Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Huy
Ngày gửi: 21h:37' 14-11-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
quý thầy cô giáo và các em
học sinh lớp 9a
giáo viên thực hiện: nguyễn quốc huy
HỘI THI GV
GIỎI CẤP
HUYỆN
GD
PHÒNG GD&ĐT VĂN QUAN
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
2AgNO3+Cu Cu(NO3)2+2Ag
Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu
Phi kim khác
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu tính chất hoá học chung của kim loại. Viết phương trình phản ứng minh họa?
Tiết 24. Bài 17:
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC
CỦA KIM LOẠI
Trong giờ trước chúng ta đã biết Fe có thể đẩy được Cu ra khỏi dd muối CuSO4. Vậy Cu có thể đẩy Fe ra khỏi dd FeSO4 hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài học hôm nay.
Hãy dự đoán mức độ hoạt động hóa học của các kim loại sau: Fe; Cu; Ag; Na và H?
I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
THẢO LUẬN NHÓM
Hãy đề xuất các thí nghiệm so sánh mức độ hoạt động hóa học của các kim loại sau:
1) Fe với Cu 2) Cu với Ag
3) Fe; Cu với (H) 4) Na với Fe
Biết trong phòng thí nghiệm có các hóa chất sau:
+ Dung dịch FeSO4, AgNO3, CuSO4, HCl, nước.
+ Kim loại Fe, Cu, Na, Ag và dung dịch phenolphtalein.
I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
Thí nghiệm 1
Thí nghiệm 2
Thí nghiệm 3
Thí nghiệm 4
Mẩu Na tan dần, dd có màu đỏ, có khí bay lên
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Không có hiện tượng gì xảy ra
Không có hiện tượng gì xảy ra
Không có hiện tượng gì xảy ra
Không có hiện tượng gì xảy ra
Có bọt khí thoát ra, sắt tan dần
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Có chất rắn màu xám bám ngoài dây đồng
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
Có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Na hoạt động hóa học mạnh hơn Fe
Ta xếp: Na, Fe
Fe đẩy được Hiđro, Cu không đẩy được Hiđro ra khỏi dd axit
Vậy ta xếp: Fe, (H), Cu
Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag
Ta xếp: Cu, Ag
Fe hoạt động hóa học mạnh hơn Cu
Ta xếp: Fe, Cu
Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta đã sắp xếp được các kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học như sau :
Cu, Ag, Au
K, Na,
Mg, Al, Zn, Fe, Pb,
(H),
Mức độ hoạt động hóa học giảm dần
Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
Căn cứ vào kết quả thí nghiệm hãy sắp xếp các kim loại Fe; Cu; Ag; Na và H theo chiều giảm dần mức độ hoạt động.
Na, Fe, H, Cu, Ag
Tiết 24. Bài 17
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng
như thế nào?
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
Mạnh
Yếu
Rất mạnh
Trung bình
Rất yếu
1. Các kim loại được sắp xếp
như thế nào trong dãy HĐHH?
2. Kim loại ở vị trí nào phản ứng
với nước ở nhiệt độ thường?
3. Kim loại ở vị trí nào p/ư với
dd axit giải phóng khí hiđro?
4. Kim loại ở vị trí nào đẩy được
kim loại khác ra khỏi dd muối?
THẢO LUẬN NHÓM (3 phút)
Hoàn thành các nội dung nêu ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học trong bảng sau:
I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?
II. Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào?
Tiết 24. Bài 17.
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
1. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải .
3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số axit (HCl, H2SO4 loãng …) giải phóng khí H2
2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí hiđro .
VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
VD: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
4. Kim loại đứng trước (trừ K, Na..) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối .
*Ý nghĩa
Tiết 24. Bài 17.
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?
II. Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào?
Tiết 24. Bài 17.
DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
* Cách ghi nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại
Bài tập 1 trang 54 SGK
Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe
E. Mg, K, Cu, Al, Fe
Đúng rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
CỦNG CỐ
Bài tập 2: Chọn đáp án đứng trước câu trả lời đúng
1. Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường?
B. Fe
C. Zn
A. K
D. Cu,
Đúng rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
CỦNG CỐ
Bài tập 2: Chọn đáp án đứng trước câu trả lời đúng
2. Những kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng)?
A. Fe, Cu
C. Ag, Zn
B. Zn, Fe
D. Cu, Ag
Đúng rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
CỦNG CỐ
BÀI TẬP VẬN DỤNG
a) 2K + 2H2O → 2KOH + H2
b) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
c) Cu + HCl → Không phản ứng
d) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
e) Fe + MgCl2 → Không phản ứng
f) Na + CuSO4 →
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
Bài tập 3: Trong những cặp chất sau, cặp nào tác dụng được với nhau? Viết các PTHH minh họa cho các phản ứng.
a) K + H2O
b) Zn + HCl
c) Cu + HCl
d) Zn + CuSO4
e) Fe + MgCl2
f) Na + CuSO4
Bài tập 5 (SGK tr.54) Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc)
BÀI TẬP VẬN DỤNG

HƯỚNG DẪN GIẢI
Cu không phản ứng với dd H2SO4 loãng
a) Viết PTHH
b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng
mzn= 0,1 x 65 = 6,5g
mCu còn lại = 10,5 – 6,5 = 4g
c) Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu?
PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
0,1 0,1 0,1 0,1
Hướng dẫn về nhà:
Học bài
Làm bài tập 2,3,4 (sgk)
Đọc trước bài 18 : Nhôm.
Tiết học đến đây kết thúc.
Xin kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo, chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Xin chào tạm biệt !
 
Gửi ý kiến