Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hiếu Nghĩa
Ngày gửi: 21h:25' 12-10-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hiếu Nghĩa)


Chúc các em học sinh có tiết học
thật bổ ích và lý thú

QUý thầy, cô giáo về dự Gi?
MễN TIN H?C
L?P 7A1
Nhiệt liệt chào mừng
TRƯỜNG TH & THCS THIỆN MỸ
Giáo viên : Nguyễn Hiếu Nghĩa
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án
- B1: Chọn ô cần công thức
- B2: Gõ dấu =
- B3: Nhập công thức
- B4: Nhấn Enter
Em hãy trình bày các bước để nhập công thức vào trong một ô tính và nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án
Kết quả của công thức sẽ tự động cập nhật khi ta thay đổi các giá trị trong ô tính.
BÀI 4
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
(TI?T 1)
Tiết 13
Hàm trong chương trình bảng tính
Hàm trong chương trình bảng tính
Một số hàm thông dụng
Một số hàm thông dụng
Cách sử dụng hàm
Cách sử dụng hàm
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ
TÍNH TOÁN
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Em hãy lập công thức tính trung bình cộng của ba giá trị 3; 10; 2 lần lượt nằm trong các ô sau?
=(3+10+2)/3
=(A1+A2+A3)/3
Ngoài các công thức trên chương trình bảng tính còn có thể sử dụng hàm Average giúp ta tính trung bình cộng cho các giá trị trên.
=Average(3,10,2)
=Average(A1,A2,A3)
=Average(A1:A3)
Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?
1. Hàm trong chương trình bảng tính
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
 Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
 Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Ví dụ 1: Tính trung bình cộng của ba số 7, 9, 8
Cách 1: =Average(7,9,8)
Cách 2: =Average(A1,A2,A3)
Cách 3: =Average(A1:A3)
Vậy việc sử dụng hàm trong bảng tính có lợi ích gì?
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Hàm sử dụng để làm gì ?
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Sử dụng hàm thế nào là hợp lý ?
10
Để nhập hàm em thực hiện theo 4 bước sau:

1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm:
Để nhập hàm vào trong ô tính em cần thực hiện những bước nào?
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
2. Cách sử dụng hàm:
Chú ý: Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng ( = ) là kí tự bắt buộc.


Hàm được nhập vào ô tính tương tự như nhập công thức, vậy ta nhập gì đầu tiên?
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm thông dụng
a) Hàm tính tổng
Làm thế nào để có tổng điểm của từng học sinh?
Ta lần lượt cộng điểm tất cả các môn học của từng học sinh
Ngoài cách dùng công thức tính tổng thông thường thì chúng ta có thể dùng hàm SUM để tính tổng.
Tên hàm: SUM

Cú pháp: =SUM(a,b,c,...)

 Trong đó: các biến a, b, c là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm thông dụng
a) Hàm tính tổng
47
Chú ý: Teân haøm khoâng phaân bieät chöõ hoa, chöõ thöôøng.
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm thông dụng
a) Hàm tính tổng
Ví dụ 2: Tính tổng điểm của bạn Như Anh
=SUM(7,8,6,9,7)
=SUM(C3,D3,E3,F3,G3)
=SUM(C3:G3)
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm thông dụng
a) Hàm tính tổng
Ví dụ 3: Dùng hàm tính tổng của 3 số sau: 15, 24, 45 ?
Biến là các số
D2=SUM(A1,B1,C1)
D1=SUM(15,24,45)
D3=SUM(A1,B1,45)
D4=SUM(A1:C1)
D5=SUM(A1:C1,45)
D6=SUM(B1,A1:C1,45)
Biến là địa chỉ ô
Biến là địa chỉ ô và số
Biến là địa chỉ khối
Biến là địa chỉ khối và số
Biến là địa chỉ ô,khối và số
Biến sử dụng trong hàm bên là gì ?
Củng cố
1. Nếu trong một ô tính có các kí hiệu ####, điều đó có nghĩa gì?
a. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
b. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
c. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết dữ liệu số.
d. Hoặc b hoặc c
Củng cố
2. Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

a) =SUM(5,A3,B1) b) =SUM(5,A3,B1)
c) =sum(5,A3,B1) d) =SUM (5,A3,B1)
Củng cố
Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 4, 3.
Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:
7
2
9
17
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Về nhà học bài và chuẩn bị phần còn lại của bài
Làm các bài tập: 1, 2 SGK – trang 29
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến