Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhàn (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:34' 21-08-2009
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

----------
SINH HỌC 11
Tổ: SINH - THỂ DỤC

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhàn
L¹ng S¬n, th¸ng 8 n¨m 2008


G
D
1. Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào:
Chênh lệch nồng độ ion. b. Hoạt động trao đổi chất.
C.Cung cấp năng lượng. D.Hoạt động thẩm thấu.


2.Sự xâm nhập chất khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào:
A.Gradien nồng độ chất tan. B.Hiệu điện thế màng.
C.Trao đổi chất của tế bào. D.Tham gia của năng lượng.
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
KIỂM TRA BÀI CŨ
.Câu 1: Chon phương án đúng
Câu 2: Sự xâm nhập của nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút, vào mach gỗ của rễ theo những con đường nào ?

Bằng 2 con đường:
- Con đường gian bào:
Từ lông hút -> không gian giữa các TB và không gian giữa các bó sợi xen lu lô trong thành TB -> mạch gỗ.
- Con đường tế bào chất:
Từ lông hút -> qua cac TBC của các
tế bào sống -> mạch gỗ.
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Tiết 2
Bài 2
Vận chuyển các chất trong cây.
Nước bị đẩy từ rễ lên thân do 1 lực đẩy từ rễ gọi là áp suất rễ
Khi bị bão hòa hơi nước và áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá gây ra hiện tượng ứ giọt
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Hãy giải thích các hiện tượng trong hình vẽ?
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Vậy trong cây có những dòng vận chuyển vật chất nào. Quan sát hình 2.1 ( SGK), hình vẽ trên bảng, mô tả con đường vận chuyển của mạch gỗ và mạch rây trong cây?
Trong cây có các dòng vận chuyển
vật chất:
-Dòng mạch gỗ (Dòng đi lên)
vận chuyển nước và các ion khoáng từ đất mạch gỗ của rễ dâng lên theo mạch gỗ trong thân lá và các phần khác.
-Dòng mạch rây (Dòng đi xuống)
vận chuyển các chất hữu cơ từ các TB Q.hợp trong phiến lá cuống
Lá nơi cần sử dụng hoặc dự trữ.
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
I. DÒNG MẠCH GỖ
Bài 2
I.DÒNG MẠCH GỖ.
1,Cấu tạo của mạch gỗ
2, Thành phần của dịch mạch gỗ
3, Động lực của dòng mạch gỗ
I.DÒNG MẠCH RÂY.
1,Cấu tạo của mạch rây
2, Thành phần của dịch mạch rây
3, Động lực của dòng mạch râyNội dung bài học:

Vận chuyển các chất trong cây.
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Bài 2
Hãy nêu cấu tạo của dòng mạch gỗ và dòng mạch rây để thấy sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng vận chuyển của chúng. Từ đó chỉ ra thành phần của dịch mạch gỗ và mạch rây- bằng cách trả lời phiếu học tập
Cấu tạo của mạch gỗ
Cấu tạo của mạch rây
Vận chuyển các chất trong cây.
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 2
Vận chuyển các chất trong cây.
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP
1, Cấu tạo:
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Bài 2
Dựa vào hình 2.2, hãy cho biết quản bào và mạch gỗ khác nhau ở điểm nào? Bằng cách điền vào bảng sau:
Hình 2.2
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Đầu của tế bào này nối với đầu của tế bào kia hơi vát
Ngắn
Dài
Lớn
Nhỏ
Vận chuyển các chất trong cây.
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
2. : Thành phần và động lực của dịch mạch gỗ và dịch mạch rây
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Bài 2
Câu 1
Dòng mạch gỗ
Dòng mạch rây
Quan sát hình vẽ và chú
thích cho các số 1 và 2.


1
2
Củng cố
Vận chuyển các chất trong cây.
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:
1.Mạch gỗ được cấu tạo như thế nào
A . Gồm các quản bào và tế bào lông hút.
B. Gồm các quản bào và mạch ống.
C. Gồm quản bào và các tế bào nội bì.
D. Gồm quản bào và các tế bào biểu bì.
2. Động lực nào đẩy dòng mạch gỗ từ rễ đến lá
A . Lực đẩy ( áp suất rễ)
B . Lực hút do thoát hơi nước ở lá
C . Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ
D . Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết
Bài 2
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Củng cố
Vận chuyển các chất trong cây.
3,Dịch mạch rây có độ pH là:
A. 8,0 – 8,5. B.7,5 – 8,0.
C.8,5 – 9,0. D.9,0 – 9,5.
Bài 2
4, Động lực của dòng mạch rây là do sự chênh
lệch áp suất thẩm thấu giữa:
A. Lá và rễ. B. Cành và lá.
C. Rễ và thân. D. Thân và lá
NGUYỄN THỊ NHÀN – THPT VIỆT BẮC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN
Vận chuyển các chất trong cây.
Học kĩ phần kiến thức trong phần ghi nhớ.
Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa
Dặn dò:
Xin chân thành cảm ơn
No_avatar

mọi người làm ơn cho tôi hỏi, chức năng của mạch gỗ và mạch rây là gì? Nếu ai biết thì xin gưi câu trả lời cho tôi về địa chỉ email: thedoll_27@yahoo.com.vn">thedoll_27@yahoo.com.vn

                                                  Xin chân thành cám ơn!

Avatar

bai giang chua ro lem'! hjxhjx

Chưa quyết định

 
Gửi ý kiến