Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 22. Cái cầu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan tam
Ngày gửi: 08h:51' 14-09-2017
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN HỒNG
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY, COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ LÔÙP 3.4
Giáo viên thực hiện: Phan Th? Tm
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
1. Ba học sinh phân vai, dựng lại câu chuyện nhà bác học và bà cụ.
2. Theo em, khoa học đem lại lợi ích gì cho con người ?
Khoa học tạo ra những thứ cần thiết cho con người, phục vụ con người thuận lợi hơn trong cuộc sống, tiết kiệm sức lực. Giúp con người hiểu biết và cải tạo thế giới xung quanh…
Tiết 64-65: Tập đọc
Tuần 22 Thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2014
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
- chum
- ngòi
qua lại,
- sông Mã
Cái cầu
bắc cầu,
đãi đỗ
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
Phạm Tiến Duật
Đồ vật bằng đất nung loại to, miệng tròn, giữa phình ra, dùng để đựng nước hoặc các loại hạt nhỏ.
Dòng nước chảy tự nhiên, thông với sông hoặc đầm ,hồ.
Sông Mã: sông lớn chảy qua tỉnh Thanh Hóa
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
LUYỆN ĐỌC NHÓM 4
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
qua lại,
bắc cầu,
đãi đỗ
- Người cha trong bài thơ làm nghề gì?
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
- chum
- ngòi
- sông Mã
- Cha làm nghề xây dựng cầu.
- Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu nào, được bắc qua dòng sông nào?.
- Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu Hàm Rồng, được bắc qua dòng sông Mã.
Phạm Tiến Duật
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
qua lại,
bắc cầu,
đãi đỗ
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
- chum
- ngòi
- sông Mã
Phạm Tiến Duật
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Từ chiếc cầu cha làm bạn nhỏ nghĩ đến những gì?
Bạn nghĩ đến sợi tơ nhỏ, như chiếc cầu giúp
nhện qua chum nước. Bạn nghĩ đến ngọn gió,
như chiếc cầu giúp sáo sang sông. Bạn nghĩ
đến lá tre, như chiếc cầu giúp kiến qua ngòi.
Bạn nghĩ đến chiếc cầu tre sang nhà bà ngoại
êm như võng trên sông. Bạn nghĩ đến cái cầu
tre mẹ thường đãi đỗ.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
qua lại,
bắc cầu,
đãi đỗ
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
- chum
- ngòi
- sông Mã
Phạm Tiến Duật
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào?
Vì sao?
Bạn nhỏ yêu chiếc cầu trong tấm ảnh, cầu Hàm Rồng. Vì đó là chiếc cầu do cha bạn và đồng nghiệp làm nên.
- đãi đỗ
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
qua lại,
bắc cầu,
đãi đỗ
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
- chum
- ngòi
- sông Mã
Phạm Tiến Duật
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?
Bài thơ cho em thấy tình cảm của bạn nhỏ với cha như thế nào?
Bạn yêu cha, tự hào về cha. Vì
vậy, bạn thấy yêu nhất cái cầu do
cha mình làm ra.
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
qua lại,
bắc cầu,
đãi đỗ
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
- chum
- ngòi
- sông Mã
Phạm Tiến Duật
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Nội dung :
Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về
cha nên thấy chiếc cầu do cha
làm ra là đẹp nhất, đáng yêu
nhất.
Học thuộc lòng
Cha gửi cho con
chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong
qua dòng sông sâu
Xe lửa sắp qua,
thư cha nói thế
Con cho mẹ xem,
cho xem hơi lâu.
Những cái cầu ơi,
yêu sao yêu ghê!
Nhện qua chum nước
bắc cầu tơ nhỏ
Con sáo sang sông
bắc cầu ngọn gió
Con kiến qua ngòi
bắc cầu lá tre.
Yêu cái cầu treo
lối sang bà ngoại
Như võng trên sông
ru người qua lại
Dưới cầu, thuyền chở đá,
chở vôi

Thuyền buồm đi ngược,
thuyền thoi đi xuôi.
Yu hon c? c?u ao
mẹ thường đãi đỗ
Là cái cầu này
ảnh chụp xa xa
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng
sông Mã
Con cứ gọi
cái cầu của cha.
Cái cầu
Tiết: Tập đọc
66
Phạm Tiến Duật
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu
Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu
Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế
Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu.

Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê!
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.
Yêu cái cầu tre lối sang bà ngoại

Như võng trên sông ru người qua lại

Dưới cầu, thuyền chở đá, chở vôi

Thuyền buồm đi ngược, thuyền thoi
đi xuôi.

Yêu hơn cả cầu ao mẹ thường đãi đỗ

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa

Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã


Con cứ gọi cái cầu của cha.
Phạm Tiến Duật
Tiết: 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tập đọc
Cái cầu
Học thuộc lòng
Học thuộc lòng khổ thơ em thích
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
Phạm Tiến Duật
Du lịch qua màn ảnh nhỏ
Cầu Thê Húc – Hà Nội
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
CẦU BẢN XA XÃ NGHĨA LỢI
Cầu Thê Húc – Hà Nội
CẦU THIA THỊ XÃ NGHĨA LỘ
Cầu Thê Húc – Hà Nội
CẦU YÊN BÁI
CẦU THÊ HÚC
Cầu Sông Hàn
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Xe lửa,
Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã
Con cứ gọi cái cầu của cha.
qua lại,
bắc cầu,
đãi đỗ
Cái cầu
Tiết: Tập đọc
66
- chum
- ngòi
- sông Mã
Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về
cha nên thấy chiếc cầu do cha
làm ra là đẹp nhất, đáng yêu
nhất yêu nhất cái cầu do cha
mình làm ra.
Ý nghĩa:
Phạm Tiến Duật
Dặn dò
Cái cầu
Tuần 22 Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015
Tiết: Tập đọc
66
Phạm Tiến Duật
Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ
Chuẩn bị bài “Nhà ảo thuật”
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến