Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 7. Your house

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:29' 12-11-2017
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
KIM’S GAME
A lake
A well
A river
A yard
flowers
Trees
Unit 7: YOUR HOUSE
Period 38
Lesson 1: A1, 2
old (adj):

a vegetable garden:
vườn rau
a letter:
lá thư
a photo:
bức ảnh
I. VOCABULARY
Dear Lan,
Thank you for your letter. I am in the country with my friend Thanh. She lives in a beautiful house. There is a flower garden in front of the house. There is a vegetable
garden behind the house. To the left of the house, there is a lake. To the right of the house, there are tall trees.
Here is a photo
Write soon.
Love,
Nga
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Minh
Hoa
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Hoa’s house
Yes / No predictions


II. A.1. Listen.
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
A. Is your house big? (A1, 2)
Is your house [big]?
Is there a [yard]?
Are there any [flowers]?
1
2
3
√ Yes, there is.
× No, there isn’t.
√ Yes, it is.
× No, it isn’t.
√ Yes, there are.
× No, there aren’t.
Model sentences: Yes/ No questions
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Now ask and answer about your house
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
III. A.2. Listen and read
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Thanh’s house
Dear Lan,
Thank you for your letter. I am in the country with my friend Thanh. She lives in a beautiful house. There is a flower garden in front of the house. There is a vegetable
garden behind the house. To the left of the house, there is a lake. To the right of the house, there are tall trees.
Here is a photo
Write soon.
Love,
Nga
III. A.2. Listen and read
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Thanh’s house
III. A.2. Listen and read
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Match the questions and answers.
a. Is there …?  Yes, there is./ No, there isn’t.
- A flower garden, in front of
b. The house  it
- beautiful
III. A.2. Listen and read
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Match the questions and answers.
a. – D
b. – A
c. – E
d. – B
e. – C
III. A.2. Listen and read
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Draw and describe your house.
III. A.2. Listen and read
Unit 7 Your house – Lesson 1: A1-2
Draw and describe your house.
Homework
Learn the vocabulary and make sentences with those words.
Answer the questions in your notebooks.
Write about your house.
Prepare new lesson A.3-5 P.74-75
Thank you!
No_avatarf

xin chào mọi người điên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goodbye

 
Gửi ý kiến