Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 10h:49' 07-12-2017
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
Chương trình
Lớp 6/3
Nội dung chương trình gồm có:
1.Đăng kí và giao ước thi đua giữa các tổ.
2.Hội vui học tập.
3.Văn nghệ theo chủ đề “bạn bè thầy cô và mái trường” xen kẽ.
4.Trò chơi “Ai nhanh hơn”.
Đăng kí và giao ước thi đua giữa các tổ
Cách thức:
Các bạn trong tổ thảo luận với nhau để viết thành bảng đăng kí thi đua của tổ mình.
Phần thảo luận diễn ra trong 10 phút.Sau đó các tổ trưởng lên đọc bảng đăng kí và giao ước của tổ.
Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
Chương trình
Lớp 6/3
KHÚC CA BẠN BÈ
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
Hội Vui Học Tập
LỚP 6/3
Rung chuông vàng
Rung chuông vàng
Các bạn viết câu trả lời trên bảng con theo đáp án đúng A,B,C,hoặc D.Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
Thể lệ:
A.Thước
CÂU 1
D?ng c? dựng d? do d? di m?t v?t l:
A.Thu?c B.Bỡnh trn
C.Bỡnh chia d? D.Cõn
1
1
2
3
4
5
CÂU 2
Van b?n no l truy?n thuy?t?
A.Th?ch Sanh B.Thỏnh Giúng
C.Em bộ thụng minh.
D.Cõy bỳt th?n
1
1
2
3
4
5
B.Thánh Gióng
CÂU 3

Tìm Ư(15)?
1
1
2
3
4
5
Ư(15)={1;3;5;15}
CÂU 4
Em sẽ biết ơn những người có công với đất nước là :
A.Cha mẹ B.Liệt Sĩ
C.Thầy cô D.Bạn bè
1
1
2
3
4
5
B.Liệt Sĩ
CÂU 5
Công cụ sản xuất chủ yếu của người nguyên thủy làm bằng:
A.Đồng B.Gỗ
C.Sắt D.Đá
1
1
2
3
4
5
D.Đá
CÂU 6

Hãy phân tích số 42 ra thừa số nguyên tố
1
1
2
3
4
5
42=2.3.7
Câu 7
Một vật có khối lượng 200g thì có trọng lượng là:
A.1N B.2N
C.100N D.200N
1
1
2
3
4
5
B.2N
Câu 8
Chọn tính siêng năng của học sinh:
A.Thường xuyên đi chơi
B.Thích xem truyện
C.Dậy sớm học bài
D.Thích chơi điện tử
1
1
2
3
4
5
C.Dậy sớm học bài
Câu 9

Trong các từ sau từ nào không phải là từ ghép?
A.Bó Buột B.Tươi tốt
C.Bọt bèo D.Gật gù
1
1
2
3
4
5
D.Gật gù
Câu 10

Chọn từ thích điền vào chỗ (...)
..... are you? I’m fine.Thanks.
A.How old B.How
C.What D.Where
1
1
2
3
4
5
B.How
Câu 11

Người phương Đông cổ đại đều sử dụng loại chữ nào :
A.Chữ tiết hình B.Chữ nôm
C.Chữ tượng hình D.Chữ hán
1
1
2
3
4
5
C.Chữ tượng hình
Câu 12

Điền từ còn thiếu trong câu ca dao sau :” Nhiễu điều phủ lấy giá gương.Người trong một nước phải ...............”
1
1
2
3
4
5
Thương nhau cùng
Câu 13

Đơn vị đo khối lượng là:
A.N B.m
C.Lít D.kg
1
1
2
3
4
5
D.kg
Câu 14

Từ nào không phải từ mượn?
A.Xà phòng B.Giang sơn
C.Hi sinh D.Sông núi
1
1
2
3
4
5
D.Sông núi
Câu 15

Điền từ thích hợp vào chỗ (...)
.....do you spell your name? H-O-A
A.What B.When
C.How D.How old
1
1
2
3
4
5
C.How
Câu 16

Hãy tìm tập hợp các số nguyên tố?
A.{2;3;6;11} B.{1;5;7;13}
C.{5;13;17;19} D.{5;7;11;20}
1
1
2
3
4
5
C.{5;13;17;19}
Câu 17


Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào?
1
1
2
3
4
5
Ngày 19 tháng 5 năm1980
Câu 18

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ(....)
Có công mài sắt có ngày ........
A.Nên kim B.Nên chỉ
C.Nên người D.Nên thân
1
1
2
3
4
5
A.Nên kim
Câu 19
Đây là lời của bài hát nào?
“...Đầy tình thân quí mến nhau,luôn thi đua học chăm tiến tới.Quyết kết đoàn giữ vững bền.Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan.”
1
1
2
3
4
5
Lớp chúng mình
KHÚC CA BẠN BÈ
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ
Trò Chơi
Đuổi
hình
bắt
chữ
Xe bò

CÀ PHÁO
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

 136947
Đầu năm
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

H H H H H - N
H 5 N 1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
k
h
ô
n
Đi một ngày đàng,
học một sàn khôn
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cháy nhà mới ra mặt chuột
Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
Chương trình
Lớp 6/3
Xin chân thành cảm ơn !
Các em đã tham
gia tốt buổi
sinh hoạt hôm nay
 
Gửi ý kiến