Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Hưng
Ngày gửi: 08h:35' 07-12-2017
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
Tiết:
BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
Làm thế nào để nhân dân có thể thực hiện quyền làm chủ đất nước?
Nhân loại đã có hai hình thức dân chủ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ:
Dân chủ trực tiếp.
Dân chủ gián tiếp.
Dân chủ trực tiếp: là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước.
Dân chủ gián tiếp: mà biểu hiện là dân chủ đại diện, là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện, thay mặt mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước.
Ở nước ta quyền dân chủ được ghi nhận trong Hiến Pháp.
Hình thức dân chủ gián tiếp tại Việt Nam
QUYỀN BẦU CỬ VÀ QUYỀN ỨNG CỬ VÀO CÁC CƠ QUAN ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN:
a) Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử
Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, là cơ sở để thực thi chế độ dân chủ đại diện.
Trước CMT8
6/1/1946
20/5/2007
Quan sát kênh hình minh họa trên và đưa ra nhận xét?
b) Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân
Người có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân
Căn cứ: Hiến pháp.
Luật bầu cử.
Nội dung:
Câu hỏi:
Ai có quyền bầu cử và ai có quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân?
SV đi bầu cử
Người cao tuổi đi bầu cử
Người Mường đi bầu cử
Người dân đi bầu cử
Hiến pháp qui định, mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở nên đều có quyền bầu cử, và đủ 21 tuổi trở nên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo qui định của pháp luật.
Theo em, những người là đại biểu của nhân dân phải người như thế nào ?
+ Đạo đức,
+ Tài trí, năng lực …


Những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử ?
Người không được thực hiện quyền BC: Người bị phạt tù, bị tạm giam, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị tước quyền bầu cử theo bản án.
Người không được thực hiện quyền ƯC:
Người không được thực hiện quyền bầu cử
Người đang bị khởi tos HS, chấp hành bản án, chưa được xóa án tích, (SGK)

Công dân thực hiện quyền bầu cử và quyền ứng cử như thế nào?
Các nguyên tắc bầu cử:
Nhà nước ta thực hiện nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Về nguyên tắc bầu cử phổ thông bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín là mỗi cử tri có một lá phiều có giá trị ngang nhau để bầu đại biểu của mình.
Bầu cử bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín:
Kiểm tra thùng phiếu
Tự bỏ phiếu vào thùng
Mỗi người một lá phiếu
Chọn đại biểu cho mình
Quyền ứng cử của công dân:
1/ Tự ứng cử.
2/ Được giới thiệu ứng cử.
Điều kiện: Công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực, tín nhiệm với cử tri, được các đơn vị vũ trang, CQ nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội giới thiệu.

Mặt trận Tổ quốc Việt nam giới thiệu về nơi công tác, cư trú để tiếp xúc cử tri …
Công dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào ?
Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử mới là bước đầu tiên để nhân dân thực hành chế độ dân chủ đại diện.
Khi thực hiện nhiệm vụ, đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân giữ quan hệ như thế nào với nhân dân – người chủ của quyền lực mà họ đang đại diện?
Hiến pháp quy định mối quan hệ hai chiều giữa nhân dân và những người đại diện trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
Tiếp xúc với cử tri, thu thập ý kiến và nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Khiếu nại của công dân
Thực hiện quyền chất vấn
Thường xuyên báo cáo với cử tri về hoạt động
của mình và của Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Có trách nhiệm trả lời các yêu cầu và kiến
nghị của cử tri
Các
đại
biểu

Cử tri có thể thực hiện quyền bãi
nhiệm đối với các đại biểu khi nào?
Ý nghĩa
Luyện tập, củng cố
Dặn dò … đề nghị các thầy cô gúp cho.
Gv trần Quốc Đạt, nội trú Tquang.
BG làm lại trong TG ngắn (1h) mong các thầy cô góp ý. Xin trân trọng cảm ơn
Ymail :trandat.tqvn@yahoo.com.vn
 
Gửi ý kiến