Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thành Viên Violet
Ngày gửi: 08h:44' 24-10-2017
Dung lượng: 29.1 MB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
CáC Vị ĐạI BIểU, CáC THầY CÔ GIáO!
về dự giờ môn lịch sử 9!
Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông Anh
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện
Năm học: 2009 - 2010

Giỏo viờn: D?ng H?ng Di?p
Kiểm tra bài cũ
Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?
Đáp án
- L kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.
- L bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam.
- Cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân, mà đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam.
- Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
Mời các em xem đoạn băng tư liệu
Tiết 23 - Bài 19
Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?
Lược đồ phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh(1930 -193)
Bài ca cách mạng
Thảo luận nhóm
Hãy trình bày những việc mà chính quyền Xô-viết Nghệ Tĩnh đã làm được?
Nhóm 1 + 2: Về chính trị, kinh tế
Nhóm 3 + 4: Về văn hoá xã hội; quân sự
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Từ tháng 9/1930 đến đầu năm 1931, chính quyền Xô viết đã thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội:
Chính trị:
- Ban hành quyền tự do dân chủ.
- Tổ chức nhân dân tham gia vào các đoàn thể cách mạng.
- Trừng trị bọn phản cách mạng.
Kinh tế:
- Chia lại ruộng đất.
- Thực hiện giảm tô, xoá nợ.
- Thủ tiêu các thứ thuế vô lí, giúp nhau trong sản xuất.
Văn hoá - xã hội:
- Mở trường học cho trẻ em, mở trường dạy học chữ Quốc ngữ cho người lớn.
- Thực hiện nếp sống lành mạnh.
- Cổ vũ tinh thần yêu nước và cách mạng.
Quân sự:
Tổ chức các đội tự vệ vũ trang ở mỗi làng để bảo vệ trật tự, an ninh.
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
1
Ô Số MAY MắN
Câu 1:
KÎ thï mµ quÇn chóng nh©n
d©n x¸c ®Þnh trong phong
trµo c¸ch m¹ng
1930-1931 lµ ai?
Trả lời
Kẻ thù chính của phong trào
cách mạng 1930-1931 là
Đế quốc, phong kiến
Câu2:
BẠN NHẬN ĐƯỢC MỘT PHẦN QUÀ!
ĐÓ LÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY
Câu 3:
Hình thức và phương pháp đấu tranh mà phong trào cách mạng 1930 - 1931 áp dụng là gì?
Trả lời

Hình thức : Bí mật, bất hợp pháp.
Phương pháp: Bạo động, vũ trang.
Câu 4:

MỘT PHẦN QUÀ DÀNH CHO BẠN!
Câu 5:
Phong trào cách mạng 1930 -1931
mà đỉnh cao là Xô-Viết Nghệ Tĩnh
bắt đầu từ ngày tháng năm nào?
tại huyện nào?
Trả lời
Cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh bắt đầu
Ngày 12-9-1931, tại huyện
Hưng Nguyên
Câu 6:
NhiÖm vô chñ yÕu mµ §¶ng Céng s¶n
§«ng D­¬ng x¸c ®Þnh trong phong trµo
c¸ch m¹ng 1930 – 1931 lµ g×?
Câu 6:
NhiÖm vô cña phong trµo c¸ch m¹ng
1930 – 1931 lµ: Giµnh ®éc lËp d©n téc,
giµnh ruéng ®Êt cho d©n cµy.
Bài cũ
Học bài, nắm những kiến thức cơ bản về phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1935.
ST tư liệu, thơ ca về phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh.
Bài mới
Tìm hiểu tình hình thế giới trong những năm 1936-1939 và tác động của nó đến cách mạng Việt Nam.
So sánh nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm1936 -1939 với 1930 -1931
Lập niên biểu các phong trào đấu tranh trong thời kì 1936-1939, theo mẫu sau:
Dặn dò
Bài giảng kết thúc
???????????????
Xin chân thành cảm ơn

các thầy giáo, cô giáo
đã về dự


***?????***
Chúc các em học giỏi!
Avatar

Bài giảng dự thi giáo viên giỏi: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935! Có phim và tư liệu!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓