Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 1. Getting started

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Ngày gửi: 09h:25' 20-11-2017
Dung lượng: 355.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD
Period 35: Lesson 1:
GETTING STARTED
Geography Club
Wednesday, November 22nd , 2017
VOCABULARY:
Natural (n) : thiên nhiên
River (n) : dòng sông
Desert (n) : sa mạc
Mountain (n) : dãy núi
Valley (n) : thung lũng
Waterfall (n) : thác nước
Forest (n) : rừng


CROSSWORD
E
II. PLAY GAME
D
L
A
R
U
T
A
N
T
R
E
S
M
N
I
A
T
N
U
O
L
L
W
A
T
E
R
F
A
?
?
?
?
1
2
3
4
4.
1. A place with many trees and marvel ?
3. Where the hills sprang up called what ?
2. Where there are many sand ?
A mountain with water running down like rain ?
Wednesday, November 22nd , 2017
III. PRACTICE:
1/ Listen and repeat
a/ Answer the following questions.
Vy
Because she went to the wrong room.
ULURU.
He would like to visit Australia.
It’s an island.
Wednesday, November 22nd , 2017
III. PRACTICE:
1/ Listen and repeat
a/ Answer the following questions.
b/ Put the words in the correct order.
1.Can you spell that please
2.Can you repeat that please
3. Can I come in
c/Brainstorm situations when people use these sentences.Then role-play the situations with a partner.
Wednesday, November 22nd , 2017
III. PRACTICE:
2/Listen and repeat the following words.
3/Now lable the pictures.
Mountain 6. Desert
2. River 7. Lake
3. Waterfall 8. Beach
4. Forest 9. Island
5. Cave 10. Valley
Wednesday, November 22nd , 2017
III. PRACTICE:
2/Listen and repeat the following words.
3/Now lable the pictures.
4/ Read the conversation in 1 again.Tick the words in 2 you can find.
1,9
GAME: BINGO
Ha Long Bay
Natural
Mountain
River
Waterfall
Lake
Forest
Desert
Beach
Island
Valley
Cave
ADVICE
About the vocabulary writer
Make Exercise A workbook
Prepared before lesson 2 A Closer Look 1
GOODBYE
 
Gửi ý kiến