Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lã Thị Hảo
Ngày gửi: 08h:38' 07-12-2017
Dung lượng: 100.6 MB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Lã Thị Hảo
ninh binh_ Bac lieu
secondary school
Phòng giáo dục & đào tạo tp ninh bình
Sở giáo dục đào tạo ninh bình
Giáo viên giảng dạy
Welcome to our class !
Let’s watch a video clip and answer a question.
What words can you see from the clip?
Let’s watch a video clip .
Seven wonders of the world
What words can you see from the clip?


Thursday,December 2nd 2017 Unit 5: Natural Wonders Of The World

Period 34: Lesson 1
Getting started
Listen and read
1. Vy is
2. Because she went to the wrong room
3. Uluru
4. Australia
5. It is an island
1. spell / you / that / please/ can
2. repeat / you / that / please/ can
3. come / I/ can / in
 Can you spell that, please?
 Can you repeat that, please?
 Can I come in?
Can you spell that, please?
Can I come in?
Can you
+ V
+ …, please?
Can I
+ V
+ …?
-Người nói yêu cầu người nghe làm việc gì.
Người nói đề nghị được làm việc gì .
Some fruit juice
Some fruit juice
Some chocolates
Some bread and milk
Some chicken.
Make similar dialogues
10. Valley
1.Mountain
2.River
3.Waterfall
4.Forest
5.Cave
7.Lake
9. Island:
6.Desert
8. Beach
1
2
4
8
9
6
7
3
5
10
1
2
4
8
9
10
6
5
7
3
a .Cave
b. Desert
c. Forest
d. Beach
e. Valley
f. Mountain
g. River
j. Lake
i. Island
h Waterfall
4. Read the conversatoion in again.Tick the words in 2 you can find .


Ha Long Bay
Homework
- Learn vocabulary and model sentences.
- Prepare lesson 2: “ A closer look 1 + 2”
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓