Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hình tròn. Đường tròn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:39' 26-08-2009
Dung lượng: 446.0 KB
Số lượt tải: 756
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng điện tử

Môn Toán - Lớp 5
Đường tròn. Hình tròn
Thứ ngày tháng 1 năm 2009
TOÁN
Kiểm tra bài cũ:
+ Diện tích tam giác: (a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao)
+ Diện tích hình thang:

(a, b là độ dài hai đáy, h là chiều cao)
- Nêu cách tính và viết công thức tính diện tích hình tam giác.
- Nêu cách tính và viết công thức tính diện tích hình thang.
Thứ ngày tháng 1 năm 2009
TOÁN
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
1. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn
Hình tròn
Đường tròn
Bao gồm cả phần bên trong của đường viền (phần mầu xanh)
Chỉ gồm đường mầu đen
M
N
A
B
C
O
A
B
C
OA = OB = OC = r
OA, OB, OC là bán kính hình tròn tâm O
(kí hiệu là r)
O
M
N
MN là đường kính hình tròn tâm O
(kí hiệu là d)
Thứ ngày tháng 1 năm 2009
TOÁN
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
1. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn
2. Bán kính, đường kính
Bán kính là đoạn thẳng nối tâm với một điểm trên đường tròn
Đường kính là đoạn thẳng nối 2 điểm trên đường tròn và đi qua tâm.
* Như vậy đường kính gấp 2 lần bán kính:
d = 2 x r
A
B
C
Bán kính là OC
O
3cm
O
Thứ ngày tháng 1 năm 2009
TOÁN
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
Bài tập 1:
a) Vẽ hình tròn có bán kính 3cm
4cm
2cm
2cm
Thứ ngày tháng 1 năm 2009
TOÁN
HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
Bài tập 2:
Đoạn AB = 4cm, Vẽ hai hình tròn tâm A và B đều có bán kính là 2cm
A
B
Bài tập 3:
No_avatar

ghfhfh

 
Gửi ý kiến