Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 10h:36' 07-12-2017
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chào mừng các thầy cô giáo
BÀI 29:
Bài 29
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
Tiết 48
II. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam
BÀI 29:
Tiết 47
II. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam
a. Giai cấp địa chủ phong kiến:
- Ngày càng đông đảo thêm
- Địa vị kinh tế, chính trị  tăng cường
b. Giai cấp nông dân:
- Ngày càng bị bần cùng hoá, không lối thoát
1. Các vùng nông thôn:
Nông dân Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc
BÀI 29:
Tiết 47
II. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam
a. Giai cấp địa chủ phong kiến:
- Ngày càng đông đảo thêm
- Địa vị kinh tế, chính trị  tăng cường
b. Giai cấp nông dân:
- Ngày càng bị bần cùng hoá, không lối thoát
- Họ rất căm ghét thực dân phong kiến  sẵn sàng vùng dậy đấu tranh
1. Các vùng nông thôn:
1. Các vùng nông thôn:
a. Đô thị phát triển:
Nhiều đô thị mới ra đời
b. Tầng lớp tư sản ra đời:
Bị thực dân chèn ép, kìm hãm  thế lực kinh tế, chính trị yếu ớt
c. Tầng lớp tiểu tư sản:
- Thành phần:
- Cuộc sống bấp bênh
- Tiểu tư sản trí thức  sẳn sàng tham gia cách mạng
d. Giai cấp công nhân:
- Số lượng tăng nhanh vào đầu thế kỷ XX (10 vạn)
- Đời sống rất khốn khổ
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới:
Công nhân Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc
1. Các vùng nông thôn:
a. Đô thị phát triển:
Nhiều đô thị mới ra đời
b. Tầng lớp tư sản ra đời:
Bị thực dân chèn ép, kìm hãm  thế lực kinh tế, chính trị yếu ớt
c. Tầng lớp tiểu tư sản:
- Thành phần:
- Cuộc sống bấp bênh
- Tiểu tư sản trí thức  sẳn sàng tham gia cách mạng
d. Giai cấp công nhân:
- Số lượng tăng nhanh vào đầu thế kỷ XX (10 vạn)
- Đời sống rất khốn khổ
- Có tinh thần cách mạng triệt để
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới:
BÀI 29:
- Cơ sở xuất hiện:
+ Kinh tế, xã hội Việt Nam đã có sự biến đổi
+ Luồng tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu  truyền vào Việt Nam
=> Xu hướng cách mạng dân chủ tư sản ra đời
- Vận động cách mạng theo gương Nhật Bản
1. Các vùng nông thôn:
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới:
3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc:
Bài tập
Em hãy lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX theo mẫu sau:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓