Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Cấu trúc lặp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải My
Ngày gửi: 12h:38' 19-10-2017
Dung lượng: 22.0 MB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
Nhóm 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
Lớp 11A2
CẤU TRÚC LẶP
BÀI 10:
Số lần đổ nước vào 2 thùng có gì khác nhau?
TÌM HIỂU BÀI HỌC
Đổ 3 ca nước vào thùng
Đổ nước vào thùng cho đến khi đầy thùng
Lặp lại 3 lần việc
đổ nước
Chưa biết trước số lần lặp
lại viêc đổ nước
I. LẶP
Trong Pascal, việc mô tả các câu lệnh được lặp lại nhiều lần gọi là cấu trúc lặp.
Một công việc mà ta cứ thực hiện di thực hiện lại nhiều lần được gọi là lặp.
II. Lặp với số lần biết trước & Câu lệnh FOR - DO
FOR
TO
DO
: =

thường là kiểu số nguyên hoặc kiểu ký tự
FOR
DOWNTO
DO
: =

Lặp Tiến
Lặp Lùi
thường là kiểu số nguyên hoặc kiểu ký tự
;
;
BÀI TOÁN TRONG PASCAL
Để in ra màn hình 100 dòng các số từ 1 đến 100
Writeln(1);
Writeln(2);
Writeln(3);
Writeln(100);

CHỈ CẦN
For i:=1 to 100 do
writeln(i);
THAY VÌ
GÕ 100 LẦN
II. Lặp với số lần biết trước & Câu lệnh FOR - DO
II.1 LẶP VỚI SỐ LẦN LẶP BIẾT TRƯỚC
Hoàn thành chương trình in ra màn hình
100 dòng , từ số 1 đến 100?
II.1 LẶP VỚI SỐ LẦN BIẾT TRƯỚC
Viết chương trình in ra màn hình bảng
chữ cái Alphabet?
IV.BÀI TẬP VẬN DỤNG
Viết chương trình tính giai thừa của một
số tự nhiên nhập từ bàn phím.
IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Công thức tính giai thừa?
IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Xác định INPUT và OUTPUT của bài toán
?
1 x 2 x 3 x 4 x………..x N
Mô phỏng thuật toán
P=1
Xuất phát:
i=2
i=3
i=4
……..
i=N
P
P
P
P
IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Xác định giá trị xuất phát của P , i ?
Câu lệnh lặp trong bài toán ?
IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Hoàn thành chương trình tính giai thừa
?
Sử dụng câu lệnh lặp tiến
Sử dụng câu lệnh lặp lùi
Lặp là gì ?

KEY
Có mấy dạng lặp ? Kể tên

KEY

Câu lệnh nào thuộc dạng lặp tiến?

KEY

Câu lệnh nào thuộc dạng lặp lùi?

KEY
KEY
Trong lệnh lặp tiến

KEY

Cho biết kết quả của câu lệnh này :
For i:=7 downto 1 do
write(’11A’ ,i);

KEY
CỦNG CỐ
FOR ... TO ... DO ...…
FOR ... DOWNTO ... DO …..
Lặp với số lần lặp biết trước
Lặp tiến
Lặp lùi
CỦNG CỐ
Một số bài toán vận dụng câu lệnh FOR – DO để giải
S=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …..+ 100
 
In ra màn hình bảng cửu chương
 
Gửi ý kiến