Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Huyền
Ngày gửi: 22h:17' 05-12-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20-11
NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THCS KIM SƠN
1
TỔ TỰ NHIÊN
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 7A2
Hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau:
AB = CD( = 25cm );
xOy = x’O’y (= 450 )
NHẮC LẠI KiẾN THỨC CŨ

1. Định nghĩa
Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
Tiết 20
§2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
Tiết 20
§2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

1. Định nghĩa
2. Kí hiệu

Hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ bằng nhau , ta viết:
***Qui ước:
Khi viết hai tam giác bằng nhau ta viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự
c) Di?n vo ch? tr?ng (. . . ): ?ABC = . ; AC = . ; = .
Câu hỏi 2 :
Cho hình vẽ 61
Hình 61
a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không (các
cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí
hiệu giống nhau)?Nếu có hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau
của hai tam giác đó.
b) Hãy tìm :
Đỉnh tương ứng với đỉnh A , góc tương ứng với góc N ,
cạnh tương ứng với cạnh AC
a) ?ABC và ?MNP bằng nhau .
Câu hỏi 2 :
Cho hình vẽ 61
Hình 61
b)-Tương ứng với đỉnh A là:
-Tương ứng với góc N là:
-Tương ứng với cạnh AC là:
đỉnh M
góc B
cạnh MP
Kí hiệu là : ?ABC = ?MNP
c) Di?n vo ch? tr?ng (. . . )
?ACB = ; AC = ;
?MPN
MP
. . . .
. . . .
. . . .
?3: Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK). Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.
Hình 62
Giải:
Vì ∆ABC = ∆DEF (gt) nên:
BC = EF = 3 (Hai cạnh tương ứng)
(Định lí tổng ba góc)
ABC có:
(Hai góc tương ứng)
ABC = DEF
GT
KL
= 700, = 500
EF = 3
= ?, BC = ?
Hoạt động nhóm
1. Dinh nghia
?ABC v ?A`B`C`l hai tam gic b?ng nhau.
ABC và A’B’C có:
D?nh nghia: Sgk
2. Kớ hi?u
?ABC = ?A`B`C`
Ti?t 20:HAI TAM GIC B?NG NHAU
?1
Hai tam giác bằng nhau có:
- c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau
- c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau
9
?3
?2
Một số hình ảnh trong thực tế các tam giác bằng nhau
BÀI TẬP KHUYẾN KHÍCH
Cho tam giác ABC, trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ tam giác CBD sao cho hai tam giác này bằng nhau.
Chứng tỏ: AB // CD và BD // AC
B
A
C
D
Dặn dò :
1. Học định nghĩa và quy ước
2. Làm bài tập 11, 12, 13 trang 112 Sgk
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓