Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tram hong nhi
Ngày gửi: 19h:44' 17-11-2017
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp!
Kiểm tra bài cũ:
Câu1:
Viết cú pháp của các hàm sau?

Hàm tính tổng:

Hàm tính trung bình cộng:

Hàm tính giá trị lớn nhất:

Hàm tính giá trị nhỏ nhất:
=SUM(a,b,c...)
=AVERAGE(a,b,c...)
=MAX(a,b,c...)
=MIN(a,b,c...)
Cho bảng điểm sau:
Hình thức trình bày của bảng tính trên như thế nào?
Hình thức không đẹp. Dữ liệu trong các ô thừa ra hoặc thiếu.
Mở bảng tính
Bài 5:
Tiết: 26
(Tiết 1)
THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu.
4. Sao chép công thức.
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng.
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
Khi em mở một trang tính mới, trang tính trống xuất hiện với các cột có độ rộng và các hàng có độ cao như thế nào?
Các cột có độ rộng bằng nhau
Các hàng có độ cao bằng nhau
Dãy kí tự quá dài được hiển thị ở các ô bên phải
Cột quá rộng
Dữ liệu số quá dài sẽ xuất hiện các kí hiệu #
Cột quá hẹp
Hàng quá cao
Những chỗ có kí hiệu màu đỏ có điểm nào không hợp lí?
Hàng quá thấp
Nếu mình nhập nội dung cho ô B1
thì nội dung của ô A1
có bị che mất không???
Năm học 2010-2011
Vậy là nội dung ô B1 sẽ che lấp phần văn bản quá dài của ô A1.
- B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.
- B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp).
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
* Các bước để điều chỉnh độ rộng cột:
Mở bảng tính
Tương tự làm thế nào để thay đổi độ cao hàng ?
* Các bước để điều chỉnh độ cao của hàng:
- B1: Đưa con trỏ chuột vào biên dưới của tên hàng
cần mở rộng.
- B2: Kéo thả xuống dưới (mở rộng), lên trên (thu hẹp).
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
Mở bảng tính
Có cách nào nhanh hơn để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng không???
Lưu ý:
Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
Mở bảng tính
Em hãy quan sát bảng sau và cho biết thiếu cột điểm gì, thừa dòng môn nào?
- Thiếu cột điểm miệng - Thừa dòng môn Văn
Bây giờ làm thế nào??? Mình phải lập lại trang tính sao?
À,chèn thêm cột, xóa bớt hàng
a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
* Các bước để chèn cột:
- B1: Nháy chuột chọn một cột.
- B2: Mở bảng chọn INSERT COLUMNS.
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

Đọc thông tin SGK và cho biết có bao nhiêu bước chèn thêm cột? Đó là những bước nào?
Một cột trống sẽ được chèn vào bên trái cột được chọn (h. 40). Tên cột cũng đã thay đổi.
a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
Hình 40
Mở bảng tính
* Các bước để chèn hàng:
- B1: Nháy chọn một hàng.
- B2: Mở bảng chọn INSERT ROWS.
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
Tương tự em cho biết có bao nhiêu bước chèn thêm hàng? Đó là những bước nào?
Một hàng trống sẽ được chèn thêm vào bên trên hàng được chọn. Tên các hàng ở phía dưới đã thay đổi.
Mở bảng tính
Nếu muốn chèn 3 hàng hoặc 3 cột cùng một lúc thì ta làm thế nào??
Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn.
Lưu ý:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
a) Chèn thêm cột hoặc hàng:
Mở bảng tính
Để xóa dữ liệu, em sử dụng phím o trên bàn phím gì?
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
DELETE
B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.
B2: Chọn EDIT DELETE.
b) Xoá cột hoặc hàng:
* Các bước để xóa cột (hàng):
Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.
Mở bảng tính
Có cách nào khác để chèn thêm, xóa cột hoặc hàng không?
Cách khác :
- B1: Nháy chọn hàng, cột cần chèn (xóa).
- B2: Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE).
B1:Nháy chọn hàng, cột cần chèn (xóa)
B2:Nháy chuột phải và chọn INSERT (DELETE)
chèn
xóa
Mở bảng tính
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
a) Sao chép nội dung ô tính
Để sao chép nội dung ô tính ta thực hiện các bước nào?
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
a) Sao chép nội dung ô tính
Để sao chép dữ liệu, ta thực hiện:
Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu muốn sao chép
Nháy nút Coppy
Chọn ô muốn đưa dữ liệu được sao chép vào
Nháy nút Paste
Mở bảng tính
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
b) Di chuyển nội dung ô tính
Di chuyển nội dung ô tính sẽ sao chép nội dung ô tính vào ô tính khác và xóa nội dung ở ô ban đầu
Để di chuyển nội dung ô tính ta thực hiện các bước nào?
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
b) Di chuyển nội dung ô tính
Để di chuyển dữ liệu, ta thực hiện:
Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu muốn di chuyển
Nháy nút Cut
Chọn ô muốn đưa dữ liệu được di chuyển tới
Nháy nút Paste
Mở bảng tính
4. Sao chép công thức
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
b) Sao chép nội dung các ô có chứa công thức
Đọc ví dụ trong sách giáo khoa
Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức
Mở bảng tính
Đọc ví dụ trong sách giáo khoa
4. Sao chép công thức
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
b) Di chuyển nội dung các ô có chứa công thức
Khi di chuyển nội dung các ô có công thức là địa chỉ thì các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh.
Mở bảng tính
* Các bước để điều chỉnh
độ cao của hàng:
- B1: Đưa con trỏ chuột vào
biên dưới của tên hàng cần
mở rộng.
- B2: Kéo thả xuống dưới (mở rộng), lên trên ( thu hẹp).
B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.
B2: Kéo thả sang phải (mở rộng), sang trái (thu hẹp).
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng:
Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
* Các bước để điều chỉnh độ rộng cột:
2. Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng:
B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.
- B2: Chọn EDIT DELETE.
* Các bước chèn thêm cột (hàng):
B1: Nháy chuột chọn cột (hàng) cần xóa.
- B2: Chọn EDIT DELETE.
* Các bước xóa cột (hàng)
Củng cố
HOẠT ĐỘNG NHÓM

Câu 1: Ghép thao tác chọn các từ cột A tương ứng với cột B
Cột A
Cột B
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Nắm vững và thực hành các thao tác vừa học:
+ Thay đổi độ rộng (cao) của cột (hàng).
+ Chèn, xóa cột (hàng).
- Đọc trước mục 3, 4 - SGK.
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Xin trân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến