Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Comparision

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thu huệ
Ngày gửi: 15h:44' 13-09-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 ngườiWELCOME TO OUR CLASS 12A
iSchool Sóc Trăng
Thursday, Feb 16th, 2017


Group 4
Members :
Phương Thanh
Kỳ Trân
Thanh Tâm
Đông Thư
Tín Phát
Trần Tiến
Hoàng Khang
Nhựt Quang
Comparison ( Câu so sánh )
Nội Dung
* Phân loại tính từ
Tính Từ Ngắn
Tính Từ Dài
Tính Từ Đặc Biệt
1. Tính từ ngắn

Là tính từ chỉ có 1 âm tiết
VD: Red, Long, Short, Hard, Cheap.


2. Tính từ dài

Là tính từ có 2 âm tiết trở lên
VD : Beautiful, expensive, interesting

Là 1 số tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng là “y, le, ow, er, et”
Khi sử dụng ở so sánh hơn/so sánh nhất thì nó áp dụng theo cấu trúc của tính từ ngắn.
Happy -> Happier -> Happiest
Simple -> Simpler -> the Simplest
Narrow -> Narrower -> the Narrowest
Clever -> Cleverer -> the Cleverest
3. Tính từ Đặc Biệt
BẢNG TÍNH TỪ BẤT QUY TẮC
II. SO SÁNH NGANG BẰNG
Chúng ta sử dụng khi so sánh 2 người , 2 việc, 2 vật, 2 nhóm đối tượng cùng tính chất
Cấu trúc:
(+) S1 + to be + as + adj + as + S2 + to be
(-) S1 + to be (not) + as + adj + as + S2 + to be

VD: Your house is as small as my house
=
III So Sánh Hơn
Chúng ta sử dụng khi so sánh 2 người , 2 việc, 2 vật, 2 nhóm đối tượng
1. Tính từ ngắn
S1 + tobe + adjer + than + S2 + tobe
VD: This book is thicker than that book
2. Tính từ dài
S1 + tobe + more + L. Adj + than S2 + tobe
VD : Hoa is more beautiful than Mai

Hoa Mai
IV. So sánh nhất (so sánh với 3 người, 3 vật, 1 tập thể)
1. Tính từ ngắn
S + tobe + the + adjest + N + in / at / of …
VD: he is the tallest in my class
2. Tính từ dài
S + tobe + the most + adj + N + in / at / of …
VD: My house is the most beautiful house in this village
Thanks for watching!
 
Gửi ý kiến