Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lê
Ngày gửi: 22h:18' 28-10-2017
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 9
ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
Bài 9:
1. Đời sống vật chất.
 Công cụ ban đầu của người Sơn Vi (đồ đá cũ)
được chế tác ntn?
 Đến thời văn hoá Hoà Bình - Bắc Sơn (đồ đá giữa và đồ đá mới), người nguyên thuỷ VN chế tác công cụ thế nào?
- Họ đã biết ghè đẽo các hòn cuội ven suối để làm rìu.
Họ biết mài đá, chế tác nhiều loại công cụ khác nhau: rìu, chày, lưỡi cuốc đá, bôn.
Họ còn biết dùng tre, gỗ, sừng, xương làm công cụ và biết là đồ gốm.
 Những điểm mới về công cụ và sản xuất của thời Hoà Bình - Bắc Sơn là gì?
 Em hãy cho biết ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi?
*Sản xuất: biết trồng trọt, căn nuôi.
-Cuộc sống ổn định hơn
2. Tổ chức xã hội.
 Người nguyên thuỷ Hoà Bình - Bắc Sơn sống như thế nào?
Thời kì văn hoá Hoà Bình - Bắc Sơn, người nguyên thuỷ sống thành từng nhóm(cùng huyết thống) ở một nơi ổn định
Đời sống không ngừng được nâng cao. Dân số ngày càng tăng.
 Quan hệ xã hội của người Hoà Bình - Bắc Sơn thế nào?
Thị tộc mẫu hệ là chế độ của những người có cùng huyết
thống sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi nhất
làm chủ.
Khái niệm: Chế độ thị tộc là những ngườ có cùng quan
hệ lâu dài, cùng huyết thống đã họp thành một nhóm
riêng, cùng sống trong một vùng nhất định nào đó.
3. Đời sống tinh thần.
1. Ngoài lao động sản xuất, người Hoà Bình - Bắc Sơn còn biết làm gì?
2. Sự xuất hiện những đồ trang sức của người nguyên thuỷ có ý nghĩa gì?
3. Đời sống tinh thần.
1.Chỉ ra các
chi tiết trên từng
mặt người?
2. Việc khắc hình
mặt người có
sừng trên vách
hang nói lên
điều gì?
Trò chơi hoa may mắn
- Lớp học được chia làm hai đội. Có 10 bông hoa trong đó có 7 bông chứa câu hỏi, ba bông hoa may mắn. Đội nào chọn được bông hoa may mắn sẽ được cộng mười điểm mà không cần phải trả lời câu hỏi. Chọn được bông hoa chứa câu hỏi phải trả lời câu hỏi đó, trả lời đúng được cộng 10 điểm, sai nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Kết thúc trò chơi, đội nào được nhiều điểm hơn đội đó sẽ thắng.
Con người thời Hoà Bình – Bắc Sơn sống cách ngày nay bao lâu ?
Thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long có những công cụ đồ dùng mới nào?
Thời kỳ đầu người nguyên thuỷ sống như thế nào?
Sự ra đời của nghề gì làm thay đổi cuộc sống vật chất của người
nguyên thuỷ?
Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là gì ?
Người nguyên thuỷ đã biết làm đẹp như thế nào?
Tổ chức xã hội thị tộc mẫu hệ, ai có vai trò quan trọng?
a
b
c
d
e
f
g
Con người thời Hoà Bình - Bắc Sơn sống cách ngày nay bao lâu ?
a
10.000 – 4000 năm
Thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long có những công cụ đồ dùng mới nào?
b.
Rìu mài lưỡi, đồ gốm
Thời kỳ đầu người nguyên thuỷ sống như thế nào?
c.
Sống theo bầy đàn
Sự ra đời của nghề gì làm thay đổi cuộc sống vật chất của người
nguyên thuỷ?
d.
Trồng trọt, chăn nuôi
Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là gì?
e.
Thị tộc
Người nguyên thuỷ đã biết làm đẹp như thế nào?
f.
Đồ trang sức
Tổ chức xã hội thị tộc mẫu hệ ai có vai trò quan trọng ?
g.
Người mẹ (người phụ nữ)
a
b
c
d
e
f
g
may mắn
Con người thời Hoà Bình – Bắc Sơn sống cách ngày nay bao lâu ?
Thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long có những công cụ đồ dùng mới nào?
Thời kỳ đầu người nguyên thuỷ sống như thế nào?
Sự ra đời của nghề gì làm thay đổi cuộc sống vật chất của người
nguyên thuỷ?
Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là gì ?
Người nguyên thuỷ đã biết làm đẹp như thế nào?
Tổ chức xã hội thị tộc mẫu hệ, ai có vai trò quan trọng?
a
b
c
d
e
f
g
may mắn
Con người thời Hoà Bình – Bắc Sơn sống cách ngày nay bao lâu ?
Thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long có những công cụ đồ dùng mới nào?
Thời kỳ đầu người nguyên thuỷ sống như thế nào?
Sự ra đời của nghề gì làm thay đổi cuộc sống vật chất của người
nguyên thuỷ?
Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là gì ?
Người nguyên thuỷ đã biết làm đẹp như thế nào?
Tổ chức xã hội thị tộc mẫu hệ, ai có vai trò quan trọng?
a
b
c
d
e
f
g
may mắn
Con người thời Hoà Bình – Bắc Sơn sống cách ngày nay bao lâu ?
Thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long có những công cụ đồ dùng mới nào?
Thời kỳ đầu người nguyên thuỷ sống như thế nào?
Sự ra đời của nghề gì làm thay đổi cuộc sống vật chất của người
nguyên thuỷ?
Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thuỷ là gì ?
Người nguyên thuỷ đã biết làm đẹp như thế nào?
Tổ chức xã hội thị tộc mẫu hệ, ai có vai trò quan trọng?
- Học nội dung bài 7.
- Nêu những giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ ở nước ta?
- Những điểm mới trong đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội nguyên thuỷ ở nước ta.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
No_avatar

hay viet nhieu bai hay nua vao.

 
Gửi ý kiến