Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phú Tuấn
Ngày gửi: 12h:25' 07-12-2017
Dung lượng: 96.6 MB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
T
4
Mai Phương Anh
Nguyễn Hoàng Gia Lộc
Nguyễn Anh Nam
Trịnh Yến Nhi
Lâm Gia Bảo
Ngô Tấn Sang
Trương Phú Tuấn
Lê Huỳnh Đức Anh
Nguyễn Quang Nhựt
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 – 1939)
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bạn hãy cho biết lợi thế của Nhật bản sau chiến tranh?
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
1
2
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
CHÂU ÂU
KINH TẾ
XUẤT KHẨU

TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
Tháng 7 năm 1922 Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
KINH TẾ NHẬT BẢN

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
ĐÌNH ĐỐN
KHỦNG HOẢNG
1931
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
NÔNG DÂN
PHÁ SẢN, MẤT MÙA, ĐÓI KÉM
SỐ CÔNG NHÂN
THẤT NGHIỆP LÊN TỚI 3 TRIỆU NGƯỜI
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
1929
1931
ĐỒNG YÊN SỤT GIÁ NGHIÊM TRỌNG
SẢN LƯỢNG CÔNG NGHIỆP
NGOẠI THƯƠNG
NÔNG PHẨM
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
MÂU THUẪN XÃ HỘI
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
DIỄN RA QUYẾT LIỆT
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Tại sao chiến tranh có lợi như nhau mà kinh tế của Nhật thì phát triển bấp bênh còn Mĩ thì phát triển ổn định?
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
1. Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản
Kinh tế giảm sút trầm trọng
Khủng hoảng nhất là ngành nông nghiệp
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
THIẾU NGUỒN NGUYÊN LIỆU
HIẾU CHIẾN
NHẬT KHÔNG CÓ THUỘC ĐỊA
QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
GÂY CHIẾN TRANH
XÂM LƯỢC, BÀNH TRƯỚNG RA BÊN NGOÀI
QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
CHỦ NGHĨA QUÂN PHIỆT
NHÀ NƯỚC THIÊN HOÀNG
CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC
QUÂN PHIỆT
HOÁ NHẬT
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
Tình bạn ba vương quốc
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
TĂNG CƯỜNG CHẠY ĐUA VŨ TRANG
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
ĐẨY MẠNH CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
- lãnh đạo tinh thần của cuộc đảo chính của nhóm sĩ quan trẻ tháng 2/1936, được coi là kẻ sáng lập chủ nghĩa phát xít ở Nhật
Kita Ikki
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
Hirota Koki
lên làm thủ tướng từ tháng 3/1936, NB chính thức bước vào con đường phát xít, thực hiện mưa đồ bành trướng ra eben ngoài
THÁNG 9 – 1931, NHẬT BẢN ĐÁNH CHIẾM VÙNG ĐÔNG BẮC TRUNG QUỐC
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BIẾN TOÀN BỘ VÙNG ĐẤT GIÀU CÓ THÀNH THUỘC ĐỊA
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
NĂM 1933, NHẬT DỰNG LÊN CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
MÃN CHÂU QUỐC
QUỐC KÌ
QUỐC HUY
VỊ TRÍ
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
Ái Tân Giác La Phổ Nghi 
Cáp Ngõa Đồ Du Tư Hãn
là vị hoàng đế thứ 12 và là hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc nói chung. Ông lên ngôi lúc 2 tuổi, thoái vị năm 1912 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được Phát xít Nhật đưa lên làm hoàng đế bù nhìn củaĐại Mãn Châu Đế quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934. Năm 1945, ông bị Quân đội Xô viết bắt. Từ năm 1949 đến 1959, ông bị Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quản thúc, giam giữ. Tháng 12 năm 1959, ông được tha và sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi qua đời.
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
ĐÔNG BẮC TRUNG QUỐC TRỞ THÀNH BÀN ĐẠP
Áp phích tuyên truyền đề cao sự hòa thuận giữa người Nhật, Hán và Mãn. Áp phích đề: "Với sự trợ giúp của Nhật Bản, Trung Quốc và Mãn Châu quốc, thế giới sẽ sống trong hòa bình."
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai và Tsuyoshi Noda thi xem ai sẽ giết (bằng một thanh kiếm) một trăm người trước.
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
Các thân thể của nạn nhân dọc theo sông Qinhuai ra khỏi cửa ngõ phía Nam của Nam Kinh trong vụ thảm sát Nam Kinh.
Dòng chữ đậm phía trên, "`Kỷ lục ghê rợn` (trong Cuộc thi) giết 100 người —Mukai 106 – 105 Noda—Cả hai Trung úy hạng nhì vào tới lượt chơi thêm"
vào ngày 13 tháng 12 năm 1937, khoảng 30 lính Nhật đã sát hại tất cả nhưng chỉ có 2 trong số 11 người Trung Quốc trong nhà ở số 5 Xinlukou. Một người phụ nữ và hai cô con gái đã bị cưỡng hiếp, . Một cô gái tám tuổi bị đâm, nhưng cô và em gái của cô đã sống sót. Họ đã được tìm thấy sống hai tuần sau khi các vụ giết người của người phụ nữ cao tuổi được hiển thị trong bức ảnh. Cơ thể của nạn nhân cũng có thể được nhìn thấy trong bức ảnh.
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
THẢM SÁT NAM KINH
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
NHẬT BẢN TRỞ THÀNH MỘT
LÒ LỬA CHIẾN TRANH
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Thực hiện chế độ chuyên chế độc tài phát xít
Gây chiến tranh xâm lược
1931, đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc
1933, dựng lên chính phủ bù nhìn Trung Quốc
Nhật Bản trở thành một lò lửa chiến tranh
I – NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 – 1929
II – KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 – 1933) VÀ QUÁ TRÌNH QUÂN PHIỆT HÓA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN
3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản
BÀI 14
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
RÙA VÀ THỎ
LUẬT CHƠI
LUẬT CHƠI
Có hai đội tham gia.
Một đội là Thỏ, còn một đội là Rùa
Thỏ và Rùa sẽ chạy đua với nhau, ai đến đích trước là thắng.
WIN
LUẬT CHƠI
Mỗi đội sẽ trả lời 10 câu hỏi, trả lời đúng được đi một ô, trả lời sai thì đứng lại.
Trường hợp bạn chọn vào ô may mắn thì không cần trả lời
Lượt chơi của mỗi đội xen kẽ nhau. VD: Thỏ-Rùa-Thỏ-Rùa-…
Trong mỗi câu hỏi sẽ có 3 quyền trợ giúp nằm ở góc cuối
+ Mỗi đội được sử dụng nếu quay trúng quyền trợ giúp
+ Nếu không quay trúng quyền trợ giúp thì không được sử dụng
+ Mỗi câu hỏi chỉ được sử dụng quyền trợ giúp một lần xuyên suốt trò chơi
+ Quyền trợ giúp có dành cho những câu hỏi sau
LUẬT CHƠI
Khi câu hỏi hiện ra, BTC sẽ đọc câu hỏi và đọc hết 4 đáp án
Sau đó bạn có 5 giây để suy nghĩ trả lời, hoặc là trả lời hoặc là sử dụng quyền trợ giúp hết 5 giây nếu bạn không trả lời được, xem như được tính là trả lời sai.
WIN
WIN
1
2
3
4
6
7
8
9
5
10
Ô SỐ MAY MẮN
Để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản đã đề ra giải pháp nào?
A. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
B. Cải cách kinh tế xã hội
C. Đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa
D. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
A
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Nhật đạt đến đỉnh cao vào năm nào?
B. 1931
A. 1930
D. 1933
C. 1932
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
B
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Hạt nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản chống lại chủ nghĩa quân phiệt Nhật là tổ chức nào?
C. Đảng Cộng sản Nhật
A. Phái “sĩ quan trẻ”
D. Các viện quý tộc
B. Phái “sĩ quan già”
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
C
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là gì?
D. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa
C. Thiếu nhân công để sản xuất công nghiệp
B. Thiếu nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất
A. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
D
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Biểu hiện chứng tỏ hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 tác động mạnh nhất đến người lao động Nhật Bản?
 
B. Chính phủ Nhật không tiếp tục thực hiện chính sách trợ cấp xã hội
 
D. Hàng hóa khan hiếm không đáp ứng đủ nhu cầu xã hội
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
A
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Nguyên nhân nào dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng trong những năm 1929 - 1933?
B. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929
A. Do tác động của cuộc khủng hoảng từ thập niên 20 của thế kỷ XX ở Nhật Bản
D. Do chính sách đối ngoại, đối nội của Nhật
C. Do sự suy giảm trong nông nghiệp của Nhật
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
B
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vì lí do cơ bản nào
C. Thị trường Trung Quốc rộng lớn, tập trung 82% vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản
A. Vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc có nguy cơ bị mất
D. Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc phát triển mạnh
B. Mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Trung Quốc đã xuất hiện và ngày càng sâu sắc
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
C
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) diễn ra nghiêm trọng nhất trong ngành nào của Nhật Bản?
B. Ngành nông nghiệp
A. Ngành công nghiệp nặng
C. Ngành công nghiệp nhẹ
D. Ngành tài chính và ngân hàng
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
B
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, tăng cường chạy đua vũ trang, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược
C. Trung Quốc
A. Việt Nam
B. Mông Cổ
D. Triều tiên
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
C
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản có tác dụng như thế nào đối với quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật?
D. Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa
C. Làm tăng nhanh quá trình quân phiệt hóa
B. Làm chuyển đổi quá trình quân phiệt hóa sang phát xít hóa
A. Làm phá sản quá trình quân phiệt hóa
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
D
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Lý do nào sau đây không đúng khi giải thích nguyên nhân Nhật Bản gây chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài?
A. Nhật muốn làm bá chủ thế giới
B. Nhật muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế
C. Thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa
D. Truyền thống quân phiệt của Nhật
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
A
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?
B. Mâu thuẫn xã hội vẫn được kiểm soát bằng những chính sách quân phiệt của Nhà nước
A. Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém
D. Đời sống của các tầng lớp lao động khốn đốn
C. Công nhân thất nghiệp lên tới hàng triệu người
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
B
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vì lí do cơ bản nào
C. Quân phiệt hoá bộ máy nhà nước
A. Quân phiệt hoá lực lượng quốc phòng
D. Quân phiệt hoá lực lượng phòng vệ
B. Quân phiệt hoá lực lượng an ninh quốc gia
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
C
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc
Trung Quốc vào thời gian nào?
A. Tháng 9 năm 1931
B. Tháng 10 năm 1931
C. Tháng 9 năm 1932
D. Tháng 9 năm 1932
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
A
ĐÁP ÁN
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Cả hai đội cùng tiến lên 1 ô
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓