Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Việt Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:15' 10-09-2009
Dung lượng: 650.0 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
www.themegallery.com
Company Logo
Bài 4
CÁCH MẠNG TƯ SẢN
PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII (Tiết 3)
III. NỀN CHUYÊN CHÍNH DÂN CHỦ CÁCH MẠNG GIACÔBANH (1793 - 1794)
- 31/5 - 2/6/1793, quần chúng nhân dân khởi nghĩa, lật đổ phái Girôngđanh, đưa phái Giacôbanh do Rô-be-spie lên nắm quyền. Nền chuyên chính dân chủ cách mạng được thiết lập.
Rô-be-spie (1758 - 1794)
- Các chính sách của Giacôbanh:
* Kinh tế :
- Xóa bỏ hoàn toàn nghĩa vụ phong kiến.
- Tịch thu ruộng đất của quí tộc, tăng lữ chia thành từng miếng nhỏ và bán trả góp trong 10 năm.
- Trả lại cho nông dân ruộng đất công bị phong kiến chiếm.
* Chính trị :
- 6/1793, thông qua Hiến pháp mới : thiết lập chế độ cộng hòa, xóa bỏ chế độ đẳng cấp, mọi công dân từ 21 tuổi được đi bầu cử.
- Ban hành luật xét xử những người tình nghi.
- Ban hành luật giá tối đa, quy định mức tiền lương tối đa cho công nhân.
* Quân sự :
- 23/8/1793, ban hành "Sắc lệnh tổng động viên", huy động nhân dân tham gia quân đội cách mạng.
* Tác dụng :
- Các cuộc bạo loạn bị dặt tắt, chính quyền cách mạng được thiết lập và củng cố.
- 1794, quân Pháp đẩy lùi được giặc ngoại xâm.
=> Phái Gicôbanh hoàn nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ - cách mạng đạt đến đỉnh cao.
IV. THỜI KỲ THOÁI TRÀO.
- Từ cuối 1793, nước Pháp lâm vào khủng hoảng mới : mâu thuẫn xã hội gay gắt; nội bộ phái Giacôbanh bất hòa; quân chúng nhân dân mất lòng tin với chính quyền.
- 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo chính. Cách mạng đi vào thời kỳ thoái trào.
- Ủy Ban Đốc chính (1794 - 1799): đã thủ tiêu nhiều thành quả cách mạng: xóa bỏ quy định luật giá tối đa, cho tự do buôn bán.Nước Pháp lại khủng hoảng.
- 11/1794, Na -pô - lê - ông Bô - na - pác đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự. Cách mạng Pháp chấm dứt.
Na - pô - lê - ông (1769 - 1821)
14/7/1789
10/8/1972
2/6/1793
Đại tư sản
TS công thương
UB Đốc chính
27/7/1794
11/1799
Giacôbanh
Độc tài quân sự
Sơ đồ tiến trình cách mạng tư sản Pháp
V. TÍNH CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP.
1. Tính chất :
Là cuộc cách mạng tư sản triệt để :
+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế; thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải phóng người nông dân.
+ Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.
+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghía phát triển.
2. Ý nghĩa :
- Anh hưởng to lớn đến nhiều nước : truyền bá tư tưởng dân tộc, dân chủ; để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
- Mở ra thời kỳ thắng lợi và củng cố CNTB ở Châu Au và Châu Mĩ.
=> Lênin gọi cách mạng Pháp 1798 là "Đại cách mạng".
www.themegallery.com
Company Logo
Hoàn cảnh nổ ra cuộc cách mạng tư sản Pháp
Nắm được các giai đoạn chính của cuộc cách mạng.
Ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp đối với nước Pháp và thế giới.
CỦNG CỐ
www.themegallery.com
Company Logo
1. Nét nổi bật của tình hình xã hội Pháp trước cách mạng là:
a. Xã hội phân chia thành nhiều giai cấp
b. Xã hội phân chia nhiều đẳng cấp, giai cấp
c. Xã hội chia nhiều đẳng cấp
d. Xã hội không phân chia giai cấp

BÀI TẬP
www.themegallery.com
Company Logo
2. Vì sao khi phái lập hiến lên nắm quyền quần chúng nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh:
a. Không thỏa mãn quyền lợi của tư sản.
b. Quyền lợi công nhân và nông dân không được đảm bảo.
c. Nhân dân bị lực lượng phản động lừa gạt
d. Tất cả lý do trên

www.themegallery.com
Company Logo
3. Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng vì:
Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân
Chiến thắng được ngoại xâm, nội phản
Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của cuộc cách mạng
Tất cả đều đúng
www.themegallery.com
Company Logo
4. Sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ở Pháp ngày 21/1/1793 là:
Pháp chiến thắng quân Phổ ở cao điểm Vanmi
Pháp thành lập nền cộng hòa
Vua Lu-i XVI bị đưa lên máy chém
Nhân dân Pari bắt giam vuavà hoàng hậu
www.themegallery.com
Company Logo
5. Lý do chính khiến Cách mạng tư sản Pháp đi vào thoái trào:
Sự phân hóa trong nội bộ.
Sự can thiệp của những thế lực bên ngoài.
Không được nhân dân ủng hộ.
a và b
 
Gửi ý kiến