Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Liên kết giữa các bảng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Trung Hiếu
Ngày gửi: 15h:40' 21-10-2017
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
Bài 7:
Liên kết
giữa các bảng
1. Khái niệm
Trước khi tìm hiểu khái niệm liên kết,
ta xét ví dụ sau đây.
Ví dụ: Một công ti chuyên kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm thường xuyên nhận đơn đặt hàng từ khách hàng.
Yêu cầu:
Hãy lập CSDL để thống kê và phân tích đơn đặt hàng?
Nhược điểm:
Dư thừa dữ liệu.
Không đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu.
MAT_HANG
HOA_DON
KHACH_HANG
Nhận xét: Cách thứ hai, lập CSDL KINH_DOANH gồm 3 bảng có cấu trúc tương ứng:
KHACH_HANG
MAT_HANG
HOA_DON
Đã khắc phục được những nhược điểm so với cách thứ nhất. Tuy nhiên, để có được thông tin tổng hợp thì cần thông tin từ ba bảng.
CẦN CÓ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Vậy liên kết giữa các bảng là gì ?
Tạo liên kết trong các bảng nhằm:
Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
Đảm bảo tính không dư thừa của dữ liệu.
1. Khái niệm
2. Kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Bước 1: Mở cửa sổ Relationships:
Cách 1:
Bước 2: Chọn bảng (và mẫu hỏi) cần thiết lập liên kết trong hộp thoại Show Table
CLICK CHỌN
CLICK CHỌN
Cách 2:
CLICK CHỌN
Bước 3: Tạo liên kết giữa các bảng: Chọn trường liên quan từ các bảng (và mẫu hỏi) cần liên kết rồi Click vào Create để tạo liên kết.
LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG
Ví dụ:
Tạo liên kết cho
CSDL KINH_DOANH
đã nêu trong mục 1
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
Các bảng và trường trong từng bảng tương ứng:
KHACH_HANG: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi.
MAT_HANG: Ma_mat_hang, Ten_mat_hang, Don_gia.
HOA_DON: So_don, Ma_khach_hang, Ma_mat_hang, So_luong, Ngay_giao_hang.
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
1. Mở CSDL KINH_DOANH.MDB
CLICK CHỌN
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
2. Mở hộp thoại Show Table
Trên thanh công cụ:
CLICK CHỌN
Hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống trong cửa sổ Relationships và
CLICK CHỌN
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
3. Xuất hiện hộp thoại Show Table
CLICK CHỌN
CLICK CHỌN
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
3. Xuất hiện hộp thoại Show Table
Làm tương tự với KHACH_HANG và MAT_HANG, ta thấy các bảng vừa chọn xuất hiện trên cử sổ Relationships:
CLICK CHỌN
để đóng
hộp thoại.
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
4. Trong cửa sổ Relationships có các bảng chọn với các trường khóa chính của mỗi bảng được in đậm.
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng:
Thiết lập mối quan hệ giữa bảng KHACH_HANG và bảng HOA_DON:
Kéo thả trường Ma_khach_hang của bảng KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang Của bảng HOA_DON
=> Hộp thoại Edit Relationships xuất hiện:
CLICK CHỌN
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
6. Access tạo một đường nối giữa hai bảng thể hiện mối kiên kết.
Mối liên kết
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
7. Làm tương tự để tạo liên kết giữa bảng MAT_HANG và bảng HOA_DON.
Ta được sơ đồ liên kết:
Mối liên kết
Mối liên kết
Tạo liên kết CSDL KINH_DOANH:
8. Nháy nút để đóng cửa sổ Relationships.

Lưu ý: Nháy Yes để lưu lại liên kết.
Cũng cố bài học
A. Show Table
1. Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ nào sau đây:
B. Relationships
C. Edit Relationships
D. Table
Cũng cố bài học
2. Để mở cửa sổ Relationships ta thực hiện thao tác nào sau đây:
A. File => Relationships
B. Edit => Relationships
C. Tools => Relationships
D. Format => Relationships
Cũng cố bài học
A. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết đó.
B. Nháy vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn phím Delete.
C. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn phím Delete.
D. Không thực hiện được.
3. Để xóa một liên kết, ta thực hiện:
Cũng cố bài học
4. Để sửa một liên kết, ta thực hiện:
A. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Edit Relationships.
B. Nháy đúp vào đường nối thể hiện liên kết để mở hộp thoại Relationships.
C. Cách khác.
D. Không thực hiện được.
Cũng cố bài học
Thao tác tạo liên kết bảng trong
CSDL KINH_DOANH
Mở CSDL KINH_DOANH.MDB
Mở hộp thoại Show Table Chọn Bảng/mẫu hỏi Add sau khi chọn đủ bảng/mẫu hỏi đưa vào liên kết Close để đóng hộp thoại Show Table
Trong cửa sổ Relationships có các bảng chọn với các trường khóa chính của mỗi bảng được in đậm.
Thiết lập mối quan hệ bằng cách kéo thả trường khóa chính.
Access tạo một đường nối giữa hai bảng thể hiện mối kiên kết.
Làm tương tự để tạo liên kết giữa bảng MAT_HANG và bảng HOA_DON.
Nháy nút để đóng cửa sổ Relationships.
Lưu ý: Nháy Yes để lưu lại liên kết.CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY, CÔ CÙNG
CÁC EM HỌC SINH.
 
Gửi ý kiến