Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tố Luận
Ngày gửi: 17h:41' 03-09-2009
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 1886
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO
TIẾT 39 : VĂN BẢN
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT
NĂM 2000
1. Xu?t x?: SGK/ T 106

Tiết 39 : Văn bản


I. Đọc – Tìm hiểu chú thích
2.Kiểu văn bản :
Van b?n nh?t d?ng du?i d?ng van b?n thuy?t minh m?t v?n d? khoa h?c.
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Tiết 39 : Văn bản


II. D?c - Tìm hiểu van b?n :

1. Hoăn c?nh ra d?i c?a van b?n:
Ngày 22/4 hằng năm được gọi là ngày trái đất chủ đề:"bảo vệ môi trường."
Có 141 nước tham dự.
Năm 2000 Việt nam tham gia với chủ đề :"Một ngày không sử dụng bao bì ni lông".
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Tiết 39 : Văn bản


2 . Tác hại của việc dùng bao bì ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng
Đặc biệt bao ni lông là không phân hủy của Pla-xtic.Tồn tại từ 20-5000 năm nếu không bị thiêu hủy.
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
a. Tác hại :

Tiết 39 : Văn bản


Bao nilông:
- Ô nhi?m môi trường

L?n vào đất cản trở quá trình sinh trưởng
của các loại thực vật ? Xói mòn đồi núi
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG
Tiết 39 : Văn bản


Bao nilông:
Vứt xuống cống làm tắc các đường d?n nước thải ? ngập lụt về mùa mưa? mu?i phát sinh? dịch bệnh
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Trôi ra biển , các sinh vật khi nuốt phải chết
Tiết 39 : Văn bản


Bao ni lông:
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Bao ni lông:
Vứt bừa bêi nơi công cộng, di tch thắng cảnh làm mất mi quan.
Bao ni lông màu:
- Đựng thực phẩm làm ô nhi?m ?,tác hại não, ung thư phổi..
Đốt ? khí Dioxin? ngộ dộc? khó thở ? nôn ra máu...... Anh hưởng đến tuyến nội tiết , giảm mi?n dịch, ung thư, dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.
Anh hưởng tới sức khỏe con người
b. Biện pháp

- Giặt phơi khô để dùng lại
- Thay ni lông b?ng gi?y ,lá
- Hạn chế sử dụng.
- Thông báo tuyên truyền cho mọi người để biết tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông

.

3. Lời kêu gọi
Hãy cùng nhau quan tâm đến trái đất.
Hãy bảo vệ trái đất.
Hãy cùng nhau hành động “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”
Câu cầu khiến với đệp từ “hãy” có tính nhấn mạnh khẩn thiết  có tính thuyết phục
Kiến nghị về việc bảo vệ môi trường trái đất:

- Hành động : Là hạn chế sử dụng bao b ni lông.

- Nhiệm vụ : B?o vệ trái đất khỏi ô nhi?m

III. Ghi nh? : SGK / T107
Tiết 39 : Văn bản


-Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông


- Kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Em s? dng vai m?t tuyín truy?n viín d? thng tin năy văo d?i s?ng bi?n thănh hănh d?ng c? th?
IV. Luyện tập :
Trắc nghiệm:
Câu 1: Xét về mặt hình thức(Kiểu văn bản và thể loại), bài" Thông tin về ngày trái đất năm 2000" thuộc kiểu văn bản nào?

Tiết 39 : Văn bản


a. Tự sự
b. Miêu tả
c. Thuyết minh
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Cáu 2: Vç sao em biãút baìi “Thäng tin vãö ngaìy traïi âáút nàm 2000” thuäüc kiãøu vàn baín maì em âaî choün åí câu 1.

a. Vç baìi vàn trçnh baìy diãøn biãún sæû viãûc
b. Vç baìi vàn cung cáúp tri thæïc vãö caïc hiãûn tæåüng vaì sæû vật trong thiãn nhiãn vaì xaî häüi
c. Vç baìi vàn nãu yï kiãún âaïnh giaï , baìn luáûn
IV. Luyện tập :
Tiết 39 : Văn bản


THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Tiết 39 : Văn bản


Câu 3 : Xét về mặt nội dung(Chủ đề và đề tài), bài"Thông tin về ngày trái đất năm 2000" thuộc kiểu văn bản nào?
a. Hành chính
b. Biểu cảm
c. Nhật dụng
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
Hướng d?n về nhà:
1. Học bài cu:
2. Tìm một số bài viết về tác hại của bao ni lông.
3. Soạn bài "Ôn dịch thuốc lá"
Tổ 1 + 2 : Tìm hiểu dịch thuốc lá
Tổ 3+ 4 : Tìm hiểu tác hại của thuốc lá
Đọc bài và trả lời câu hỏi 1, 2 ,3, 4 SGK trang 121.
Tiết 39 : Văn bản


THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
No_avatar

bài giảng cũng hay nhưng theo tôi nên có những câu hỏi yêu cầu học sinh nhận xét và nói lên cảm tưởng của mình về một trong những bức ảnh mà giáo viên minh họa

 

No_avatarf
bai giang rat sinh dong va thiet thucHôn
No_avatar
bi khung
No_avatar

bài giảng này cũng đc. Nhưng hình ảnh hơi xấu 1 chút thôi. Cứ thế mà phát huy.

 

No_avatar

hình ảnh sinh động, thực tế nhưng có vài hình ko đẹp mấy

Nháy mắt like!

No_avatar

bài này có bố cục không giậy? 

 

No_avatar

no cu sao sao ay

No_avatar

hok co phan tich bo cuc cua van banKhócKhócKhóc

e co chia thu 3 phan nhug hok pit co dug hok. t(co) chi e vs.

p1: từ đầu...bao bi nilong

-> thog tin thog bao ve ngay trai dat

p2: tiếp theo...dag gia tag

-> tac hai va bien phap cua viec su dug bao bi nilong

p3: phần còn lại

->loi keu goi bao ve trai dat.

Lưỡng lựXấu hổLưỡng lự

 
Gửi ý kiến