Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kiều Oanh
Ngày gửi: 16h:38' 19-08-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người
1
Người sọan: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Trường PTTH Nguyễn Huệ
2
GIÁO ÁN BÀI 35:
BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC.
CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
LỚP 11 – BAN CƠ BẢN
3
Kiểm tra bài cũ:
1. Viết CTCT các đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với CTPT C9H10.Đọc tên thay thế.
Có 5 đồng phân
4
CH3
CH2-CH2-CH3
C2H5
CH3
CH3
C2H5
C2H5
CH(CH3) - CH3
Propylbenzen o-đi metylbenzen
m-đi metylbenzen p-đi metylbenzen
izopropylbenzen
5
Kiểm tra bài cũ:
2. DÙNG CTCT ĐỂ VIẾT PTPỨ VÀ GỌI TÊN SẢN PHẦM
Benzen tác dụng brom lỏng có xúc tác bột sắt (tỉ lệ mol 1: 2)
Toluen tác dụng axit nitric có xúc tác axit sunfuric đặc(tỉ lệ mol 1: 3)
Etylbenzen tác dụng với brom lỏng có xúc tác bột sắt (tỉ lệ mol 1: 1)
6
Đáp án :
Sản phẩm là :
1,3 –đibrom bezen ( hay m-đibrom bezen).
2,4,6 – tri nitro toluen.
1-brom 2-etyl benzen (hay o –brom etyl benzen)
7
Chương 7:
* HIĐROCACBON THƠM
* NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
* HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON
8
9
BÀI 35:
BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC (tt)

10
NỘI DUNG BÀI :
A-BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP,CẤU TẠO
II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
PHẢN ỨNG THẾ (đã học ở tiết trước)
PHẢN ỨNG CỘNG
PHẢN ỨNG OXI HÓA
B-MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
I-STIREN
II-NAPTALEN
C.ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐRO CACBON THƠM

11
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Phản ứng cộng
*Benzen và ankylbenzen không tham gia pư cộng brom (không làm mất màu dung dịch brom).
a) Cộng hiđro (xt Ni hoặc Pt)
Hoặc
12
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Phản ứng cộng
*Benzen và ankylbenzen không tham gia pư cộng brom (không làm mất màu dung dịch brom).
a) Cộng Clo (chiếu sáng)
Họăc
13
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Phản ứng oxihóa
a)Phản ứng oxihóa không hòan tòan
Benzen không tác dụng với dd KMnO4
Ankylbenzen làm mất màu dd KMnO4
+ 2MnO2 + KOH + H2O
COOK
CH3
+ 2KMnO4
14
Xem TN oxi hóa benzen và toluen
15
2. Phản ứng oxihóa
a)Phản ứng oxihóa hòan tòan(cháy)
16
B.MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
I-STIREN
1.Cấu tạo và tính chất vật lí:
CTPT là : C8H8
CH =CH2
Hay : C6H5-CH = CH2
CTCT là :
17
Tính chất vật lí:
Stiren hay vinylbenzen là chất lỏng không màu ,sôi ở 1460C,không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ .
18
I-STIREN
2.Tính chất hóa học:
CH =CH2
Tính không no (như anken)
Tính thơm ( như benzen)
19
Tính không no (như anken) là những tính chất nào?
Phản ứng với dung dịch brom
Phản ứng cộng với hiđro
Phản ứng trùng hợp
20
a)Phản ứng với dung dịch brom

+ Br2 (dd)
C6H5 –CH = CH2
C6H5 – CH – CH2
Br Br
21
CH2- CH3
a)Phản ứng với H2
CH =CH2
CH2-CH3
+H2,t0C,Ni
+3H2,t0C,Ni
22
CH -CH2
a)Phản ứng trùng hợp
CH =CH2
t0C,P,xt
n
n
23
II- NAPTALEN
1.Cấu tạo và tính chất vật lí:
Long não
(hay băng phiến)
24
B.MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
CTPT là : C10 H8
CTCT là :
II- NAPTALEN
1.Cấu tạo và tính chất vật lí:
Naptalen là chất rắn (băng phiến) , nóng chảy ở 800C,tan trong benzen,ete…và có tính thăng hoa
25
2.Tính chất hóa học:

a)Phản ứng thế
+ Br2
t0C,xt
Br
+ HBr
+ HNO3
H2SO4,t0C
+ H2O
NO2
t0C,xt
26
c)Phản ứng cộng
2H2 ,t0C,xt
3H2 ,t0C,xt
tetralin
decelin
27
C- ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM
Benzen: tổng hợp chất dẻo, cao su, tơ sợi, điều chế ra một số dẫn xuất khác…
Toluen sản xuất thuốc nổ TNT.
Benzen,toluen, xilen làm dung môi.
28
Benzen
Thuốc nổ
Dược phẩm
Cao su tổng hợp
Phẩm nhuộm
Chất dẻo
Và rất nhiều ứng dụng khác.
29
Bài 1 :Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử: C8H8, C8H10,C10H8
Bài 2: Viết phương trình phản ứng( có điều kiện):
Củng cố:
30
Bài 3: Nhận biết các hỗn hợp 2 chất sau: benzen , toluen v hex-1-en.
Bài tập.
Dùng dung dịch thuốc tím , chất làm dung dịch thuốc tím mất màu ngay là hex-1-en , chất sau khi đun nhẹ dung dịch thuốc tím là toluen,còn lại là benzen.
31
Bài 6 SGK:
 
Gửi ý kiến