
Gửi ý kiến