Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tyuiop
Người gửi: Mai Thúy Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:18' 04-09-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
Rèn luyện đọc bản vẽ các vật đơn giản có dạng khối tròn, phát huy trí tưởng tượng không gian của các em, chúng ta cùng nghiên cứu bài thực hành
I/ Chuẩn bị
SGK/27
II/ Nội dung
Tiết 6 - Bài 7- Thực hành.
Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.
SGK/27
B1: D?c ki cỏc hỡnh chi?u dó cho trong hỡnh 7.1

Đối chiếu với vật thể ở hình 7.2 SGK/28
Sau đó điền dấu (x) thích hợp vào bảng 7.1

X
X
X
X
B2: Ph©n tÝch hinh d¹ng cña vËt thÓ xem vËt thÓ ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c khèi hinh häc nµo ? Vµ ®¸nh dÊu (x) thÝch hîp vµo b¶ng 7.2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Qua tiết học hôm nay các em phải:
Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn.
Phân tích và xác định được vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào ?
Phát huy trí tưởng tượng trong không gian
Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác, làm việc theo quy trình
Hướng dẫn về nhà
Ôn lại bài 1, 4, 6
Đọc trước bài 8 và bài 9.
Hoàn thành vở bài tập.
No_avatarf

Lè lưỡihgviuyfgv7fd6trd86

Avatar

Chui gie :|

 

 
Gửi ý kiến