Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dương
Ngày gửi: 12h:24' 11-12-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Doi Cung Secondary School
Teacher: Hong Hanh
WELCOME TO OUR CLASS TODAY
Subject: English 6
Warmer
Actions will/won’t
do at tet
Make a wish
Grow trees
Clean funiture
Cook speacial food
Watch fireworks
Won’t beak things
Visit relatives
Hang the calendar
Buy flowers
Give a present
Get lucky money


UNIT 6: Our Tet Holiday
Period 47: Unit 6 : Lesson 7: Communication
Friday, December 9th, 2016
I. Vocabulary:
1. Matching.
I. Vocabulary:
2. Game.
About Tet
………………………………………………………………
Not about Tet
………………………………………………………………
Examples:
Phong will travel to Thai Lan this year.
Phong won’t eat banh chung in Thai Lan.
II. Grammar:
3. Will or Won’t.
Examples:
Phong will travel to Thai Lan this year.
Phong won’t eat banh chung in Thai Lan.
S +
Will +
Vnguyên mẫu
O
S +
Will +
Vnguyên mẫu
S +
O
Vnguyên mẫu
S +
Will +
Vnguyên mẫu
Will +
O
Vnguyên mẫu
Will +
S +
Won’t
Vnguyên mẫu
O
III. Communication:
II. Grammar:
3. Will or Won’t.
III. Communication:
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
3. I wish you siccess in your career.
4. I wish you a joyful year.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
3. I wish you siccess in your career.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
4. I wish you a joyful year.
3. I wish you siccess in your career.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
3. I wish you siccess in your career.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
3. I wish you siccess in your career.
1. I wish you a happy new year.
2. I wish you have a great year with your studies.
IV. Project: Have a dream.
*Các bước hoàn thành một dự án(project):
Bước 1: GV: hướng dẫn các em phân lớp thành các nhóm.
- Chọn chủ đề dự án mà nhóm mình sẽ làm.
- Chọm hình thức làm(quay phim, vẽ, sưu tập tranh, anh, viết bài mô tả….).
- quy định gian nộp bài và hướng dẫn quy tắc làm bài phù hợp với thời gian học tập .
Bước 2: GV: hướng dẫn vòng quanh từng nhóm phân công nhiệm vụ.
Phân công nhóm trưởng, nhóm phó.
-phân công công việc theo năng lực sẵn có của mỗi thành viên trong nhóm.
Bước 3: Các thành viên định hướng công việc của mình sẽ làm.
-Nhóm nhóm phó sẽ ghi chép để theo dõi tiến dộ công việc và hướng dẫn khi cần thiết.
IV. Project: Have a dream.
*Các bước hoàn thành một dự án(project):
Bước 4: Các thành viên của mỗi nhóm tự thu thập và làm công việc của mình.
-Nộp ý tưởng cho nhóm trưởng.Nhóm trưởng lựa chọn khối lượng hoàn thành trước khi đưa ra nhóm chọn quyết định cuối cùng có thể làm trong dự án.
Bước 5: nhóm sẽ tập chung và lựa chọn sản phẩm có thể chuẩn bị tiến hành cho dự án.
-Bàn giao sản phẩm đã lựa chon cho các thành viên đã được phân công theo tài năng của mình.
-Hỏi ý kiến giao viên đánh giá trước khi thực hiện.
Bước 6: Các thành viên hoàn thành cơ bản phần công việc riêng của mình.
- Bàn giao sản phẩm đã hoàn thành của từng cá nhân cho nhóm trưởng.
Bước 7: Nhóm tập hợp các thành viên và thanh lọc các sản phẩm cuối cùng và bổ sung khi cần thiết.
IV. Project: Have a dream.
*Các bước hoàn thành một dự án(project):
Bước 9: nhóm oàn thành, sắp xếp các sản phẩm thành một project hoàn chỉnh và trang trí cho project.
-GV: nhận xét và hướng dẫn bổ sung sản phẩm.
-Các thành viên lắng nghe người trìn bày thuyết trình thử.
Bước 10: Các nhóm dưa dự án của mình ra trước lớp trình bày.
-Nhận xét và cho điểm.
V. HOMEWORK

Prepare Review 2 ( unit 4,5,6)
No_avatar

Rõ là bài Tiếng Anh mà hướng dẫn Tiếng Việt . Giáo viên ko có bằng cấp Tiếng Anh à ?

 

 

No_avatarf

Vũ Minh Gia Diễm Quỳnh ơi, đó là cái phần cho giáo viên nha em nên em ko đc có hành vi xúc phạm nha

 
Gửi ý kiến