Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 68

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vi
Ngày gửi: 01h:30' 15-11-2017
Dung lượng: 110.9 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 63: LUYỆN TẬP
TRANG 68
GIÁO VIÊN: ……………
MÔN : TOÁN
LỚP: 4A
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
Bài 1:
Tính:
a) 135 × ( 20 + 3)
= 135 × 20 + 135 × 3
= 2700 + 405
= 3105
b) 642 × ( 30 - 6)
= 642 × 30 - 642 × 6
= 19260 - 3852
= 15408
427 × ( 10 + 8)
= 427 × 10 + 427 × 8
= 4270 + 3416
= 7686
287 × ( 40 - 8)
= 287 × 40 - 287 × 8
= 11480 - 2296
= 9184
Bài 2:
Tính bằng cách thuận tiện nhất :
134 × 4 × 5
= 134 × 20
= 2680
= 134 × (4 × 5)
5 × 36 × 2
= 10 × 36
= 360
= (5 ×2) × 36
42 × 2 × 7 × 5
= 70 × 42
= 2940
= (5 × 2 × 7) × 42
Bài 2:
142 × 2 + 142 × 98
b) Tính ( theo mẫu)
Mẫu:
= 142 × ( 2 + 98)
= 142 × 100
= 14200
137 × 3 + 137 × 97
= 137 × ( 3 + 97)
= 137 × 100
= 13700
428 × 12 - 428 × 2
= 428 × ( 12 – 2 )
= 428 × 10
= 4280
537 × 39 - 537 ×19
= 537 × ( 39 – 19 )
= 537 × 20
= 10740
94 × 12 + 94 × 88
= 94 × ( 12 + 88)
= 94 × 100
= 9400
6
Bài 3:
Tính:
a) 271× 11 =
= 2981
= 2710 + 271
271× 10 +
271× 1
271× 9 =
= 2439
= 2710 - 271
271× 10 -
271× 1
b) 413× 21 =
= 8673
= 8260 + 413
413 × 20 +
413× 1
413× 19 =
= 7847
= 8260 - 413
413 × 20 -
413× 1
c)1234× 31 =
=38254
= 37020 + 1234
1234×30 +
1234×1
875× 29 =
= 16625
= 17500 - 875
875 × 20 -
875× 1
7
Bài 4:
Bài giải
Chiều rộng sân vận động là:
180 : 2 = 90 (m)
Chu vi sân vận động là:
(180 + 90) × 2 = 540(m)
Diện tích sân vận động là:
180 × 90 = 16 200(m2)
Đáp số: 16 200m2; 540m
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác