Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Trúc
Ngày gửi: 11h:13' 12-10-2017
Dung lượng: 830.8 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng thầy cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm chúng mình
Trường THPT Dĩ An
Lớp 10B1 (2017-2018)
Các thành viên của nhóm: Hằng, Yến Vi, Hiền, Yến, Trúc, Ngọc, Sỹ
Bài 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG
Thế nào là mâu thuẫn?
Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
Trắng-đen
Kể một vài ví dụ về mâu thuẫn thông thường mà bạn biết
Thế nào là mâu thuẫn?
Nhỏ- To
Thông thường mâu thuẫn được hiểu là trạng thái xung đột, chống đối nhau
1. Thế nào là mâu thuẫn?
Vậy, trong triết học mâu thuẫn là gì?

-Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
-Mỗi sự vật hiện tượng có thể tồn tại một hoặc nhiều mâu thuẫn.
1. Thế nào là mâu thuẫn?
Kể một vài ví dụ về mâu thuẫn trong triết học mà bạn biết
VD: Mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân
a. Mặt đối lập của mâu thuẫn:
Đó là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm… mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau.
Vd: sinh học: di truyền-biến dị
kinh tế: sản xuất-tiêu dùng
nhận thức: tích cực-tiêu cực

1. Thế nào là mâu thuẫn?
b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập:
Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
1. Thế nào là mâu thuẫn?
c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập:

Các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Vd: Xã hội phong kiến có hai giai cấp địa chủ và nông dân, nông dân tìm cách lật đổ phong kiến khởi nghĩa.
1. Thế nào là mâu thuẫn?
a. Giải quyết mâu thuẫn
Bất cứ sự vật nào cũng chứa đựng mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn cơ bản được giải quyết thì sự vật và hiện tượng chứa đựng nó cũng chuyển hóa thành sự vật và hiện tượng khác.
2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh
Mâu thuẫn phải giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.
2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
Câu hỏi 1: Điều kiện để hình thành mâu thuẫn là gì?
Hai mặt đối lập trái ngược nhau trong một sự vật
Hai mặt đối lập phủ định nhau trong một sự vật.
Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một sự vật.
Hai mặt đối lập nhau chứa đựng mâu thuẫn.
Đáp án: C
Câu hỏi 2: Xác định phạm vi tồn tại của mâu thuẫn.
Mâu thuẫn có nhiều trong sự vật hiện tượng.
Mâu thuẫn có trong mọi sự vật hiện tượng.
Mâu thuẫn có trong ý thức của con người.
Mâu thuẫn có trong xã hội và một số sự vật hiện tượng.
Đáp án: B
Câu hỏi 3: Theo triết học Mác-Lenin mâu thuẫn là:
Sự bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
Trong trạng thái xung đột chống đối lẫn nhau.
Sự ràng buộc và quy định lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Đáp án: D
Cảm ơn thầy và các bạn lắng nghe phần thuyết trình của nhóm chúng em. !!! 
 
Gửi ý kiến