Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 12h:17' 13-09-2009
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
HOÁ HỌC 8
TIẾT 8:
ĐƠN CHẤT
HỢP CHẤT
PHÂN TỬ T1)
Ngày soạn: 30/9/2009
Ngày dạy: 03/9/2009
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ
I/ Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
- Học sinh hiểu được khái niệm đơn chất, hợp chất. Phân biệt được kim loại và phi kim.
- HS hiểu trong một mẫu chất (cả đơn chất và hợp chất) nguyên tử không tách rời mà đều có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau.
2/ Kĩ năng :
- Phân biệt được các loại chất, rèn luyện cách viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố.
3/ Thái độ :
- Có niềm tin vào khoa học.
II/ Chuẩn bị:
II/ Chuẩn bị:
- HS Ôn lại các khái niệm về chất, hỗn hợp, nguyên tử, nguyên tố hoá học.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:
Nguyên tử khối là gì? Cho biết nguyên tử khối của 10 nguyên tố sau: C, O, S, P, K, Na, Ca, Fe, Al, Cu.
Câu 2:
Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với:
- Nguyên tử cacbon
- Nguyên tử lưu huỳnh
- Nguyên tử nhôm
?
* Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3:
a/ Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem: Một đơn vị cacbon tương ứng bao nhieu gam?
?
b/ Tính khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm
b/ Tính khối lượng tính bằng đvC của nguyên tử biết khối lượng tính bằng gam 10,79325.10. Xác định nguyên tử của nguyên tố nào
Như các em đã biết có trên 110 nguyên tố nhưng lại có hàng chục triệu chất khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu được các chất? Bài học này sẽ giúp các em hiểu rỏ hơn về chất và sự phân loại chất: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?
?
Mẫu khí hydro
Mẫu khí oxi
Mẫu kim loại liti
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Nguyên tố hydro
(KHHH: H)
Nguyên tố liti
(KHHH: Li)
Nguyên tố oxi
(KHHH: O)
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
Những đơn chất trên được tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học?
?
ĐƠN CHẤT LÀ GÌ
?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?
?
Có 1 số nguyên tố có thể tạo nên 2 hoăc 3 chất.
ĐƠN CHẤT ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO?
?
Nguyên tố cacbon (KHHH: C)
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT?
?
Dựa vào tính chất vật lí chung của đơn chất kim loại và đơn chất phi kim
ĐƠN CHẤT CÓ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO!
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo:
Trong mẫu đơn chất các nguyên tử sắp xếp với nhau như thế nào?
?
Các nguyên liên kết với nhau
theo 1 số nhất định thường là 2
Các nguyên tử xếp khít nhau
và theo 1 trật tự xác định.
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo :
Chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học gọi là đơn chất
Vậy chất như thế nào thì được gọi là hợp chất?
(SGK)
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)
II. Hợp chất
Nguyên tố hóa học nào tạo nên các hợp chất sau?
?
Muối ăn
Nước
Cacbonic rắn
Nguyên tố: C, O, N, H
Nguyên tố: Na, Cl
Nguyên tố: C, O
Nguyên tố: H, O
Nguyên tố: N, H
Nguyên tố: C, H
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)
II. Hợp chất

?
HỢP CHẤT LÀ GÌ.
- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
?
HỢP CHẤT ĐƯỢC PHÂN THÀNH MẤY LOẠI
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
2/ Phân loại:
+ Hợp chất vô cơ.
+ Hợp chất hữu cơ.
3/ Đặc điểm cấu tạo:
?
Trong hợp chất nước và muối ăn, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.
2 nguyên tử hydro liên kết với 1 nguyên tử oxi
1 nguyên tử natri liên kết với 1 nguyên tử clo
?
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.
Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và 1 thứ tự nhất định
Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)
I. Đơn chất
1/ Đơn chất là gì?
- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm …..
2/ Phân loại:
+ Đơn chất kim loại
+ Đơn chất phi kim
3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)
II. Hợp chất

- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
* Ví dụ: nước, muối ăn,…
2/ Phân loại:
+ Hợp chất vô cơ.
+ Hợp chất hữu cơ.
3/ Đặc điểm cấu tạo: (SGK)
BÀI TẬP
Câu 1:
- Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất,trong số các chất cho dưới đây:
+ Khí clo do nguyên tố clo cấu tạo nên
+ Kẽm clorua do nguyên tố kẽm và clo cấu tạo nên
+ Canxi cacbonat do nguyên tố canxi, cacbon và oxi cấu tạo nên
+ Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên.
ĐƠN CHẤT
HỢP CHẤT
HỢP CHẤT
ĐƠN CHẤT
BÀI TẬP
Câu 2:
Nói như sau có đúng không?
a/ Nước gồm hai đơn chất là oxi và hydro
b/ Khí cacbonic gồm hai đơn chất là cacbon và oxi
c/ Axit sunfuric gồm 3 đơn chất là hydro, lưu huỳnh và oxi.
PHẢI NÓI NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?
BÀI TẬP
Câu 3:
Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên?
a/ Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên?
b/ Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?
No_avatar

chan wa ba con u

 
Gửi ý kiến