Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ôn kiểm tra 1 tiết lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Trần Hoàng Thạch
Ngày gửi: 10h:28' 07-12-2017
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các em đến dự giờ môn Toán
7
Cô: Hà Thu Thủy
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Em hãy nêu thế nào là số thực? Cho ví dụ.
Câu 2: Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ
Câu 1:
+ Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.
+ VD: 2; 0,5; 5; 0,1234…;…
Câu 2:
+ Số hữu tỉ là số viết dưới dạng a/b với a,b thuộc Z, b khác 0.
+ VD: 2/3 ; 0.5; 0,(4);…
Ôn tập chương I.
Dạng 1: Thực hiện phép tính:
Bài 1 : Tính:
a) 3,5 – 1,5 + 4
b) 2 . 4 + 2 . 3
a)
3,5 – 1,5 + 4
= 2 + 4
= 6

2 . 4 + 2 . 3
= 2. ( 4 + 3 )
= 2. 7
= 14

b)
Bài 2: Tính:
a) 4/13 + 4/21 – 4/13 + 17/21 + 0,5
b) 2/3 . 2/5 + 2/3 . 3/5
a) 4/13 + 4/21 – 4/13 + 17/21 + 0,5
= (4/13 – 4/13) + (4/21 + 17/21) + 0,5
= 0 + 1 + 0,5
= 1,5
b) 2/3 . 2/5 + 2/3 . 3/5
= 2/3 . ( 2/5 + 3/5 )
= 2/3 . 1
= 2/3
Dạng 2: Tìm x:
Bài 1: Tìm x, biết:
a) ½ - x = 0
b) ¾ + x = ¾


a)
½ - x = 0
x = ½ + 0
x = ½
¾ + x = ¾
=> x = ¾ - ¾
=> x = 0
b)
Bài 2: Có 4x-y/x+y = 5/4. Tính x, y:
Giải:
Ta có: 4x - y/(x + y) = 5/4
=> 4(4x – y) = 5(x + y)
=> 16x – 4y = 5x + 5y
=> 16x + (-5x) = 4y + 5y
=> 11x = 9y => x/y = 9/11
Vậy x/y = 9/11
Trò chơi LUCKY NUMBER:
1
2
3
4

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
(-1/4)^2 = ?
A. 3/2 C. 1/16
B. 5/2 D. -1/16
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
(-1/4)^2 = ?
A. 3/2 1/16
B. 5/2 D. -1/16
C.
Câu 2: Tìm x:
X^2 = 16
=> x = ?
A. x = 3 C. x = -4
B. x = 4 D. x = 4 hoặc x = -4
Câu 2: Tìm x:
X^2 = 16
=> x = ?
A. x = 3 C. x = -4
B. x = 4 x = 4 hoặc x = -4
D.
Câu 3: Câu nào đúng, câu nào sai?
1, Số hữu tỉ 0 là số hữu tỉ dương.
2, |x| = |-x|
3, Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ < 0.
4, Số hữu tỉ âm là số hữu tỉ < 0.
Câu 3: Câu nào đúng, câu nào sai?
1, Số hữu tỉ 0 là số hữu tỉ dương. S
2, |x| = |-x|. Đ
3, Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ < 0. S
4, Số hữu tỉ âm là số hữu tỉ < 0. Đ
Câu 4: |x| = ?
Câu 4: |x| = ?
=> x > 0 hoặc = 0
|x|= -x < 0
Cám ơn các em đã đến dự giờ hôm nay.
Buổi học tới đây đã kết thúc.
 
Gửi ý kiến