Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Chuân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:34' 13-11-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Nhung)
Môn:Tin Học
Năm học: 2017- 2018
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Giáo viên: Nguyễn Đình Chuân
Lớp dạy: 7A
2
Bài tập 1: Dựa vào trang tính trong hình, hãy cho biết kết quả của hàm tính =SUM(A1,C1,16) bằng bao nhiêu?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập 2: Sử dụng hàm tính tổng để haonf thàn cột E của bảng sau?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 23. Bài 5
THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH(tiết 1)
5
Điều chỉnh độ rộng cột :
Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách bên phải của cột cần mở rộng.
Bước 2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.
b.Thay đổi độ cao của hàng:
Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách của hàng cần điều chỉnh.
Bước 2: Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.
*Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
Điều chỉnh độ rộng cột:
Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách bên phải của cột cần mở rộng.
Bước 2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.
b. Thay đổi độ cao hàng:
Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách của hàng cần mở rộng.
Bước 2: Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.
Có cách nào khác để điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng không?
Hai trang tính sau có gì khác nhau?Trang tính nào được trình bày hợp lí hơn?
Các cột ở trang tính trong hình 2b được bố trí hợp lí hơn.
- Trật tự các cột khác nhau
- Hình 2b dễ quan sát dữ liệu hơn
Làm thế nào để ta có thể thay đổi trật tự các cột ở hình 2a cho hợp lí
a1) Chèn thêm cột
Bước 1: Nháy chọn 1 cột
Bước 2: Mở bảng chọn Insert và chọn Columns.
a) Chèn thêm cột hoặc hàng
Một cột mới xuất hiện bên trái cột được chọn.
Thao tác chèn thêm hàng cũng tương tự
a) Chèn thêm cột hoặc hàng
a1) Chèn thêm cột
Bước 1: Nháy chọn 1 cột
Bước 2: Mở bảng chọn Insert và chọn Columns.
a2) Chèn thêm hàng
Bước 1: Nháy chọn 1 hàng.
Bước 2: Mở bảng chọn Insert và chọn Rows.
Giả sử bước 1 cô chọn 2 cột rồi mở bảng chọn Insert  Columns thì sẽ có bao nhiêu cột được chèn?
Lưu ý: - Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn.
- Các cột (hàng) được chèn vào sẽ nằm ở phía trái (trên ) của cột (hàng) đã chọn
Làm thế nào để bỏ hàng trống này trên trang tính?
12
b) Xoá cột hoặc hàng
- Bước 1: Nháy chọn một cột/ hàng.
- Bước 2: Chọn Edit Delete.

*Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
Nếu chọn cột / hàng cần xóa rồi nhấn phím Delete trên bàn phím thì cột/hàng đó có bị xóa không?
*Lưu ý: Nếu chọn các cột cần xóa và nhấn phím Delete, thì chỉ dữ liệu trong các ô trên cột/hàng đó bị xoá, còn bản thân cột/hàng thì không.
b) Xoá cột hoặc hàng
- Bước 1: Nháy chọn một cột/ hàng.
- Bước 2: Chọn Edit Delete.

*Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
Điều chỉnh độ rộng cột:
Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách bên phải của cột cần mở rộng.
Bước 2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.
b. Thay đổi độ cao hàng:
Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách của hàng cần điều chỉnh.
Bước 2: Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.
a1) Chèn thêm cột hoặc hàng
Bước 1: Nháy chọn 1 cột/hàng
Bước 2: Mở bảng chọn Insert và chọn Columns/Rows
b) Xoá cột hoặc hàng
- Bước 1: Nháy chọn một cột/ hàng.
- Bước 2: Chọn Edit Delete.

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
GIẢI CỨU DREMON
Câu 1:
Để chèn thêm một hàng vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh nào sau đây:
A. Format  Cells  Insert Columns
D. Table  Insert Cells
C. Table  Insert Columns
B. Insert  Rows
Câu 2: Hãy nêu các bước để xóa hàng số 4 trong bảng tính sau:
Bước 1: Nháy chọn hàng 4 (Lê Thị Lan Anh)
Bước 2: Nháy chuột phải chọn Delete
Câu 3:
Có 3 bước để điều chỉnh độ rộng của cột, đúng hay sai?
Câu 4:
Để tính giá trị trung bình của dữ liệu trong các ô A1 , B1, C1, cách tính nào sau đây là đúng
A. = Sum ( A1+B1+C1)
B. = (A1+ B1+ C1)/3
C. = Average(A1,B1,C1)/3
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 5:
Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo
A. Alt
B. Ctrl
C. Shift
D. Enter
1
2
3
4
5
Sau khi chọn cột thì nháy phải chuột chọn lệnh gì để xóa cột đó?
Sau khi chọn hàng phía dưới hàng cần chèn thì nháy phải chuột chọn lệnh gì để chèn thêm hàng?
Tên hàm xác định giá trị nhỏ nhất?
Tập hợp tất cả các ô tính nằm trên một đường nằm ngang gọi là gì?
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI KHÁM PHÁ Ô CHỮ
- Học bài, làm bài tập 1,2/tr44 SGK
Tìm hiểu tiếp mục 3,4 SGK.
Luyện tập những thao tác đã học trên máy tính cá nhân.
BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (T1)
Cảm ơn quý Thầy Cô và các em
BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (T1)
 
Gửi ý kiến