Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap dien trương

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Minh
Ngày gửi: 21h:29' 18-09-2009
Dung lượng: 293.5 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP
VẬT LÝ 11

Chương trình cơ bản
Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?
A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc;
B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện;
C. Đặt một vật gần nguồn điện; D. Cho một vật tiếp xúc với pin.

A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc
2. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không giảm xuống 1,5 lần thì độ lớn lực Cu –lông
A. tăng 2,5 lần.
B. tăng 2,25 lần.
C. giảm 2,25 lần.
D. giảm 2,5 lần
B. tăng 2,25 lần
3. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?
Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích sắt kéo lê trên mặt đường;
Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu;
Chim thường xù lông về mùa rét;
Sét giữa các đám mây.
C. Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu;

4. Nhận xét nào sau đây không đúng về điện
môi là:
A. Điện môi là môi trường cách điện.
B. Hằng số điện môi của chân không là 1
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
5. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện
điện. Trong các nhận định sau, nhận định
nào là không đúng :
A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.
B. Khối lượng nơtron xấp xỉ khối lượng
proton.
C. Tổng số hạt prôton và nơtron trong
hạt nhân luôn bằng số electron quay xung
quanh nguyên tử.
D. Điện tích của proton và điện tích của
electron gọi là điện tích nguyên tố.
C. Tổng số hạt prôton và nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.
6. Hạt nhân của một nguyên tử oxi
có 8 proton và 9 notron, số electron
của nguyên tử oxi là:
A. 9
B. 16
C. 17
D. 8
D. 8
7. Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi,
đặt cách nhau một khoảng không đổi.
Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi
đặt trong
A. nước nguyên chất.
B. dầu hỏa.
C.chân không.
D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn

C. Chân không
8. Điện tích điểm là khái niệm nào sau đây:
A. vật có kích thước rất nhỏ.
B. điện tích coi như tập trung tại một điểm trên vật.
C. vật chứa rất ít điện tích.
D. khoảng cách từ vật tích điện đến điểm đang xét rất lớn so với kích thước của vật
D. khoảng cách từ vật tích điện đến điểm đang xét rất lớn so với kích thước của vật
Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi . Hãy chọn câu đúng:
Trong muối ăn kết tinh có ion dương tự do
Trong muối ăn kết tinh có ion âm tự do
Trong muối ăn kết tinh có các êlectron tự do
Trong muối ăn kết tinh không có ion và êlectron tự do
D. Trong muối ăn kết tinh không có ion và êlectron tự do
10. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn là (1:3).10-4C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì lực tương tác giữa chúng là:
A. hút nhau một lực 0,5 N.
B. hút nhau một lực 5 N.
C. đẩy nhau một lực 5N.
D. đẩy nhau một lực 0,5 N
11. Nếu nguyên tử đang thiếu – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó:
A. sẽ là ion dương.
B. vẫn là một ion âm.
C. trung hoà về điện.
D. có điện tích không xác định được.
B. vẫn là một ion âm.
12. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3N thì chúng phải đặt cách nhau
30000 m.
300 m.
90000 m.
900m.
3. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ
hút nhau 1 lực bằng 10 N.
đẩy nhau một lực bằng 10 N.
C. hút nhau một lực bằng 44,1 N.
D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.
4. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là
1 N. B. 2 N. C. 8 N. D. 48 N.

5. Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10 N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là
9 C. B. 9.10-8 C. C. 0,3 mC. D. 10-3 C.

TL7: Đáp án:
Câu 1: B; Câu 2: B; Câu 3: A; Câu 4: A; Câu 5: C.
4. Điều kiện để một vật dẫn điện là
A.vật phải ở nhiệt độ phòng.
B. có chứa các điện tích tự do.
C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.
D. vật phải mang điện tích.
5. Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác.
B. vật bị nóng lên.
C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.
D. các điện tích bị mất đi.
6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng
A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần một quả cầu mang điện.
B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy.
C. Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính sát vào người.
D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.

. Gợi ý đáp án:
Câu 1:C
Câu 2:D
Câu 3:B
Câu 4:B
Câu 5:A
Câu 6:A
1. Điện trường là
A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
D. môi trường dẫn điện.
2. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
3. Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường
A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. giảm 4 lần.
4. Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
D. phụ thuộc nhiệt dộ của môi trường
5. Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:
A. V/m2. B. V.m. C. V/m. D. V.m2.
6. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc
A. độ lớn điện tích thử.
B. độ lớn điện tích đó.
C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.
D. hằng số điện môi của của môi trường.
7. Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng
A. hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.
B. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương.
C. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm.
D. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.
8. Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trên đường trung trực của AB thì có phương
A. vuông góc với đường trung trực của AB.
B. trùng với đường trung trực của AB.
C. trùng với đường nối của AB.
D. tạo với đường nối AB góc 450.
10
9
8
7
6
5
9. Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường
A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. B. tăng 4 lần.
10. Đường sức điện cho biết
A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.
C. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.
D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc trên đường sức ấy.
11. Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện là:
A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
B. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.
C. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
D. Các đường sức là các đường có hướng.
12. Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó
A. có hướng như nhau tại mọi điểm.
B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm.
C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
TL7: Đáp án:
Câu 1: ; Câu 2:C; Câu 3:C; Câu 4:A; Câu 5:A ; Câu 6: A; Câu 7: A ; Câu 8:B; Câu 9: C; Câu 10:D; Câu 11:A; Câu 12: B .
13. Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là
A. 1000 V/m, từ trái sang phải.
B. 1000 V/m, từ phải sang trái.
C. 1V/m, từ trái sang phải.
D. 1 V/m, từ phải sang trái.

14. Một điện tính -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là
A. 9000 V/m, hướng về phía nó.
B. 9000 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9.109 V/m, hướng vầ phía nó.
D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.
15. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là
A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải. B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái.
C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái. D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.
16. Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là
A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.
B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.
C. bằng 0.
D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.
No_avatarf
không xem đk
Avatar

Bạn cần kích hoạt Flash Player của trình duyệt để xem trước được nội dung.

 
Gửi ý kiến