Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề - xi - mét

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Đông
Ngày gửi: 15h:21' 13-09-2017
Dung lượng: 569.0 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán
Thứ Năm ngày 01 tháng 9 năm 2017
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Cả lớp làm vào bảng con:
34
42
29
40
62
5

+

+

+

76

69

67
Toán
Đề-xi-mét
1cm
1dm
Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài.
Đề-xi-mét viết tắt là dm.
1dm = 10cm
10cm = 1dm
Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2017
Bài tập
Toán
Đề-xi-mét
Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
1
1dm
A
B
C
D
a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?
- Độ dài đoạn thẳng AB …………. 1dm.
- Độ dài đoạn thẳng CD …………. 1dm.
lớn hơn
bé hơn
Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2017
Toán
Đề-xi-mét
Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
1
1dm
A
B
C
D
b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?
- Độ dài đoạn thẳng AB …………. đoạn thẳng CD.
dài hơn
- Độ dài đoạn thẳng CD …………. Đoạn thẳng AB
ngắn hơn
Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2017
Toán
Đề-xi-mét
Tính (theo mẫu):
2
1dm + 1dm = 2dm
a)
8dm + 2dm =
3dm + 2dm =
9dm + 10dm =
8dm – 2dm = 6dm
b)
10dm – 9dm =
16dm – 2dm =
35dm – 3dm =
10dm
5dm
19dm
1dm
14dm
32dm
Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2017
Toán
Đề-xi-mét
Không dùng thước đo , hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:
3
1dm
A
B
C
D
Khoảng … cm
Khoảng … cm
9
12
Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2017
Toán
Đề-xi-mét
Củng cố:
- Cả lớp viết vào bảng con.
1dm =…..cm.
10cm=…..dm
Dặn dò:
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
10
30
1
2
3 dm =……cm.
20 cm =…..dm.
Thứ năm ngày 01 tháng 09 năm 2017
 
Gửi ý kiến