Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Hưng
Ngày gửi: 20h:31' 06-12-2017
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là......
từ điểm ... đến điểm ... trên trục số.
Câu 1 (PHT)

5. áp dụng: Tính giá trị các biểu thức sau:

a) | 2 | + | -3 |

b) | -7 | - | 0 |

= 2 + 3 = 5
= 7 - 0 = 7
Kiểm tra bài cũ
khoảng cách
a
0
3. Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là......
4. Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là........
2. Giá trị tuyệt đối của số 0 là số ...
chính nó
0
số đối của nó
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
Số học 6
Như vậy: (+4) + (+2) = +6
Áp dụng, tính: a) (+3) + (+6) =
b) 37 + 81 =
+9
118
Ví dụ: Tính: (+4) + (+2)
1. Cộng hai số nguyên dương
Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không
Cộng hai số nguyên cùng dấu
0
+1
+2
+3
+4
+8
+7
-2
-1
+5
+6
+9
+4
+2
+6
?2.a
Bảng theo dõi nhiệt độ ở Mát -xcơ-va
(- 3) + (- 2) = -5
(- 5) + (- 4) = - 9
Cộng hai số nguyên cùng dấu
- 3
- 2
- 5
- 4
2. Cộng hai số nguyên âm.
Ví dụ 1:
?1
Qua bài tập này em hãy cho biết muốn cộng hai số nguyên âm ta có thể làm như thế nào?
2. Cộng hai số nguyên âm
1. Cộng hai số nguyên dương
-2
-3
-5
Tính và nhận xét kết quả của (-4) + (-5) và
Tiết 44. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Giải
= -
Quy tắc: SGK / trang 75
Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu ( - ) trước kết quả.
Ví dụ 2: Tính: a) (-10) + (-5)
a) (-10) + (-5)


2. Cộng hai số nguyên âm
1. Cộng hai số nguyên dương
Bài giải:
Cộng hai số nguyên cùng dấu
?2.b
= - ( 10 + 5)
= - 15
a) (-10) + (-5) = - (10 + 5) = - 15


b) (-23) + (-17) = - (23 + 17) = - 40
Thực hiện phép tính: b) (-23) + (-17)
Bài giải:
Cộng hai số nguyên cùng dấu
củng cố - Luyện tập
Tính:
a) 63 + 52
b) 763 + 152
c) (- 7) + (- 14)
d) (- 35) + (- 9)
= 115
= 915
= - ( 7 + 14 ) = - 21
= - ( 35 + 9 ) = - 44
Cộng hai số nguyên cùng dấu
củng cố - Luyện tập
Bài 1 (PHT) Tính:
a) (- 5) + (- 253)
b) 14 + | - 36 |
c) (- | - 27 | ) + (- 35)
= 14 + 36 = 50
= (- 27 ) + (- 35) = - ( 27 + 35 ) = - 62
Giải
= - ( 5 + 253 ) = - 258
a) (- 5) + (- 253)
b) 14 + | - 36 |
c) (- | - 27 | ) + (- 35)
= (- 20) + (- 7)
Em hãy cho biết bài làm của bạn Nga đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng.
|-16| + | -4| + |-7|
= - 27
?
Bạn Nga làm: Sai
Tiết 44. Cộng hai số nguyên cùng dấu
= -(16 + 4) + (-7)
= 20 + 7
|-16| + | -4| + |-7|
= 16 + 4 + 7
= 27
Sửa lại
củng cố - Luyện tập
Bài 2 (PHT)
Bài 3 (PHT) Tìm x, biết:
d/ x - (- 10) = (- 15)
a/ x - 8 = | -16 |
x = (- 15) + (-10)
x = - 25
x = 16 + 8
x = 24
Giải
a/ x - 8 = | -16 |
d/ x - (- 10) = (- 15)
củng cố - Luyện tập
hOẠT động nhóm
c/ x - (-12) = (-19)
b/ x - | -9 | = 13
b/ x - | -9 | = 13
x = 13 + 9
x = 22
c/ x - (- 12) = (- 19)
x = (- 19) + (-12)
x = - 31
Tiết 44. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Trò chơi
Ai nhanh hơn
Thể lệ trò chơi:

- Có hai đội chơi, mỗi đội gồm 3 học sinh.
- Sau khi nghe hiệu lệnh từng người chơi sẽ lần lượt
lên điền vào ô trống.
- Người sau có thể sửa cho người trước nếu thấy
người trước điền sai.
- Đội nào điền xong nhanh nhất, đúng nhất sẽ là đội
thắng cuộc.
a/ (-3) + (-6) (-6)
b/ (-10) (-4) + (-9)
c/ (-25) + (-18) (-12) + (-31)
<Điền dấu `<`, `>` hoặc `=` vào ô trống
>
=
Tiết 44. Cộng hai số nguyên cùng dấu
củng cố - Luyện tập
Bài 4 (PHT)
Ai nhanh hơn
1. Học thuộc:
Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.
Hướng dẫn BàI tập về nhà:
2. Làm bài tập số: 24-25-26 < SGK trang 75 >
36 < SBT trang 58 >
3. Đọc trước bài "Cộng hai số nguyên khác dấu"
 
Gửi ý kiến